Pericopa Naso (Ia!)

0
414

Naso (Ia!)

Numeri 4:21 – 7:89

Rezumat

Porțiunea descrie pregătirile copiilor lui Israel pentru ieșirea în călătoria de la Muntele Sinai către țara lui Israel. Cea mai mare parte a muncii se învârte în jurul Tabernacolului. Recensământul în tribul lui Levi continuă și se face o descriere a distribuirii îndatoririlor între familiile Levi, Gherșon, Kohat și Merari. Creatorul dă ordin să se trimită afară din tabără oamenii necurați, ca pregătire pentru inaugurarea Tabernacolului.

Mai departe, porțiunea ne povestește despre diferite situații în care poporul are nevoie de ajutorul preoților și de Tabernacol. Incidentele se referă la fapte negative: furt, un om înjură luând în van numele Creatorului și trebuie pentru asta să ofere un sacrificiu, o femeie pierdută și suspectată de adulter este adusă în fața preotului. Sunt însă și întâmplări pozitive: povestea pustnicului, descrierea legilor pe care le ia asupra sa un om care face un jurământ și, binecuvântarea preoților și binecuvântarea cu care preoții binecuvântează poporul.

Sfârșitul porțiunii vorbește despre darurile aduse de căpeteniile triburilor și de marea sărbătoare a inaugurării Tabernacolului. Porțiunea se încheie cu încheierea pregătirilor și, poporul lui Israel e gata să plece către țara Israel.

Comentariu făcut de Dr. Michael Laitman

Tora vorbește despre sufletul nostru și despre cum să-l corectăm. Noi nu corectăm trupul fiindcă trupul este un animal și acționează după legile naturii lui. Noi trebuie să restabilim „partea din Dumnezeul de Sus” (Iov 31:2); aceasta este sufletul.

Noi facem după cum e scris „Am creat înclinația rea; Am creat pentru ea Tora drept condiment” (Talmudul babilonian – Maasehet Kdușim) fiindcă „Lumina din ea întoarce la bine (reformează)”. Când începem să ne conectăm cu ceilalți după condiția „iubește aproapele ca pe tine însuți” (Talmudul ierusalmitean) aflăm cum să respingem, aflăm ce înseamnă această acțiune. Nu vrem să mai vedem pe nimeni ci numai să-i folosim în interesul nostru.

Aceasta este natura noastră, după cum a spus Creatorul „Am creat înclinația rea”. Dar, cu cât studiem și ne străduim să ne apropiem unii de alții și descoperim cât ne este de imposibil să o facem, cu atât simțim mai mult că natura noastră este rea, rea-dorință, înclinație rea. Atunci avem nevoie de un mijloc de corectare și acesta este Lumina Reformatoare.

Când studiem Înțelepciunea Cabala în grupul corect, cu oameni care vor să obțină înclinația bună, revelarea Creatorului, oameni care vor să se schimbe și să se îmbunătățească, atunci descoperim în noi o întreagă lume. Găsim straturi, grade și părți diferite. Într-adevăr, preoții, Leviții, Israel și întreaga lume cu nivelurile ei mineral, vegetal, animal și vorbitor sunt în toate dorințele noastre, în înclinația rea.

Tora ne spune cum, în ce context și în ce ordine putem începe să transformăm înclinația rea în înclinație bună. Asta este ceea ce trebuie să facem noi în această lume. Tora ne învață cum să folosim Lumina Reformatoare, care parte a înclinației rele să fie tratată întâi și care mai pe urmă.

Acest proces esta ca un doctor care spune pacientului „întîi îngrijim ceva, apoi altceva”. Dacă pacientul are probleme cu inima, este cea mai urgentă intervenție, chiar dacă pacientul spune „dar rana de la picior mă doare mai rău”. Doctorul trebuie să spună „așteaptă, ajungem și la ea dar, nu este problema ta cea mai urgentă”. La fel merge și cu noi.

Tora ne învață cum să analizăm fiecare detaliu, să-l corectăm, să legăm toate părțile corecatate la un loc, cum o parte din dorințe care nu pot fi încă corectate fiindcă sunt prea mari, va trebui acum să le ascundem. Avansăm spre conexiunea cu ceilalți pentru a descoperi vasul (Kli-ul) sufletului în care descoperim Lumina Superioară, Bore (Creatorul /Bo uRe /vino și vezi). Descoperim treptat, la un moment dat, prin cauză și efect.

