Pericopa Noe/Noah

0
454

Noe/Noah

Geneza 6:9 – 11:32

Rezumat

Porțiunea Noe, ne vorbește despre oamenii păcătoși și despre Creator, care aduce peste lume potopul. „Noe a fost un om drept, curat între oamenii timpului său” (Geneza 6:9). De aceea el a fost cel ales să supraviețuiască potopului.

Dar el nu a supraviețuit singur. I s-a poruncit să construiască o arcă, și să se mute în ea împreună cu rudele lui și cu câte o pereche din toate neamurile de animale, și să rămână în arcă 40 de zile și 40 de nopți, până când se oprește potopul.

Creatorul face legământ cu Noe și cu familia lui că potopul nu se va întoarce niciodată. Ca semn al înțelegerii El a pus pe cer curcubeul.

Sfârșitul porțiunii vorbește despre Turnul Babel, despre oamenii care decid să construiască un turn al cărui cap să ajungă la cer. Creatorul hotărăște să le amestece limbile, astfel ca ei să nu se mai poată înțelege între ei, iar apoi, El i-a împrăștiat pe tot pământul.

Comentariu făcut de Dr. Michael Laitman

Porțiunea Noe e lungă, intensă și conține, față de alte porțiuni, multe detalii și evenimente. Fiindcă această porțiune este plasată la începutul Torei, ea marchează și începutul căii spirituale, cel mai important moment în dezvoltarea omului.

Această fază inițială se desfășoară destul de repede, spre deosebire de evenimentele ulterioare, când omul începe de fapt corectările și își corectează meticulos calitățile. Ulterior, evenimentele sunt mult mai detaliate, după cum vom vedea în viitoarele întâmplări din Tora.

Dezvoltarea noastră se face în totalitatea asupra dorinței noastre egoiste de primire, pe care trebuie să o schimbăm în dăruire. Azi suntem încă la mijlocul procesului în care toată omenirea începe să lucreze cu egoul ei, pentru o conexiunea corectă între oameni. Munca împotriva egoului este totdeauna o mare problemă, și apare ca valurile Mării cea Mare, numită Malhut de Ein Sof (Malhut de Infinit).

De fiecare dată, egoul îl cuprinde din ce în ce mai mult, și omul nu mai știe ce să facă, așa că, singura opțiune e să se ascundă în cutie, în arcă. Nu este încă evadarea, este o corectare. Omul își construiește un fel de bulă, calitatea de dăruire, și se ascunde în ea de toate calitățile lui teribil de egoiste, și astfel avansează.

De-a lungul manifestării egoului, în fiecare detaliu, omul merge în arca lui, în care și-a ajustat corectările pentru a se ridica peste egoul său, și pentru a evita să-l utilizeze. În arcă, omul se rupe de lumea înconjurătoare în care se întâmplă lucruri teribile, și dorințele egocentriste feroce se agață de carena arcii, încercând să tragă omul în tot felul de locuri și direcții, în adâncurile mării. Și omul totuși rămâne în arcă, concentrat pe dorința de a rămâne în calitatea dăruirii.

Șederea în arcă durează 40 de zile și 40 de nopți. Aceasta este diferența dintre Malhut și Bina, fiindcă întreaga Malhut, toate dorințele, sunt incluse în Bina. Omul se verifică folosind corbul, dar corbul nu se întoarce cu un răspuns. Porumbelul însă, da, se întoarce cu răspuns, fiindcă este din partea de Rahamim (Milei) din dreapta, din partea păcii.

Când omul primește răspuns că toate dorințele lui sunt controlate de calitatea dăruirii, este semn că el a trecut potopul. Este o indicație că toate dorințele și calitățile lui numite „rudele” lui, familia din arcă, au trecut prima fază de corectare, și acum sunt în stare să continue corectările. Scopul întregului proces, acest potop, este ca omul să-și corecteze sufletul egoist, spart, la o stare în care acesta să fie în echivalență completă de formă, în Dvekut (alipire) cu Creatorul, în dăruire pură.

Când omul iese la aer, la pământul uscat, Creatorul îi spune că va face legământ cu omul, referindu-se la tot ceea ce omul va urma să se supună. Legământul este pentru viitor, când pot apărea întâmplări asemănătoare, pentru ca omul să știe că poate folosi forțele pe care le-a folosit în trecut.

