Natura contrariilor

0
502

Natura contrariilor

Amintește-ți că s-a dovedit că relele nu sunt rele decât raportate la ceva și că orice rău raportat la o ființă oarecare constă în lipsirea ei de una din condițiile binelui. De aceea s-a și spus că, în linii generale, toate relele sunt niște privațiuni. La om, de pildă, moartea este un rău și înseamnă inexistența lui; și tot așa boala, sărăcia sau ignoranța sunt și ele rele în raport cu el, rele ce-l privează de capacitatea sa. Dacă ai în vedere toate cazurile particulare ale acestei teze generale ai să te convingi că ea nu e niciodată greșită, decât doar pentru cel care nu știe să deosebească între privațiune și capacitate, nici între cele două contrarii, ori ignoră în întregime natura lucrurilor.

Rambam – Ghidul celor șovăielnici –Cap.3