Porțiunea precedentă vorbea despre împărțirea dorințelor oamenilor în triburi, preoți, Leviți și Israel. Cine sunt preoții și ce rol au ei printre oameni? Cum trebuie oamenii să se împartă în 12 triburi? De ce sunt tocmai 12, trei linii și HaVaYaH, de trei ori HaVaYaH, ceea ce înseamnă 4 litere X 3 = 12 părți ale dorinței de primire?

Aici vorbim despre faza următoare din corectarea sufletului unui om care vrea să și-l corecteze, să-l hrănească, fiindcă el este „o parte din Dumnezeul de Sus”. Creatorul este în întregime bun și face bine. Un om care vrea să lucreze cu înclinația bună în loc de cea rea, o face prin obținerea înclinației bune, a formei Creatorului. De aceea se numește „Vino și Vezi”.

Porțiunea descrie cum se face. Tabernacolul este ceva magic și necunoscut, un loc special în dorința noastră de primire. Nu există nimic în afară de dorința de primire, toată Creația este dorință de primire și, în interiorul dorinței, este un loc special în care noi ne conectăm cu Lumina Superioară. Noi aducem dorințele noastre acolo ca și cum am merge la doctor. Se numește „vindecător al inimii zdrobite” (Zohar/Viața Sarei) și ele sunt corectate acolo. Tabernacolul este locul principal, central, în care dorințele noastre sunt corectate.

Întrebări și răspunsuri

Fiecare din noi face asta separat?

Da, fiecare din noi trebuie să o facă. De aceea munca noastră este în principal de sacrificare. Înainte de asta facem toate analizările: ce este „kașer” (curat), cum poate fi făcut acest lucru și ce din noi este Levit, preot, Israel, neamurile lumii, Klipot (coji), mineral, vegetal, animal sau vorbitor. Trebuie să învățăm să ne sortăm și să ne aranjăm dorințele. La sfârșitul analizărilor, omul trebuie să aducă o ofrandă. Cuvântul Korban (ofrandă/sacrificiu) vine de la cuvântul Karov (aproape). Când cineva își corectează dorința de primire în Tabernacol, înseamnă că o face acolo unde se găsește punctul de apropiere de Creator.

Este cu adevărat muncă sfântă fiindcă preoții sunt calitatea de dăruire pură din om. Marele Preot este GAR adică, „capul” acestei calități din noi. Aceasta este forța din interiorul nostru numită „preot”. Aceasta este de asemenea ceea ce putem corecta la toate nivelurile dorinței de primire care sunt sub ea. De aceea există o elaborare a ceea ce se face cu părțile dorinței de primire, cum ar fi bărbat sau femeie necorectați sau, alte probleme care se ridică în procesul corectării.

Întreg progresul nostru pe calea corectării seamnă cu a fi în deșert. Descoperim înclinația noastră rea, care este în întregime dorință egoistă și nu putem obține din ea niciun fel de vitalitate. De aceea ne simțim în ea la fel ca în deșert. Deci, suntem în întregime hrăniți de Lumina de Sus numită „mană din cer”; așa avansăm.

Deșertul este fază scurtă în acest proces. De ce stăm în el atât de mult? Este scris că îl puteam traversa în trei zile și totuși, a durat 40 de ani. De ce?

Cele trei zile sunt cât ne ia ca să obținem cele trei linii. Patruzeci de ani înseamnă participarea lui Malhut în Bina numită „gradul 40”. Nu sunt 40 de ani; Tora nu se referă la ani în felul în care o facem noi ci, este un grad. Un om care obține un grad în dorința de primire numit Bina, urcă la gradul calității de dăruire și este complet cufundat în dorința de dăruire. Cu toate că dorința de primire care încă nu a fost corectată arde în el ca și înainte, acel om o „îngheață” și o restricționează, păstrând focul înăuntru. Este ca și cum ar avea o cutie gata să erupă ca un vulcan, dar omul pune capacul deasupra și rămâne peste ea. Un astfel de om controlează toate dorințele egoiste și, acest lucru se numește urcarea la gradul Bina, și a fi gata să intre în țara lui Israel.