Jurământul mărturisește că nu ne putem corecta noi înșine și că suntem nevoiți să folosim aceleași forțe din trecut. De aceea nu ne place semnul curcubeului pe cer. Să presupunem că ne certăm, și ne amintim că eram prieteni, atunci, de dragul relației din trecut, facem din nou pace. Astfel, curcubeul, legământul, nu este un semn bun. El subliniază că intrăm într-un timp de slăbiciune, și că avem în față necazuri, motiv pentru care vom avea nevoie de el, fiindcă va trebui, în orice caz, să avansăm cu el.

Timpul lui Noe e începutul dezvoltării unor timpuri noi. Sunt 10 generații de la Adam la Noe, 10 Sfirot, și sunt 10 generații (Sfirot) de la Noe la Avraam. Sunt multe calități în om care cresc și ies până când acesta își recunoaște încă o dată propriile calități egoiste. Pare ca și cum omul își uită calitățile de dăruire pe care le-a avut în timp ce era în arcă, și el nu mai poate să le acopere cu Hasadim, calitatea de Hesed (milă) și iubire pentru ceilalți, să fie ca o singură familie cum era cu Noe în arcă, când întreaga lume era ca o familie. Atunci, toată lumea era sub o boltă de Hasadim, sub o boltă de iubire, acționând între ei prin garantare reciprocă.

Acum dorințele egoiste cresc în om din ce în ce mai mult și îl conduc înapoi în Babilon – în starea în care omul își vede egoul crescând, încercând să aibă și să controleze totul. Marele egoist care controlează omul este Nimrod, cel care e dispus să facă orice. Nimrod vrea să știe doar prezentul și viitorul, și nu-i pasă că se închină la idoli. El are nevoie să controleze viața omului, el nu vrea să fie deasupra, în calitatea de dăruire, ci numai în calitatea de primire, așa cum putem vedea azi în lumea noastră.

Tot ceea ce s-a întâmplat atunci, trebuia să se întâmple din cauza legii „Am creat înclinația rea; Am creat pentru ea Tora drept condiment” (Kdușim 30b), fiindcă „Lumina din ea întoarce la bine (reformează)”. Cu alte cuvinte, trebuie să descoperim răul din noi, și de la această revelație a răului, vom descoperi antidotul lui, fiindcă nu vom dori să rămânem în rău. De aceea trebuie să obținem Lumina Reformatoare, Lumina specială pe care Cabala ne spune cum s-o obținem pentru ca să ne putem corecta cu ea.

Toate povestirile anterioare timpului lui Noe, Cain și Abel de exemplu, descriu intensificarea egoului. Învățăm despre asta în Zohar. El ne spune adevăratul înțeles al povestirilor din Tora. Zohar-ul ne spune deschis la ce se face aluzie în Tora. El ne dezvăluie ce se ascunde în spatele fiecarei povestiri umane și ce povestește de fapt Tora acolo. Este un motiv întemeiat faptul că Înțelepciunea Cabalei este numită „înțelepciunea adevărului”.

Tora ne vorbește despre sufletele noastre, despre cum îl putem scoate din ascundere. Trebuie să ne descoperim sufletul la toate gradele lui de Aviut (grosime), la fiecare fază a lui de rupere, și asta trebuie noi să corectăm. În sufletul corectat trebuie să ne simțim viața spirituală și să rămânem în ea, după cum e scris „Îți vei vedea lumea în timpul vieții tale” (Brahot 17a). Trebuie să descoperim Lumea Spirituală, Creatorul, „eul” aflat în Lumea Spirituală, și trebuie să facem asta aici și acum, cât suntem în această lume.

Însă, pentru a intra în lumea viitoare, trebuie întâi să descoperim sufletul nostru spart. În acest proces, sufletul crește pe linia din stânga. Asta înseamnă că în cele 10 generații de la Adam la Noe, se dezvoltă dorințe mari în dorința de primire. La faza în care terminăm cu linia din stânga, urmând decizia Creatorului, apare linia din dreapta, și începe să o corecteze pe cea din stânga. Linia din stânga este cea coruptă, Malhut spartă, în timp ce linia din dreapta este calitatea de Bina, calitățile dăruirii, calitățile de iubire, dăruire și milă.

