Țimțum Bet, numită Țimțum NHY de AK (VI)

0
574

64) Astfel, descoperiți că sursa asociației lui Malchut în Bina, numită Țimțum Bet, a avut loc numai sub Tabur de AK, prin extinderea Parțuf Nekudot de SAG în acel loc. Prin urmare, acest nivel de zece Sfirot de Nekudim, care vine de la Țimțum Bet, nu se poate răspândi deasupra Tabur de AK, deoarece nu există forță și hotărâre care să poată apărea deasupra sursei sale. Și din moment ce locul în care a fost creat Țimțum Bet era de la Tabur, nivelul lui Nekudim trebuia să se extindă și acolo.

Ca și în toate celelalte Parțufim afectate de impactul dintre luminile interioare și cele înconjurătoare, ecranul SAG-ului al Parțuf a început să piardă puterea și să se ridice la Peh de Roș. Din cauza acestei stări intermediare, Parțuf Nekudot de SAG a început să prindă formă. Are Reșimot Bet / Bet, adică reprezintă Bina pură. Prin urmare, se poate răspândi oriunde, inclusiv sub Tabur de Galgalta, și să îndeplinească dorințele pe care Parțufim anterioare nu au putut.

Nekudot de SAG își pot folosi dorințele într-un mod care nici Galgalta nu le-a folosit (doar 20%) de dragul Creatorului deasupra Tabur-ului, restrângând dorințele rămase, NHYM, sub Tabur de Galgalta), nici SAG.

SAG nu poate să primească deloc din partea Creatorului. Poate dărui fără să primească nimic. Dacă începe să primească, recepția va fi egoistă. Nu are nici un ecran cu privire la dorințele sale egoiste.

De ce SAG nu coboară imediat sub Tabur? Deoarece SAG are Gimel de HItlabșut, o luminescență ușoară a lui Ohr Hochma, care nu-i permite să coboare sub Tabur. Atunci când Masach-ul se ridică la Peh de Roș și Gimel de HItlabșut dispare, lăsând doar Bet de HItlabșut (Bina pură fără Ohr Hochma), Nekudot de SAG pot coborî sub Tabur, refuza să primească ceva în Kelim și doresc să se bucure de a da, adică, a primi Ohr Hasadim. Aceasta este lucrarea Binei pure.

Când coboară sub Tabur, SAG întâlnește dorințele la care nu poate rezista. Galgalta și AB refuză, de asemenea, să primească ceva sub Tabur, dar în plus față de Ohr Hasadim există o luminescență a lui Ohr Hochma, pe care au primit-o în Kelim deasupra Tabur pentru numele Creatorului.

Nekudot de SAG, care prin natura lor nu doresc să primească nimic și prin structura lor sunt similare cu NHYM de Galgalta, începe să se amestece cu ele. Cu toate acestea, văzând luminescența lui Ohr Hochma, care aduce o plăcere enormă, brusc “doresc să primească” acea încântare, deși nu au nici un ecran pentru ea; prin urmare, ele sunt total nepotrivite pentru a o primi.

Legea TA intră instantaneu în acțiune, împiedicând lumina să intre în vasele egoiste. Ca rezultat, lumina dispare de la ele, iar Malchut din Lumea Infinitului se ridică la Bina și limitează recepția luminii în vasele de primire. Acesta este modul în care are loc Țimțum Bet (a doua restricție, TB).

Chiar și SAG nu și-a putut folosi vasele egoiste de dragul Creatorului. Mai mult, următoarele Parțufim, MA și BON, care nu au ecranul corespunzător, nu vor putea să primească nimic de dragul Creatorului.

Țimțum  Bet face imposibilă folosirea vaselor de primire. Atunci când astfel de informații se ridică la Roș de SAG, structura viitorului Parțuf este planificată acolo în avans, ținând cont de Țimțum Bet. Apoi se face un Zivug, nu în Peh de Roș, ci în Nikvey Eynaim. Din acest punct și de mai sus există doar dorințe de dăruire.