Ridicarea peste „vulcan” înseamnă ridicarea peste marile dorințe, peste toate Kelim-urile (vasele) pe care le-am scos din Egipt. De fiecare dată când a trebuit să descoperim răul în deșert se consideră că am păcătuit în deșert. De-a lungul acestui proces de greșire și păcătuire, Moise și Aaron au tins către aceste lucruri.

Cu alte cuvinte, omul descoperă în minte și în inimă toate gândurile și dorințele corupte și caută permanent să facă acțiuni și eforturi pentru conectarea la mediu, la grupul în care e, la Lumina Superioară, la Creator. Face asta pentru a afla cum să se conecteze la elementele externe și să și le apropie și, prin ele, să fie sfințit.

Continuăm să spunem că singurul lucru de care avem nevoie să ne corectăm este conexiunea noastră însă, tot ce a fost descris aici pare să fie în interior. Dacă spunem că pregătirile sunt peste, și le putem orândui, este acest lucru ceva ce poate face un om singur?

Omul termină pregătirile tuturor dorințelor, le-a aranjat în ordine și le-a sortat și el,cu propriile lui mâini, deja s-a dotat. Acum, acel om le poate orândui și poate să descopere noile dorințe care îi vor indica cum să continue în deșert.

Cu cine continuă el în deșert?

Omul continuă cu propriile lui dorințe care au fost deja pregătite pentru acest proces, cu preoții, Leviții, Israel, triburile, cu diviziunile care au fost făcute în porțiunea anterioară. După ce și-a orientat (direcționat) toate dorințele el le orânduiește. Cu alte cuvinte, acum, el este gata să înainteze spre țara lui Israel, Bina, cu toate dorințele care s-au „odihnit”. Acum el lucrează cu toate dorințele – femei, copii și toți bărbații.

Sunt luate chiar și animalele adică, toate dorințele, toată lumea interioară a omului. De aici, el avansează în totalitate spre dăruire, spre calitatea Elokim numită Bina.

Care este măsura dependenței? De exemplu, dacă un prieten este deja acolo și eu nu, asta înseamnă că-l încetinesc sau îl trag înapoi pe prietenul meu?

Nu are nimic de-a face cu prietenii, este munca interioară a fiecăruia. Prietenii pot să ajute doar în afară, să evoce importanța ajungerii în țara lui Israel și să a fi în starea Iașar El (direct la Creator), în care toate dorințele sunt orientate spre dăruire. Prietenii ne pot ajuta să ne mărim dorința de corectare la toată înclinația rea în înclinație bună, ei pot crește importanța scopului ajutându-ne astfel, indirect, să ne trezim și să adunăm putere.

Sunt discernăminte pe care le facem împreună cu prietenii?

Toate discernămintele sunt interioare. Este muncă interioară și alții nu vor trebui să știe munca pe care noi o facem.

Ce înseamnă oamenii necurați sau femeia rătăcită?

Toți avem astfel de dorințe, de aceea le-am descoperit. Tora vorbește despre ceea ce există în noi. Ea ne deschide interiorul nostru și ne explică ce putem găsi înăuntru: dorințe, calități și gânduri. Ea explică de asemenea și cum ar trebui să lucrăm cu „eul” nostru. Noi trebuie să aducem toate aceste calități și dorințe la identificare cu Creatorul, după cum e scris „Întoarce-te, o Israel la Domnul Dumnezeul tău” (Hosea 14:1). Nu se referă la faptul că trebuie să ne „ricăm deasupra Lunii” ci la ascensiunea spirituală, ridicarea interioară din propriile noastre calități.

Și gândurile care îmi sunt trimise; Creatorul este cel care mi le trimite?

Totul ne este trimis. Creatorul spune „Am creat înclinația rea”. Noi nu avem de ce să ne îngrijorăm, este „problema Lui”. Tot ceea ce trebuie să facem noi este să cerem ca Lumina Reformatoare să vină și să schimbe înclinația rea, în înclinație bună. Asta este toată munca noastră, toată viața noastră este pentru acest scop.

Dacă, de exemplu, descopăr în mine calitatea numită „femeie rătăcită”, ce înseamnă asta, o aduc la preot? Ce face preotul?