În continuare vin generații noi, cele 10 Sfirot de la Noe la Avraam, destinate să corecteze generațiile anterioare de la Adam la Noe, adică cele 10 Sfirot de Or Iașar (Lumină Directă), și cele 10 Sfirot de Or Hozer (Lumina Reflectată).

Avraam vine după aceste 20 de generații și primește începutul de suflet la nivelul la care el poate deja înțelege și recunoaște scopul. De aceea sparge el statuile idolilor și începe să lupte împotriva propriului său ego mare, care apare în el sub forma lui Nimrod, ca Babilon. Cu Nimrod pe stânga, cu Avraam în dreapta, omul în cepe să lupte pentru corectarea sufletului.

Toate aceste nume și întâmplări descriu ceea ce se întâmplă cu sufletul fiecăruia din noi. Tora vorbește despre ceea ce trebuie să parcurgă fiecare om, și el să descopere treptat cum să treacă de fapt prin aceste stadii.

Întrebări și răspunsuri

Potopul este un lucru rău? Azi, cuvinte ca „tsunami”, „potop”, trezesc teroare.

Este rău și în Spiritualitate. Potopul implică „apele rele”, Gvurot. Apa este în esență Hasadim, dar când e conectată cu un ego ce o controlează, devine apă periculoasă.

Din această povestire, ca și din cea a Turnului Babel, învățăm că Creatorul a hotărât să încurce oamenii; El îi face să păcătuiască, și apoi, aparent, îi pedepsește.

Sigur, nimic nu se întâmplă fără El „nu e nimic în afară de El”. Ceea ce contează este cum reacționează omul, acceptă, și ia parte la ceea ce se întâmplă. În fiecare situație, noi trebuie să fim partenerii Lui și trebuie să înțelegem munca Lui. Este ca o mamă care se joacă cu copilul ei. Mama vrea ca cel mic să o înțeleagă și să se joace cu ea, așa cum ea se joacă cu el. De aceea, evident că Creatorul este în spatele întregului proces, dar, întrebarea este dacă omul știe cum să reacționeze în fiecare clipă, corect, la acest proces.

Putem reacționa ca un copil?

Dacă ne uităm la copii, vom vedea că ei nu au liniște niciodată. Ei fac constant efort să înțeleagă lumea, examinând-o și învățând de la ea. Copilăria este timpul construirii omului, timpul corectărilor omului. După vârsta de 20 de ani, toți încep să îmbătrânească și să coboare.

Fazele prin care trece omul, „apa rea”, Noe, și Avraam, pun omul într-o neliniște teribilă. Dar până la urmă, fiecare trebuie să treacă prin asta.

Trecem prin toate aceste faze pentru a corecta sufletul din noi. Toată Tora, de la „La început” până la „Israel”, a fost scrisă pentru noi, pentru ca noi să o folosim în munca noastră interioară. Când corectăm sufletul, intrăm în lumea următoare.

Ce este Arca lui Noe, și cum intră omul în ea?

Arca este calitatea Bina. Ni s-a spus cum e Bina construită, care sunt calitățile ei, cum se conectează Sfirot-urile, GAR de Bina și ZAT de Bina, adică, primele trei Sfirot, Keter, Hohma și Bina, și apoi cele șapte Sfirot de jos, Hesed, Gvura, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod și Malhut. Ni se spune de asemenea despre cele trei părți ale lui Bina – una care aparține celei de sus, una care aparține lui Bina însăși, și una care aparține celor de jos. Bina este o calitate care primește de Sus și se construiește pe sine pentru a transmite în jos, ca o mamă care primește de la tată și schimbă ceea ce primește în ceva corespunzător pentru copil.

Ce înseamnă să fii în Bina?

Să fii în Bina înseamnă să primești iluminare de Sus. Totul vine de la influența Luminii Superioare și nu o putem găsi singuri, sau în noi înșine. Un om care primește această iluminare de Sus simte că este în interiorul unei forțe speciale, simte că egoul nu-i poate face rău, sau să-l devieze de la cale. El este acolo complet protejat, ca și cum ar fi într-o bulă, într-o cutie. Încă nu este obținere, fiindcă omul este în această cutie ca un copil în uter, dar apoi, acesta se dechide, și se naște omul. Odată ce omul este născut, el descoperă că egoul a crescut foarte mult. Este deja vremea Babilonului. În starea de Babilon, cresc în el Nimrod și Avraam.

