Savant, ghicitor și profet

0
516

Savant, ghicitor și profet

Trebuie să știi că dacă această emanație a intelectului activ este răspândită numai asupra facultății raționale a omului, fără a se răspândi și asupra facultății lui imaginative, acest lucru se întâmplă fie pentru că însăși emanația nu e suficientă, fie pentru că facultatea imaginativă e defectuoasă în alcătuirea ei inițială, încât nu poate primi emanația intelectului. În felul acesta se constituie clasa savanților ce se dedau speculației. Dar dacă această emanație se răspândește deopotrivă asupra celor două facultăți, rațională și imaginativă, cum am spus și cum au arătat și alți filosofi, și dacă Imaginativul a lost creat dintru început în toată perfecțiunea sa, se ajunge la clasa profeților. Iar dacă, în fine, emanația se răspândește doar asupra facultății imaginative, iar facultatea rațională rămâne în urmă, fie din cauza alcătuirii sale initiale, fie din aceea a prea puținei ei exercitări, se constituie clasa oamenilor de stat, care fac legile, a ghicitorilor, augurilor și celor ce au vise adevărate; și la fel se petrec lucrurile și cu cei ce fac minuni prin artificii ciudate și arte oculte, fără a fi, însă, savanți.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.4