Pericopa Be Haaloteha (Când ridici lumânările)

0
750

Be Haaloteha (Când ridici lumânările)

Numeri 8:1 – 12:16

Rezumat

Porțiunea „Când ridici lumânările” (Be Haaloteha), are loc la un an după primirea Torei. Poporul lui Israel este gata de călătorie și ține o ceremonie specială pentru inaugurarea altarului. Ea detaliază legile referitoare la facerea de ofrande ale celui de al doilea Pesah, pentru aceia care au fost departe și nu au putut să participe la Pesah.

Porțiunea vorbește despre Tabernacol, deasupra căruia era permanent un nor. Acesta indică copiilor lui Israel când să se ridice și să plece în călătorie și când să se așeze. Porțiunea vorbește de asemenea despre două trâmbițe de argint folosite de Adunarea Poporului în timp de război sau, când se făceau ofrande, de Șabat, de sărbători sau la ocazii speciale.

Către sfârșitul porțiunii au loc câteva evenimente care indică accentuarea egoului. Cei răi din neam se plâng de Moise și de Creator și un foc mistuitor este trimis peste ei, la marginea taberei. Gloata, un grup de prozeliți care s-au alăturat copiilor lui Israel la ieșirea acestora din Egipt, se plânge și ea despre lipsurile pe care le au acum față de ce era în Egipt și atunci, El face să apară un cârd mare de prepelițe. Toți cei care s-au lăcomit la prepelițe au fost condamnați la moarte. De aceea, locul a fost numit „Mormintele lăcomiei”. La sfârșitul porțiunii se vorbește despre Miriam (Maria), sora lui Moise și a lui Aaron, care îl defăimează pe Moise. Ea îi spune lui Aaron: „Mie mi-a apărut Creatorul la fel ca și ție, atunci, de ce să fie Moise conducătorul? De ce ascultăm numai de el?” pentru asta, ea a fost pedepsită cu lepră și neamul a așteptat șapte zile până când ea s-a întors.

Glosar

Menora (lumânări)

Menora simbolizează sufletul. Ea simbolizează cele șapte Sfirot ale sufletului pe care trebuie să știm cum să le aprindem, în ce fel și în ce ordine.

Korban (Sacrificiu / Ofrandă)

Un Korban este dorița de a primi pe care o persoană o corectează, și prin ea devine mai Karov (aproape) de Creator.

Al doilea Paște

Al doilea Paște se referă la dorințele pe care o persoană le găsește a fi imposibile sau ca nefiind necesare de a purificate. Sunt dorințe care nu sunt recunoscute. Cu toate acestea, ele pot fi corectate ulterior, într-un stadiu mai avansat ale acestui proces.

Impur

Impuritatea este o forță care lucrează pentru a primi, forța egoistă care apare în noi.

Nor

Un nor este de ascundere, care vine fie de la Creator care se ascunde de noi, fie de la noi care ne ascundem de El. Acesta din urmă se numește “nor de glorie”.

Ghid

Un ghid este calitatea pură de a dărui, pe care o persoană vrea să o urmeze și de care se agață, ajungând astfel la scop.

Trîmbițe de argint

Cele două forțe pe care o persoană le descoperă, și prin care aceasta avansează, sunt numite “trîmbițe de argint”. Aceste forțe ne direcționează mai departe pe dreapta și pe stânga.

Argint

Argintul este gradul de Bina; aurul este gradul de Hochma.

Prozelit

Un prozelit este o dorință de a primi, care s-a convertit. El este dispus să fie corectat și să se alăture lui Israel.

Gloata

Gloata este un tip de dorință de a primi pe care omul trebuie să o descopere și să o găsească “infectată”, cu intenția de a primi.

Prepeliţă

Prepelițele sunt dorințe fine (subțiri), un tip de dorință de gradul însufletit din care putem face o ofrandă.

Lepră

Lepra este o boală în dorința omului, în intenția de a primi, care apare pe ultimul, și cel mai rău din grade, al pielii.

Gură la gură

Există Zivug (cuplare) gură la gură, și un Zivug gură la ureche. Gură la gură înseamnă spirit cu spirit, atunci când două suflete, sau Creatorul și un suflet, sunt în acest fel de legătură.

Pedeapsă

O pedeapsă este o corecție. Pedeapsa este atunci când o persoană se simte în imposibilitatea de a utiliza dorința, în scopul de a dărui. Nu este incapacitatea de a primi. Mai degrabă, pedeapsa este incapacitatea de a dărui. Cu toate acestea, pedeapsa conduce la o corecție pentru că acea persoană știe deja ce să corecteze în această dorință, și a ajuns la o Mițva (poruncă / corecție). O Mițva este un act de dăruire, un act de iubire.

Miriam

Miriam este un tip de dorință de a primi din noi, care stă în opoziție cu Moise. Moise, de asemenea, descoperă această parte în el însuși. Cu alte cuvinte, gradul pe care îl numim Moise descoperă o anumită atingere de Nukva (feminin), Miriam, care este un discernământ în suflet, prin urmare, cu fiecare discernământ, discernământul gradului necesită în continuare corecție. Moise se ridică, de asemenea, de fiecare dată, împreună cu poporul; el este un Moise corectat, de asemenea.

Fiecare termen și fiecare etapă este dorința noastră egoistă de a primi în creștere și expansiune, și pe care noi o corectăm cu intenția de a dărui, de a sluji altora și Creatorul.

Creatorul din noi este ceea ce ne pedepsește?

Totul este în noi. Omul este o lume mică care are nevoie de a realiza corecția completă.

Din Zohar:

Și apele s-au făcut dulci

În aceste secrete, care vor fi revelate datorită vouă, “Apele s-au făcut dulci”. Ca și sarea care face carnea dulce, ele vor fi îndulcite de secretele care vor fi revelate prin voi. Toate aceste întrebări și disputa apei amare din Tora orală care va redeveni apele dulci ale Torei. Și agoniile tale vor fi îndulcite pentru tine prin aceste secrete, care vor fi dezvăluite de tine. Și toate necazurile tale vor veni înapoi la tine ca vise trecătoare. Un vis [în ebraică] are literele cuvântului “sare” inversate. Ca sare care îndulcește carnea, așa se vor îndulci agoniile.

Zohar pentru toți, BeHaalotcha (Când ridici lumânările), punctul 86