Inițial, Avraam e controlat de Nimrod, dar când el vede că egoul lui lucrează împotriva lui, și că el trebuie să se elibereze, Avraam iese de sub autoritatea lui Nimrod și încearcă să-și obțină calitatea de Hesed drept conducătoare a egoului. Chiar dacă nu poate să o facă în prezent, pentru că trebuie să se rupă singur de această autoritate, el evadează și se îndreaptă către țara Canaan.

Pe ce stă turnul Babel de atunci și pănă acum?

Turbul Babel este egoul care apare în noi, ne sufocă și nu ne permite să trăim. Pe de o parte este Nimrod, care vrea să crească înalt până la cer, și în partea cealaltă este Avraam care vede că este imposibil.

În această stare, ei împart drumurile: majoritatea calităților urmează egoul, cu Nimrod, iar calitățile care pot fi tăiate de la „prăjitura” Turnului Babel – și să fie corectate prin Avraam – sunt calitățile lui Avraam, pe care omul începe să le corecteze. Aceste calități se alătură călătoriei spre țara Canaan, în corectarea parțială a sufletului.

Azi, după aproape 4000 de ani, noi, „urmașii lui Avraam” și „urmașii lui Nimrod”, trebuie să ne adunăm să creăm o conexiune comună. Noi am construit încă o dată Turnul Babel, fiind un imperiu financiar și economic, și, în timp ce pe de o parte totul se destramă, pe de altă parte, noi, „urmașii lui Avraam”, încercăm să facem ceva pentru a corecta situația. Până în prezent însă, nimeni nu ne dă ascultare.

Azi nu avem de ales, fiindcă am trecut întregul proces pe care îl descrie Cartea Zohar. Trebuie să completăm corectarea, și acum, Avraam trebuie să guverneze Babilonul, egoul.

Azi, puterile lumii nu se gândesc la schimbarea omului ci numai la schimbări ale sistemelor economice și financiare într-un mod care să satisfacă și mai mult egoul. Ei nu gândesc dincolo de asta, nici măcar la ce a fost în vremea lui Noe – să intre într-o bulă de dăruire reciprocă și să evite contactul cu egoul. Ei nu se gândesc la stoparea războaielor și a concurenței, fiindcă singurul lor interes este să scoată din asta profit. Până în prezent, niciunul din ei nu e gata să asculte, deoarece sistemul financiar este o proiecție a conexiunilor noastre egoiste, de aceea avem criza de-a lungul drumului. Tot ceea ce putem face, este să învățăm cât mai mult din ea.

Criza curentă este ultima, fiindcă descrie totalitatea conexiunilor egoiste dintre noi, și care sunt pe cale să se rupă. Mesajul unității poate fi transmis atunci când mulți oameni vorbesc despre criză și despre cauza ei. Este posibil ca această perioadă să se termine cu bine, dar este posibil să degenereze în război; depinde doar de oamenii din partea lui Avraam.

Deci noi suntem „asemănarea” Turnului Babel?

Noi aparținem grupului lui Avraam, aceia care au plecat din Babilon și s-au mutat cu Avraam în țara Canaan.

Ceilalți, egoiștii, aparțin grupului care vine cu Nimrod, din Babilon. Noi trebuie să trecem prin această perioadă a ultimei recunoașteri a răului, ceea ce este numit războiul lui Gog și Magog, după care, vom obține corectarea finală a sufletului comun.

Amestecarea limbilor simbolizează colapsul sistemului financiar?

Amestecarea limbilor a fost aici de la Babilon și până acum, fiindcă marele și singurul ego s-a spart în miliarde de bucăți, cu toate înclinațiile sale, și fiecare parte trage și apucă pentru sine. Manifestarea exterioară a acestui lucru este amestecarea limbilor.

Din Zohar: Și Domnul a mirosit savoarea dulce

„După potop, „Nu o voi face din nou” fiindcă acum, revelarea răului a fost împlinită, și numai trebuie să adaug foc pentru a dezvălui Din (Judecata), pentru că răul a fost revelat suficient. „Pentru că firea în inima omului este rea din tinerețea lui”, și el nu trebuie să fie certat, și toate pedepsele Creatorului nu sunt decât corectări”.