Se referă la ceea ce sanctificăm. În acest caz, sanctificăm dorința numită „femeie rătăcită”. O femeie rătăcită este o dorință de primire care nu vrea să lucreze de dragul dăruirii, ci numai al primirii. Este o dorință care vrea să atragă Lumina de Hohma (Înțelepciune) de Sus în jos, în loc de jos în Sus. Cu alte cuvinte, nu vrea să lucreze în dăruire și iubire pentru ceilalți, ci pentru sine. Este o dorință egoistă la gradul de femeie.

Este soț și este soție și sunt neamurile lumii. Toate sunt în noi. Dorința noastră apare deodată ca una care vrea numai pentru sine fiindcă nu are nicio intenție să fie vreodată aproape de Creator, de cei din jur sau de dăruire. Când descoperim că suntem așa și că asta este ceea ce ne amână progresul, o descoperim ca fiind femeia rătăcită.

Presupunând că cineva întreabă „Ce este o femeie care comite adulter?” El poate să spună că sunt și bărbați care comit adulter. Mai mult, azi adulterul e ceva foarte răspândit.

Bărbatul și femeia în acest caz sunt dorințele noastre proprii. Nu poți să spui că bărbații fac ceva greșit, sau că femeile fac ceva greșit în lumea noastră. Totul este în lumea noastră interioară – atât bărbații cât și femeile – sunt toate dorințele noastre.

Femeia poartă o lipsă (Hisaron) mai mare, în timp ce bărbatul este mai predispus la Masahim (ecrane), la puterea de a depăși. Dar în fapt, când un om descoperă în el aceste discernăminte, nu se pune problema ca în această lume. Este totuși vorba doar despre dorințele lui și nu contează că se numesc „femeie”, „bărbat”, „preot”, „Levit”, „Israel” sau „națiile lumii”. Toate trebuie aranjate pe niveluri și calități pentru a se vedea ce trebuie făcut în funcție de Tora, numită și Oraa (instrucțiune) adică, ce trebuie să corectez în mine în continuare.

Este vreo legătură între asta și relațiile dintre oameni în viața de zi cu zi?

Nu este niciun fel de conexiune. Poți întâlni un om pe stradă care pare rău sau nebun sau, pe cineva care pare inteligent sau, pe cineva care este un om complet drept dar, în realitate, tu nu poți spune nimic despre interiorul acelui om. Poate să nu fie nimic, decât actorie.

Din Zohar: o femeie care a rătăcit

De ce trebuie un bărbat să-și ducă nevasta la preot și nu la un judecător? Judecătorul este cel mai bun om al reginei, corectează pe Malhut pentru Zivug (cuplare) cu Zeir Anpin. De aceea, corectarea abaterii femeii rătăcite, care ajunge la Malhut, îi aparține. Numai preotul este potrivit pentru asta. Este calitatea Bina, calitatea puternică a dăruirii. Preoții au un caracter special. Este o dorință atăt de tare și de puternică și atât de corectată pentru a dărui, că își poate adăuga toate dorințele mici corupte și să le corecteze….fiindcă el este cel mai bun om al reginei. De asemenea, toate femeile din lume sunt binecuvântate de Adunarea lui Israel… în timp ce preotul este gata să corecteze cuvintele reginei, Malhut, și să caute în tot ceea ce are ea nevoie. De aceea, doar preotul și nu altcineva este bun pentru asta.

Zohar pentru popor – Naso (Ia), paragraf 61

Am vorbit despre tăria preotului, dar această porțiune menționează de asemnenea și pustnicii, chiar și reguli despre ei. Ce este un pustnic?

Un pustnic este cineva care se auto-limitează. Dacă un om care cântărește 136 de kg se oprește să mai mânânce ceva, poate fi el numit pustnic? La fel, atunci când vedem că nu putem munci pentru revelarea Creatorului, cu marea plăcere a revelării și, am putea lua totul pentru noi înșine și să devenim din nou egoiști, trebuie să ne limităm și să nu mai atragem aceste plăceri. În Înțelepciunea Cabala acest lucru se numește „ a nu atrage Lumina Hohma”. Un astfel de om nu atinge strugurii sau produsele din struguri, vinul. Asta se numește să fii pustnic. Totuși, nu este încă preot, căruia i se permite să aibă o parte din ea.

