Pericopa Reeh (Iată)

0
544

Reeh (Iată)

Deuteronom 11:26 – 16:17

Rezumat

Porțiunea Reeh (Iată) începe cu cuvintele lui Moise către popor, pentru ca aceștia să vină să vadă binecuvântarea și blestemul poruncite de Creator. Dacă poporul aderă la poruncile Creatorului, vor fi binecuvântați. Altfel, vor fi blestemați.

După aceea, Moise prezintă în fața poporului pregătirile pentru intrarea în țara lui Israel, atribuțiunile și prohibițiile care însoțesc această intrare, munca Creatorului, mai ales în Templu, și interzicerea ascultării falselor profeții care abat oamenii de la servirea Creatorului. Porțiunea vorbește despre Legile Kașrutului (curat/permis – cușer – reguli care privesc atât hrana cât și comportamentul), zeciuiala, Șmita (al șaptelea an, cel în care nu se cultivă pământul), și cele trei sărbători în care se obișnuiește să se facă Alia LaReghel (urcarea cu piciorul/pelerinaj) la Ierusalim.

Comentariu făcut de Dr. Michael Laitman

Tora vorbește numai despre înțelesul interior al tuturor lucrurilor menționate mai sus. Este scris „Iată” referindu-se la pimirea Luminii Hohma, ceea ce înseamnă vedere. Vederea este cel mai înalt simț din cele cinci simțuri și marchează cel mai înalt nivel de obținere. Când un om vede cu adevărat dacă ceea ce se întâmplă este binecuvântare sau blestem, el stă chiar în fața intrării în Țara lui Israel.

Ereț Israel: Ereț (țară) înseamnă Rațon (dorință) și Israel înseamnă Iașar El (direct la Dumnezeu). Cu alte cuvinte, Ereț Israel este o dorință care țintește în totalitate spre dăruire, spre garantare reciprocă, spre conexiunea generală „ca un om cu o singură inimă”. La poalele Muntelui Sinai am acceptat condiția „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”, am acceptat să fim „ca un om cu o singură inimă”. 40 de ani mai târziu, am completat corectarea, și suntem gata să intrăm în Țara lui Israel, în care toate dorințele sunt conectate în adevărata garantare reciprocă. De aceea este numită Iașar El (direct la Dumnezeu). Creatorul este calitatea dăruirii și a iubirii exisistente în lume, și guvernează întreaga realitate.

După 40 de ani de corectare – 40 de grade de la Bina la Malhut și de la Malhut la Bina – trebuie să obținem corectarea generală a dorinței noastre de primire, astfel încât să fie toată de dăruire pentru ceilalți. Acesta este gradul Bina, gradul Hesed (milă), gradul Avraam. După aceea există 613 Mițvot (porunci) prin care omul corectează toate 613 dorințe în a aspira către dăruirea pentru ceilalți, fiindcă „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți” este cea mai mare Lege din Tora, Lege care include totul în ea.

Tot ceea ce avem nevoie este să corectăm dorința egoistă în dăruire, iubire, și garantare reciprocă. Aceasta este de fapt condiția pentru primirea Torei. Tora este învățătura care ne spune cum să ne corectăm. Lumina Reformatoare este cu adevărat puterea Torei, puterea Luminii care ne corectează.

Este scris „Am creat înclinația rea, Am creat pentru ea Tora drept condiment”, fiindcă „Lumina din ea îl întoarce la bine (reformează)”. Cel care descoperă în el înclinația rea, dorințele egoiste, ura, repulsia, Muntele Sinai (Sina – ură), merită să primească metoda corectării numită Tora, sau „Înțelepciunea Cabalei” fiindcă aici se ascunde Lumina. De aceea Cabala este numită „Interiorul Torei” și „Tora (legea) adevărului”.

În felul acesta avansăm spre intrarea în țara lui Israel. De acum înainte, trebuie să știm, „să vedem” cum să spunem dorințele față de ceilalți, care au fost corectate, de cele necorectate.