Zohar pentru popor – Noe/Noah, paragraf 243

„Și toate pedepsele Creatorului nu sunt decât corectări”. Dacă omul se raportează cu adevărat la viață în acest fel, și vrea să descopere că totul se întâmplă doar cu scopul corectării, el va ști cum să participe, cum să se facă parte în acest flux, chiar și dacă e numai într-o mică măsură, pentru a descoperi deodată o Viață Spirituală plină de abundență.

Glosar

Noe

“Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui” înseamnă că acum calitatea de dăruire apare într-o persoană. Noe este drept, de pe partea dreaptă, Hesed, în relație cu potopul, în ceea ce privește aceste dorințe egoiste.

Potop

Pe de o parte, potopul este apa. Pe de altă parte, este apa cu forța Gvura, puterea focului, puterea egotică distructivă. Este o conexiune incorectă între stânga și dreapta, în cazul în care stânga, ego-ul, domină dreapta.

Arca

Arca este calitatea Bina, dăruire, Hasadim (milă). Este o mamă care permite oricărei persoane să se alăture și se află sub influența ei.

Patruzeci de zile și patruzeci de nopți

Această perioadă marchează diferența dintre Malchut și Bina. Bina este numită “Mem blocat” (Mem final în ebraică). Mem este patruzeci în Gematria. Ascensiunea de la calitatea primirii spre calitatea de dăruire, de la Malchut la Bina, înseamnă ascensiunea la gradul de patruzeci de ani.

Corb

Corbul este partea din stânga, care necesită corecție, în comparație cu porumbelul, care este din partea dreaptă. Prin urmare, atunci când porumbelul guvernează în locul corbului, când se întoarce cu o frunză de măslin, este clar că a fost finalizată corectarea, iar ego-ul este în întregime sub dominația dăruirii.

O frunză de măslin

Măslinul este folosit pentru multe lucruri, cum ar fi uleiul pentru lămpi. Uleiul în sine este unul dintre fundamentele vieții. Este lumina Hochma, care poate fi în interiorul luminii Hasadim, atunci când am ajuns într-o stare din care putem păstra dezvoltarea. Dezvoltarea are loc prin lumina Hochma, deși corecția se face prin lumina Hasadim. Acestea sunt întotdeauna două forțe opuse.

Curcubeu

Curcubeul marchează legământul. Dacă voi face un legământ cu tine, asta nu se datorează faptului că ne bucurăm să fim împreună, pentru că în această stare, nu este nevoie să se semneze nimic. Mai degrabă, este o garanție pentru mâine. Ne temem că relația noastră se va deteriora, sau anticipăm că așa va fi, prin urmare, semnăm în prealabil că ne obligăm să menținem relații bune și adecvate.

În ebraică, un curcubeu este numit “un arc în nor”. Norul nu simbolizează o situație bună, dar arcul, legătura dintre noi, care este peste nor, ne leagă într-un mod care ne permite să continuăm. Avem nevoie de acel legământ, care este un legământ veșnic.

Turnul Babel

Acesta este cel mai mare ego care s-a intensificat în timpul lui Nimrod. Ego-ul este în continuă creștere – ape rele, ape în Gevurot la vremea lui Noe, apoi turnul Babel, iar apoi ego-ul vine sub forma lui Faraon, apoi sub forma romanilor și grecilor. Ego-ul crește în mod constant și poartă fațete diferite.

Din Zohar:

De ce a fost pământul corupt? Pământul este pedepsit? Aceasta se datorează faptului că fiecare trup omenesc s-a abătut de la cale. Când oamenii sunt drepți și păzesc poruncile Torei, pământul este întărit și fiecare bucurie este în el pentru că Divinitatea este pe pământ. În acel moment, cei de Sus și cei de jos sunt toți în bucurie.

Când oamenii își distrug drumul, nu păzesc poruncile Torei și păcătuiesc înaintea Stăpânului lor, pare că resping Divinitatea din lume și pământul rămâne corupt. Astfel, Divinitatea este respinsă de ei și nu este prezentă pe pământ, iar atunci este corupt. În acel moment, lumea este coruptă pentru că un alt spirit este peste ea, ceea ce corupe lumea.

Zohar pentru toți– Noe/Noah, punctele 39 -40