Acestea sunt forme ale corectărilor pe care fiecare va trebui să le trăiască în unele din dorințe. Prin ele corectăm dorința și mergem înainte. În acea stare știm deja cum să folosim Lumina Hohma de jos în sus și cum să o primim. Toate lucrurile care au fost interzise, au fost numai fiindcă el sau ea nu au fost destul de puternici să le folosească de dragul dăruirii.

Să presupunem că cineva îmi oferă o cutie cu ciocolată foarte bună iar mie îmi plac dulciurile cu adevărat. Cu toate că aș putea să o dau altora, spun „nu mi-o da”. Asta înseamnă să fii pustnic. După ce obțin un Masah (ecran) mai mare, dobândesc o măsură de iubire pentru ceilalți și, această măsură este mai mare decât iubirea pe care o aveam pentru ciocolată, așa că spun „dă-mi cutia”. Acum sunt gata să fac o acțiune de dăruire, să transmit această dăruire, să transmit această Lumină, această plăcere prin mine, la ceilalți.

În lumea noastră, cabaliștii vorbesc despre un om care are bucurie de viață, e căsătorit și duce o viață normală. Adică, putem să facem orice, atâta timp cât aducem aceste plăceri la un nivel spiritual și nu le pierdem în unele corporale. Până la urmă, la nivelul corporal nu ne putem bucura de tot ce este în viață.

Tora ne învață cum să ne ridicăm la un astfel de nivel de plăceri care să curgă prin noi către ceilalți și să se întoarcă, și tot așa. Aceasta se numește „viață spirituală”: infinită, completă și acolo suntem ridicați.

Când un om ia pentru sine tot ceea ce crede că merită, se oprește imediat această curgere și lasă omul fără nimic în loc, până la moartea omului. Dar, dacă el intră în cercul de energie, de curgere, de cunoaștere și simțire a plăcerilor nesfârșite – deoarece trec prin toți – se consideră că acel om duce o viață spirituală.

Ce este binecuvântarea și ce sunt preoții în spiritualitate?

În spiritualitate, binecuvântarea este o forță care există la nivelul Bina și influențează dorințele de mai jos și le binecuvântează ducându-le și pe ele la nivelul Bina. Binecuvântarea este gradul dăruirii, Bina, este abilitatea de a dărui, de a da.

Glosar

Familie

Familie înseamnă un om întreg care conține bărbat, femeie, copii, casă și lumea întreagă. Este un Kli complet.

Impur

Cineva care este impur este plin cu interes pentru sine. Un astfel de om infectează tot ce atinge, fiindcă tot ceea ce vrea acel om este numai pentru propriul său beneficiu în locul dăruirii pentru ceilalți. Opus, dăruirea față de ceilalți este numită Kdușa (sfințenie), puritate.

Tabără, a fi în afara taberei

Tabăra este o parte a dorinței de primire pe care omul o poate defini și poate spune că, în acea parte, el poate avansa numai cu intenția de dăruire. Deci, tabăra reprezintă dorințele noastre corectate.

Inaugurarea Tabernacolului

Inaugurarea este atunci când omul a obținut starea de întemeiere a fazei de Tabernacol.

Jurământ fals

Este atunci când omul se conectează la gradul Bina și primește puterea ei și, deliberat, folosește această binecuvântare cu intenția de a primi. Adică, a dărui de dragul primirii. Deci, el intenționează să dea dar, ca rezultat, urmărește beneficiu pentru sine.

Din Zohar: De ce am venit și să nu fie nimeni

Cât de iubiți sunt Israel de Creator? Oriunde sunt, Creatorul este cu ei fiindcă El nu-și mută iubirea de la ei, după cum e spus: „Și ei să-Mi facă Templu ca Eu să pot locui printre ei” (Exodul 25:8).

Zohar pentru popor, Naso (Ia), paragraf 105

„Și ei să-Mi facă Templu ca Eu să pot locui printre ei” înseamnă că, dacă omul își face dorința de primire ca Templu, acolo îl va găsi el pe Creator.