Întrebări și răspunsuri

Devenim cu adevărat acum o nație, cu dorința noastră comună, care a fost înainte țara Canaan, apoi Egipt, și apoi deșert?

Acestea sunt gradele dorinței noastre comune în care, în relațiile noastre, am trecut prin anumite faze. Acum intrăm în relația numită Iașar El, care este doar pentru dăruire reciprocă. Devenim asemenea Șhina (Divinității), asemenea Adunării lui Israel, cu toate dorințele noastre îndreptate către Creator (Iașar El), direct spre dăruire și iubire reciprocă, unde descoperim calitatea comună a dăruirii numită „revelarea Creatorului creaturilor Sale”.

Este scris că, Creatorul apare numai în țara lui Israel, într-o dorință condusă numai de echivalența de formă. Când suntem în starea de iubire și dăruire unii față de alții, descoperim acea Forță generală din Natură, ea ni se revelează.

Forța generală care apare în noi este numită „cucerirea țării” fiindcă atunci putem intra cu egourile noastre cu calitatea dăruirii, și putem începe să cucerim toate dorințele noastre. Putem începe să le plasăm sub guvernanța dăruirii reciproce și a iubirii reciproce. Luptăm treptat cu toate națiile lumii, adică cu propriile noastre gânduri și dorințe, care se revoltă împotriva conexiunii și a garantării mutuale, împotriva unității dintre noi. Odată ce am sortat acele dorințe, le-am separat de Kdușa (Sfințenie).

Aceasta este tema principală a porțiunii. În noi sunt tot felul de dorințe numite „minerale, vegetale, animale și vorbitoare”. Le corectăm de la cele simple la cele dificile. Lista legilor din fața noastră ne arată cum să le spunem separat, și cum să executăm analize și corectări. Acestea sunt Legi referitoare la Kașrut, în mineral, vegetal și animal, și la modul în care distingem relațiile dintre oameni.

Pregătirea pentru acest proces a fost deja făcută de Lumina Hohma. Am făcut-o în deșert, adică în starea de „deșert” din noi, prin Lumina Hasadim. Acum ne corectăm prin Lumina Hohma. Ne-am schimbat de la gradul Hafeț Hesed (doritori de milostenie/benevolență), care este „ce ție nu-ți place, nu face celui de lângă tine”, și intrăm în țara lui Israel, gradul de „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”. Acestea sunt cele două faze care duc la corectare.

Testăm toate dorințele, ca să vedem dacă sunt binecuvântare sau blestem. Dacă omul este în iubire de sine în acele dorințe, ele sunt blestem, fiindcă nimic bun nu-i va ieși din ele. Însă dacă le corectează, există promisiunea că el va fi în acele dorințe totdeauna în echivalență de formă, în apropierea Forței Superioare, forța generală, și că, niciun necaz nu va veni asupra lui.

Chiar și azi, dacă vrem să trăim în Israel, în siguranță și în prosperitate împărțită just, le putem obține numai dacă ne corectăm dorințele egoiste, numai prin iubire reciprocă. Dacă începem să ne conectăm, vom simți imediat că între noi este o forță care pune lucrurile în ordine. Nimeni nu știe cum să facă asta, dar noi avem Tora și putem face această conexiune, și putem fi exemplu pentru restul omenirii.

Trebuie să înțelegem asta și să facem acele corectări. Acestea sunt corectările celor trei ani al fructului de Orlah (necircumcis), cei șapte ani de Șmita și Yovel (sărbătorire a 50 de ani – 7ani x 7ori Șmita), ca și Legile de Kașrut la diferite niveluri – de profeți și preoți. Toate acestea ne explică cum să aranjăm în noi lucrurile, astfel ca să distrugem servirea altor zei pe care îi vedem în jurul nostru și în noi, când ne aplecăm în fața altor scopuri în afară de iubirea pentru ceilalți și de construirea Templului nostru.

