Sufletele înalte

0
504

Sufletele înalte

În conformitate cu teza noastră religioasă ce atribuie existența și pieirea lucrurilor voinței lui Dumnezeu și nu necesitații,  nimic nu ne obligă să admitem că, după ce a produs un lucru care n-a existat, Dumnezeu trebuie în mod necesar să-l nimicească. Dimpotrivă, acest lucru va atârna fie de voința-i liberă de a-l nimici sau de a-l menține, fie de ce-i va cere înțelepciunea sa; va fi, dar, cu putință ca el să-l păstreze veșnic și să-i confere o permanență asemănătoare sieși. Știi, bunăoară, că doctorii Legii au proclamat în mod formal că tronul slavei este un lucru creat și, totusi, n-au spus vreodată că el trebuie sa înceteze a dăinui; nicicând nu s-a auzit în cuvântul vreunui profet sau al unui doctor al Legii că tronul slavei trebuie să piară ori să înceteze a exista) iar textul Scrierii Sfinte a proclamat chiar veșnica-i durată. La fel, după părerea noastră, sufletele oamenilor de elită,deși create, nu încetează vreodată să existe.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.2