Dar

În cazul în care cineva renunță la dorința de a primi pentru sine, este ca și cum acela ar da un dar preotului, propriei sale forme de dăruire, acelei dorințe de a dărui, este considerat că omul a primit în schimbul ei o binecuvântare și a sfințit acea dorință.

Muntele Sinai

Muntele Sinai este un munte de Sina’a (ură). Dacă o persoană descoperă tot răul dinăuntrul ei, este considerată a fi la poalele muntelui Sinai. Cu toate acestea, este posibil să-l descopere numai în cazul în care punctul din interior, numit Moise, urcă muntele acela. Acolo, în prăpastia dintre partea de jos a muntelui și a vârfului său, în conformitate cu această condiție acesta dobândește Tora. Acest lucru se întâmplă pentru că acea persoană simte că el sau ea pur și simplu trebuie să se corecteze, dar nu știe ce să facă. O astfel de persoană este demnă de a primi lumina care reformează, numită “Tora”.

Binecuvântare

O binecuvântare înseamnă că lumina care reformează se revarsă în jos, în dorința de a primi și corectează în scopul de a putea dărui. Aceasta este corecția.

Binecuvântarea preoților

Binecuvântarea preoților este lumina care vine de la gradul de Bina la gradul de Malchut și corectează, atunci când Malchut începe să se refere la gradul de Bina. Un preot este gradul de Bina.

Este doar corectarea voinței de a primi, astfel omul se referă în sine la dăruire si se apropie de gradul Creatorului. Un preot este gradul de Elokim, Bina, dorind milă, dăruire. Preoții nu au nici un lot de pământ; aceștia sunt la gradul de dorința milei, cu totul în dăruire. Prin urmare, dacă Malchut se poate alătura, ea primește o binecuvântare, o corecție, binecuvântarea preoților.

Din Zohar, Naso:

Animal și om

95) … Deoarece mulțimea amestecată este cea ignorantă, care este întuneric. Și nu se cheamă “Israel”, ci sclavi care sunt vânduți lui Israel pentru că sunt ca niște animale.

96) Și Israel este numit “om”. Dar cum știm că în Israel există animale și oameni? Este scris: “’Voi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, voi oameni şi Eu sunt Dumnezeul vostru”. “Voi sunteți oile Mele” sunt cei ignoranți care sunt buni din partea binelui. “voi oameni” sunt ucenicii celor înțelepți.

97) Acest text se implică și pentru că este scris: “Dacă poporul Meu a ascultat pe Mine, Israel”. De ce spune “Israel”, după ce spune “poporul meu”? Pentru faptul că “poporul Meu” este ignorant, iar Israel este ucenicul înțelepților. Și despre ei se spune: “Copiii lui Israel au ieșit cu îndrăzneală”.

98) Cum Creatorul i-a împărțit la Muntele Sinai, El îi va împărți în ultima răscumpărare. Este așa pentru că se spune despre Israel: “Copiii lui Israel au ieşit înarmaţi din ţara Egiptului”. “Înarmați”, din partea pomului vieții, ZA, care sunt cincizeci de ani [de arme spirituale în ebraică], ani de Yovel [aniversarea a cincizeci de ani], Bina, ceea ce ZA primește de la Bina. Se spune despre ei: “Ei vor înainta spre munte”. Și printre ei era “Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel”. De asemenea, li s-a spus: “Cum v-am purtat pe aripi de vultur”, care sunt norii de slavă, “Și v-am adus aici la Mine”, “Și copiii lui Israel au ieșit cu îndrăzneală”. Astfel, El va aduce ucenicii celor înțelepți cu toată slava aceasta.

99) După cum s-a spus despre cei ignoranți din partea binelui: “Și s-au așezat la poalele muntelui”, ei vor fi în ultima răscumpărare – sub ucenicii înțelepților, ca slujitorul care merge prin picioarele calului stăpânului său. La poalele muntelui li s-a spus: “Dacă acceptați legea, bine. Dacă nu, aici va fi locul tău de înmormântare”. În mod asemănător, lor li se va spune în ultima răscumpărare: “Dacă luați asupra voastră un ucenic al celor înțelepți la sfârșitul exilului, ca un om care călărește un cal și servitorul său îl slujește, bine. Dacă nu, acolo – în exil – va fi înmormântarea voastră”.