Aducerea de ofrandă este de asemenea legată de corectare. Cuvântul Korban (ofrandă, sacrificat) vine de la cuvântul Karov (aproape), adică, să ne apropiem de calitatea de dăruire, de Creator. Ktoret (tămâie) vine de la cuvântul Maktir (încoronare), și aduce omul mai aproape de Kdușa (sfințenie), de a dărui celorlalți. Trebuie să înțelegem că Kdușa și Tumaa (necurățenia) înseamnă iubirea pentru ceilalți și opusul ei.

Ce sunt în generația noastră binecuvântarea și blestemul?

Asta nu s-a schimbat de-a lungul epocilor. Tora este eternă, de la Creația lumii, de la crearea întregii realități, de la Lumea de Ein Sof (infinită), în jos prin toate lumile, până la căderea în realitatea noastră de azi. Azi, noi trebuie să retrăim istoria și să urcăm înapoi în Lumea de Ein Sof, dar nu cu corpurile noastre fizice, ci în mințile noastre, în conștiința noastră.

Asta se poate întâmpla numai prin corectarea dorinței noastre egoiste, creată astfel de la început, după cum e scris „Am creat înclinația rea”. Corectare înseamnă obținerea iubirii pentru ceilalți prin Lumina Superioară, prin Forța Superioară. De fapt, este toată muncă de Kdușa, munca de a face ofrande care îl aduc pe om mai aproape de ea, știind întotdeauna unde este el încă necorectat.

Când citim Tora, vedem că facem constant greșeli, atât în deșert cât și în alte locuri. Fiecare porțiune aproape repetă istoria copiilor lui Israel care greșesc o dată, și încă o dată. Dar, cu toții cădem numai pentru a descoperi dorințele care sunt încă necorectate, și, să le aducem la Kdușa, la corectare. Prin dorințele corupte obținem corectarea conectându-ne între noi.

Deci, de ce cădem acum? În ce cădem în zilele noastre?

Generația noastră este una specială. Am ajuns la înțelegerea finală, la corectarea completă a lumii, fiindcă toată lumea descoperă că se află într-o situație vagă, neclară. Toate sistemele noastre sunt corupte, iar noi nu ne putem găsi drumul în această lume, fiindcă suntem incongruenți cu legile Naturii.

Natura care ni se înfățișează acum apare din interior. Este natura dăruirii, o natură a iubirii pentru ceilalți, o lume globală. Cu toate că încă ne raportăm egoist la manifestarea acestei realități – nu curgem împreună cu ea, negăm conectarea, unirea cu ceilalți – realitatea care ne apare ne obligă să o facem. Apare din interior, iese din rețeaua de conexiuni dintre noi care formează o lume globală și integrală, cu care noi nu ne potrivim.

Tocmai atunci când descoperim că nu ne putem găsi calea în lume, apare Înțelepciunea Cabalei. Fără ea am fi pierduți, fiindcă nu am înțelege ce ni se întâmplă. Înțelepciunea Cabalei ne explică faptul că trebuie să obținem garantarea reciprocă, legea care ne-a fost dată la poalele Muntelui Sinai, și pe care noi trebuie să o ținem. Această lege spune că, cu cât simțim realitatea ca opusă nouă, ca pe una pe care nu o putem obține, cu atât noi și lumea trebuie să fim corectați.

Corectările sunt în unitate, în mișcarea către reciprocitate, în comunicarea, în congruența cu Natura, când ne vom simți bine ajutând și susținând, și nu când rezistăm sau respingem, așa cum simțim de obicei. Deși toate sistemele noastre sunt în prezent în colaps, o vom simți întâi în sistemele economice și financiare, fiindcă de ele depind toate sistemele vieții noastre, mai ales mâncarea de care avem nevoie pentru a supraviețui.

