Pericopa Korah (Chel/Pleșuv)

0
718

Korah (Chel/Pleșuv)

Numeri 16:1 – 18:32

Rezumat

Porțiunea începe cu povestea lui Datan și Abiram, si a celor 250 de căpetenii ale obștii, care s-au răzvrătit împotriva lui Moise și Aaron, prin ceea ce părea un argument bun: Având în vedere că întreaga națiune este sfântă, Moise și Aaron ar trebui să aibă același statut ca restul poporului. Răspunsul primit a fost că, deși toți sunt egali, Moise și Aaron sunt liderii care pot fi în contact cu Creatorul. În urma revoltei, pământul a înghițit cele 250 de căpetenii ale obștii, precum și pe Korah și apropiații săi, iar oamenii au avut de suferit din pricina ciumei, până când Moise s-a rugat Creatorului pentru încetarea ei.

La sfârșitul porțiunii se dezbate problema conducerii națiunii. Un test a avut loc între toate semințiile, prin toiegele tuturor liderilor, iar singurul care a înflorit a fost toiagul lui Aaron, ceea ce a semnalat conducerea sa neechivocă.

Glosar

Căpetenie

O “căpetenie” este calitatea care controlează în prezent toate celelalte calități.

Contorul invidiei

Aceasta este dorința de a socoti cât de mult am câștigat, cât de mult am primit, cât de mult am dat, cât de mult am avansat în spiritualitate. Am avansat în mod special prin invidie; este invidia bună. Invidia noastră față de mediul nostru ne îndeamnă să fim mai spirituali.

Korah

Voința de a primi care apare alături de (spre deosebire de) calitatea lui Moise. Prin această dispută vom avansa.

Ciumă

Ciuma este un mod de corectare. Corectare care desprinde și aranjează intențiile mele de a primi, în scopul de a le corecta, pentru ca ele să fie în scopul de a dărui, să fie la gradul de Bina sau la gradul de Keter.

Foc din cer

Focul este Gevurot care apar pe linia de stânga, fără Hassadim. Aici pot fi diminuate Gevurot și bunele Gevurot. Este o corecție, forța corecției care vine de la stânga.

Sfânt

Gradul de Bina, dăruirea.

Ispășire

Lumina care vine și ne dă puterea de a ne căi2 pentru nelegiuirile noastre, pentru a le transforma din primire în dăruire. Toate nelegiuirile noastre, ego-ul nostru, tot ceea ce a fost în noi, devine acum dăruire.

Toiag

Toiagul este linia de mijloc prin care se atinge obiectivul. Dacă ne vom conecta în mod corespunzător la toate calitățile, toate discernăminte, el înflorește.

Înflorire

Linia de mijloc prin care ni se arată că suntem plini de lumină.

Din Zohar:

Și Korah a luat

“Korah a mers pe calea disputei, care este eliminarea și respingerea de sus și de jos. Și cineva care dorește să respingă corectarea lumii, se pierde din toate lumile. O dispută este îndepărtarea și respingerea păcii. Și unul care nu este de acord cu pacea nu este de acord cu Numele Lui Sfânt, deoarece Numele Lui Sfânt este numit Pace. ”

Zohar pentru toți, Korah, punctul 5