Răul în lume

0
609

Răul în lume

De multe ori plebea e înclinată să-și închipuie că în lume există mai mult rău decât bine, iar toate neamurile exprimă această idee în multe din spusele și poeziile lor, spunând că rareori afli binele în această lume, în vreme ce relele sunt multe și persistente. Această greșeală poate fi întâlnită, de altfel, nu numai la plebe, ci și la cutare ins care socotește că posedă anume cunoștințe.

Cauza acestei erori este că orice ignorant își închipuie că întreg universul există doar pentru persoana lui, de parcă n-ar exista și alte făpturi decât el. Încât dacă i se întâmplă ceva care e contrar dorințelor sale, el crede că tot ce ființează e rău; dacă, însă, ar lua în considerare și ar concepe universul și ar ști ce puțin loc ocupă dânsul în el, adevărul i-ar deveni limpede și vădit.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3