Înțelepciunea Cabalei ne dezvăluie calea scurtă, bună și ușoară. Tot ceea ce trebuie să facem este să ascultăm, și viața se va derula dintr-o dată mai lin. Dacă ne angajăm în ea, vom vedea cât de multă Lumină este în fața noastră, pe care noi o vom urma în siguranță, și ne vom bucura de viață.

Este adevărat, în special aici în Israel. Noi avem metoda. Dacă ne unim, vom forma un punct focal pentru tot restul lumii. Toate evenimentele vieții se întâmplă în special pentru a ne dezvălui o problemă pe care trebuie să o rezolvăm pentru a fi salvați. Noi va trebui cu adevărat să ne corectăm în unitate, și să devenim cu adevărat poporul lui Israel – conectați, legați și eliberați de toate necazurile. Prin asta vom deveni „lumină pentru nații”.

Este împotriva naturii să ceri oamenilor să iubească pe ceilalți oameni?

Deocamdată trebuie să începem superficial. Trebuie să înțelegem că rezolvarea problemelor noastre, ajungerea cu adevărat în țara lui Israel, prosperitatea, abundența și siguranța, sunt posibile numai dacă ne unim. Unire înseamnă să fim în starea de garantare reciprocă. Aceasta este condiția pe care ne-am impus-o când am primit Tora la poalele muntelui Sinai și, într-acolo ne mână Natura azi, fiindcă aceasta este legea sistemului integral complet care apare azi în fața noastră. Putem învăța această lege și din știință. Ea ne spune că nu avem nicio altă șansă, dacă nu suntem legați între noi în acest fel, și sistemele noastre trebuie aranjate în funcție de asta.

Este adevărat în special pentru noi, și apoi pentru întreaga lume. De aceea caritatea este inutilă, și la fel și gândul că putem reuși prin munca unui comitet sau al altuia, prin ridicarea taxelor sau plătind o sumă sau alta.

Chiar dacă împărțim plăcinta comună nu vom avea succes, fiindcă Legea Naturii – cea care determină conectarea noastră ca „un om cu o singură inimă” – este împotriva noastră.

Și atunci, cum facem?

Trebuie să învățăm să o facem. Trecem prin încercări și erori, dar vedem că poate fi făcut și, de fapt, e foarte ușor. Singurul obstacol este bariera psihologică peste care trebuie să sărim. Când o facem, se întâmplă cu ușurință.

Trebuie doar să răsucim „un buton” mic, ca un copilaș care apasă pe un buton și pornește o mașină uriașă. De fapt, asta și suntem.

Se va întâmpla dintr-o dată numai dacă vom îndeplini această condiție, unitatea este soluția tuturor problemelor noastre. Dacă nu o vom face, vom suferi din ce în ce mai multe lovituri și, din ele vom învăța ce avem de făcut. Dar, este un dum lung și dureros.

Dar sunt probleme în toată lumea.

Da, și până la urmă, toată lumea va veni la noi.

Ne vor arăta cu degetul?

Da. Vor simți asta inconștient și chiar conștient. Vor spune chiar că suntem vinovați de toate relele din lume. Vor cere de la noi soluția practică. Așa că, înainte să se întâmple toate astea, trebuie să facem cunoscută în lume Înțelepciunea Cabalei, și să le arătăm ce înseamnă să fii „lumină pentru nații”.

Din Zohar: Și Domnul i-a spus lui Avraam după ce Lot a fost îndepărtat

„Numai Creatorul guvernează peste țara lui Israel. Când Israel a păcătuit și a oferit tămâie altor dumnezei în interiorul țării, Divinitatea a fost imediat aruncată din locul ei, fiindcă ei au uns și au ars tămîie altor dumnezei pentru a se conecta cu Divinitatea, și, atunci, le-a fost dată guvernanța. Tămâia face legătura, pentru a se face conectarea. Prin urmare, ei au fost supți de la Divinitate și au primit de la Ea guvernanța, și, atunci, au condus restul națiilor, profeții au fost înlăturați, și toate acele grade înalte nu au mai condus peste țară”.

Zohar pentru popor – Leh leha (Mergi mai departe) paragraf 185

Cu adevărat, totul depinde de momentul în care omul „invită” Forța Superioară să fie lângă el. Forța Superioară este forță de iubire și dăruire, ceea ce este peste egourile noastre. De aceea este numită „Superioară”. Este o natură deasupra naturii noastre. Trebuie să o aducem un pic mai aproape de noi, să o atragem pentru a fi în echivalență de formă, și astfel, ea să fie în noi, și atunci, nu ne vom mai teme de nimic.

Ce înseamnă Legile menționate aici, de exemplu, Kașrut (curațenia) și Zeciuiala?

Toate sunt corectări ale dorinței de primire.

Pot să primesc aceste corectări dacă urmez aceste legi numai la nivelul fizic, material?

Nu. Să urmezi legile la nivel fizic nu va ajuta. Esta ca și cum noi am dori să ne împărțim venitul după propriile noastre calcule. Nu va funcționa, fiindcă inimile noastre au nevoie de corectare, și nu acțiunea mâinilor și picioarelor noastre.

Dar, poți să faci acțiunile fizice fiindcă ele țin continuitatea neamului. Este o anumită abordare care trebuie să persiste în neam, dar lucrul important este corectarea inimii. Baal HaSulam a scris că  Tora a fost dată oamenilor pentru inimă (Introducere la Cartea „Panim Meirot U Masbirot), adică, să corectăm inima, după cum e scris „Scrie le pe placa/tăblița inimii tale” –  Proverbe 3:3. Întreaga Tora a fost scrisă numai pentru corectarea inimii.

Corectarea inimii este muncă interioară.

Munca interioară este tot ceea ce ni se cere, corectarea dorinței. Corpurile noastre sunt carne, și sunt alte lucruri pe care le putem face cu ele. Cu carnea putem zâmbi către ceilalți când, în fapt, ne vine să-i omorâm. Nu avem nevoie de acest zâmbet fals, de această atitudine superficială față de lucruri. Avem nevoie de inimă, de conexiunea inimilor. Dacă nu o facem, vom fi în mare necaz, așa că, să sperăm că acest lucru va deveni mult mai extins în neamul nostru, și că vom avansa bine.

Din Zohar: Căci cine este Dumnezeu în afară de Domnul? Și cine este stâncă în afară de Dumnezeul nostru?

„Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul?” Totul este cu permisiunea Creatorului. Nu este așa cum pare în stele și noroc care ne arată ceva, iar Creatorul schimbă asta în altceva. „Și cine este stâncă în afară de Dumnezeul nostru?” înseamnă că nu există niciun pictor (zugrav) precum Creatorul. El este pictorul perfect, care face și pictează o formă în interiorul unei forme, un făt în măruntaiele mamei, și completează acea pictură cu toate corectările, și insuflă un suflet mare în el asemănător cu Corectarea Superioară.

Zohar pentru popor – Leh leha (Mergi mai departe) paragraf 328.

Tot ce are omul nevoie e să vrea corectarea. Acea Forță care este peste noi, care este toată dorință de dăruire, este numită „Creatorul”. Este cel care zugrăvește în noi imaginile corecte. Conexiunile dintre noi sunt numite „forma Lui”, și în final, în funcție de cererile noastre, ne conectează și este găsit în noi. Este numit „Locuitorul îmbrăcat în Șhina (Divinitate)”. Noi suntem Șhina, noi Adunarea lui Israel. Când suntem uniți, calitatea dăruirii este în noi.

Când obținem cu adevărat între noi această garantare reciprocă, vom descoperi în noi Kașrutul, Zeciuiala și toate aceste Legi?

Când începem să ne apropiem, vom experimenta tot ce este scris în Tora.

Ce este munca Creatorului, Templul?

Inima omului este numită „casă”. Toate dorințele omului sunt numite „casa omului”, sau „inima omului”. Când fiecare are intenția de dăruire, de conexiune cu ceilalți, acest lucru se numește „Sfințenie”.

Este o anumită stare a minții în care omul face munca Creatorului?

Nu este o stare a minții, este atitudinea omului, intenția lui față de ceilalți.

Poate fi oricând și oriunde?

Da, desigur. Nu are nicio importanță unde ești fizic.

Porțiunea vorbește despre trei Regalim (sărbătorile cu pelerinaj) care în lumea noastră apar ca sărbătorile de Pesah, Șavuot și Sukot.

Acestea sunt grade. Cu cât ne corectăm, cu atât mai mult avansăm în cele 125 de grade. Și cu cât avansăm mai mult, cu atât mai mare este pauza dintre grade, cum ar fi, zilele săptămânii, Șabatul, începutul lunilor, cele trei sărbători ale pelerinaje, apoi Șmita, Yovel, etc.

Cele trei sărbători ale pelerinajelor, Pesah, Șavuot și Sukot sunt grade speciale. În „Poarta intențiilor” a lui ARI, el le menționează destul de des ca fiind mari și sublime. Acestea sunt măsurile conexiunii noastre. Dacă muncim și muncim și ne conectăm între noi, și dintr-o dată ceva se închide, este numit Reghel (picior), adică un pas mai departe. Și fiindcă noi ne conectăm și corectăm relațiile noastre, făcându-le mai apropiate, obținem o altă fază.

Cele trei faze sunt: Nețah Hod Yesod, Hesed Gvura Tiferet, și Hohma, Bina Daat, sau: Ibur – Yenika – Mohin (concepție-alăptare-maturizare). Învățăm despre asta în Înțelepciunea Cabalei. Înaintăm astfel până când construim între noi un Parțuf (față) complet, numit Adam (om), care este Dome (asemenea) calității complete de dăruire, Creatorul.

Starea Ereț Israel (Țara Israel) este una absolută, sau este încă de lucru în ea?

După cum spune această porțiune, acum ne mutăm în țara Israel și trebuie să ne corectăm toate dorințele prin Lumina Hohma. A munci în țara Israel nu este ceva simplu. Nu se întâmplă totul dintr-o dată, ci este un proces lung.

Putem înțelege din Regalim (pelerinaje) că muncim la conexiune, dar nu vedem niciun rezultat până nu apare, dintr-o dată, o nouă fază, și aceasta este pasul următor?

Da.

Acesta este un Reghel (picior)?

Un Reghel este sfârșitul tuturor stadiilor precedente. Este atunci când omul se oprește, ca si cum s-ar parca, și de acolo continuă spre următoarea perioadă.

Cum ne conectează Zeciuiala la toate astea?

Zeciuiala înseamnă o zecime de Malhut. Malhut este a zecea Sfira în toată structura noastră. Avem dorințe numite Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gvura Tiferet, Nețah, Hod, Yesod și Malhut. Malhut este a zecea, dar noi încă nu o putem corecta, o trecem plătind o zecime și aceasta este corecția ei.

Cui o dăm?

Oamenilor, la Templu. Casa, este mai mult decât inima omului. Beit HaMikdaș (Casa Sfântă/Templu) este în totalitate în afara noastră. Este în conexiunea noastră cu ceilalți, în dorințele noastre față de ceilalți, iar noi o dedicăm pe Malhut la asta.

Sumar

Tot ceea ce trebuie să facem este să ne conectăm. În legătura dintre noi vom descoperi toată Tora, vom rezolva toate necazurile și problemele, și ni se va da respectul pe care poporul lui Israel îl merită.

Glosar

Binecuvântare

Dacă ne dorim să ajungem la calitatea de a dărui, lumina ne afectează și construiește această calitate în noi.

Blestem

Opusul unei binecuvântări. În cazul în care o persoană dorește să aibă intenția de a primi, de a exploata pe alții, pentru a primi de la ei, acea persoană suferă de lovituri care îl învață că trebuie să fie invers. Asta funcționează întotdeauna în acest fel.

O necesitate, în opoziție cu o interdicție

Corecție, spre deosebire de corupție. Este interzis să fii în voința egoistă de a primi. Mai degrabă, este o necesitate de a o corecta într-o dorință, cu scopul de a dărui.

Loc

Un loc este o dorință. Nu există locuri. Lumea în care suntem se numește un “loc imaginar”. Nouă ni se pare că ne aflăm într-un loc, în spațiu, într-un univers, dar adevărul este că aceasta este o dorință a Creatorului, caz în care percepem anumite fenomene.

Templu

Mikdaș (Templu) provine din cuvântul Kadoș (sfânt). Acest lucru înseamnă binecuvântare, dăruire, iubire a altora; tot ceea ce este în afara unei persoane este numit Templu. În interiorul nostru este doar un punct. Când ne-am conecta la alții, atitudinea noastră față de ei construiește în ei un Templu. O persoană ar trebui să vină la Templu și să intre în el.

Un Templu reprezintă toate dorințele altora spre care suntem în dăruire. Noi aducem contribuții sau zeciuială; am venit acolo cu toate darurile noastre, cu “cele sfinte”. Putem da altora orice vrem. Aducem ofrande și facem acest lucru. Ofrandele sunt foarte importante, deoarece prin acordarea lor catre alții, ne aducem pe noi înșine mai aproape de dăruire.

Profeție

Acesta este un grad special despre care Ramchal (rabi Moșe Chaim Lozzatto) a scris în stilul său frumos în cartea Calea Domnului. El elaborează acolo toate modalitățile de realizare a gradelor de dăruire, unul dintre ele fiind profeția.

Kașrut

Cu fiecare dintre dorințele noastre care au fost corupte, vom face diverse analize. Le tăiem și le aranjăm în așa fel încât putem să le folosim cu scopul de a dărui. Acest lucru este considerat că le-am făcut să fie ‚cușer’.

Șmita (Reținerea)

Șmita este ca Șabatul. După un anumit număr de grade, o persoană ia o pauză, efectuează o corecție, și se mută pe următorii șapte ani.

Trei Regalim (Pelerinaje)

Cele trei Regalim sunt NHY, HGT, HBD, prin care trecem, Ibur – Yenika – Mochin (concepție – alăptare – maturitate) în conexiunile noastre. Noi trecem toate aceste trei opriri, corecții, până vom ajunge la sfârșitul corecției.

Din Surse:

Baal HaSulam- articolul Din trupul meu voi vedea pe Dumnezeu:

Extensiile care se adună în mintea omului

Știți că pregătirea menționată mai sus, numită „mintea omului”, este ca o picătură din extractul tuturor organelor și calităților trupului corporal. Ea devine atașată la primele prelungiri care se adună și se extind către mintea ta.

De exemplu, în timp ce e încă un copil, o persoană urmărește conduita lumii și a Creatorului său. Unii dintre ei devin atașați de cunoaștere, unii de bogăție și alții de putere. Dacă el alege calitatea cunoașterii pentru că îi place, rezultă că el a atras în el o bună creație, de la care se vor extinde bunele conduite. Dar, dacă se agăță de bogăție, se spune că el a atras în mintea lui o ființă spirituală inferioară.

Mai târziu, când crește, el vede mai multe măsuri. De exemplu: Un om își lasă toate bunurile corporale și se dedică învățării, în timp ce altul alege învățarea, dar încă se angajează în chestiuni lumești. Dacă acest copil primește meritul celui dintâi, atunci și-a extins o minte bună în mintea lui. Dar dacă el îl favorizează pe cel de-al doilea, atunci el a atras în sine o ființă inferioară.

Apoi vin tipurile de învățare – de la Creator sau de la creaturi – și apoi verifică dacă să primească recompense sau să nu primească recompense. Toate aceste imagini sunt ființe create, iar din acea colecție se fabrică o substanță numită „minte”.