Același calcul trebuie efectuat în Guf al Parțuf-ului, unde lumina poate intra doar în vasele KaHaB HaGaT, adică până la mijlocul lui Tiferet. De fapt, în Roș și în Guf, aceleași 10 Sfirot rămân; doar nivelul la care sunt folosite se modifică. Asta înseamnă că fiecare SfiraKeter, Hochma, Bina etc. – nu este folosită până la 100%, ci doar până la 60%. Acum, spunem că un Zivug este făcut doar în ​​GE, KaHaB HaGaT. Cu toate acestea, sunt simpli termeni.

Este posibil să se folosească AHP, adică vasele de primire, numai dacă acestea sunt denumite vase de dăruire, “ridicându-le” deasupra limitei dintre vasul care primește și cel care dă naștere, adică Parsa. Cu toate acestea, în ciuda faptului că AHP sunt acum considerate ca vase de dăruire și care sunt capabile să primească numai Ohr Hasadim, AHP ascendent atrage în mod natural și automat o ușoară luminescență a lui Ohr Hochma. Acest proces se numește “AHP de Aliah” – ascensiunea dorințelor egoiste; cu alte cuvinte, își realizează corectarea prin fuzionarea cu partea de sus a Parțuf-ului.

Masach-ul care stă la Peh de Roș din Galgalta a avut Aviut Dalet și a făcut un Zivug pe toate dorințele. Cu toate acestea, doar 20% din fiecare dintre ele este folosit pentru Creator, în timp ce 80% nu participă la primire de dragul Creatorului. Forța anti-egoistă a ecranului nu este suficientă pentru asta. Numai vasele altruiste plasate deasupra lui Nikvey Eynaim sunt folosite în Nekudot de SAG după Bet Țimțum, deoarece au “dorința de a da” de dragul dăruirii.

Întregul univers reprezintă un lanț de cauze și efecte care au început de la prima stare când Malchut al Lumii Infinitului a fost complet umplută de lumină și până la corecția finală când va fi umplută cu lumină din nou. Acest proces este controlat cu ajutorul Reșimot. Pornind de la Lumea Infinitului, Malchut sortează treptat toate deliciile sale și construiește un ecran pe ele. Apoi, Reșimot părăsesc fiecare dintre stările anterioare, până la corectarea finală.

Numai Reșimot determină nașterea următorului Parțuf din cel precedent. Numai această informație despre trecut oferă posibilitatea de a lucra cu ecranul. Doar lumina care a umplut Parțuf-ul anterior poate da următorului Parțuf informații despre plăcerea și dorințele care au fost în el și apoi să le transmită la următorul. Altfel, nu ar fi nici o idee despre lumină sau despre plăcere. Reșimot din Parțuf fac dorința, căutarea și trecerea la ceva nou. Pur și simplu urmăm instrucțiunile din Reșimot.

Nu există concepte cum ar fi “a fost”, “este” sau “va fi” existente separat în lumea spirituală. Aceste trei concepte sunt deja incluse în fiecare nouă stare spirituală. Reșimo este o stare în care exist, dar strălucește de departe, atrăgându-mă spre viitor, trezind dorința de a ajunge la el. Această lumină, care se afla în interiorul vasului, a plecat și acum strălucește din afară.

Există multe feluri de Reșimot; acestea amintesc de ceea ce se afla in interiorul fiecărui Parțuf. Spre deosebire de Reșimot, Ohr Makif este lumina care nu a intrat încă în vas, dar strălucește din afară. După expulzarea luminii din fiecare Parțuf, o mulțime de informații spirituale rămân în jurul lui. Între timp, avem nevoie doar de o mică imagine a creației, o idee clară despre lumile spirituale. Totul este în pace absolută.

Deși trebuie să încerce să citească ceea ce este scris cu înțelegere, o persoană nu ar trebui să o ia ca o evaluare a stării sale: unde este acum, unde se duce, ce ar trebui să facă. Numai cantitatea și calitatea eforturilor pot fi criteriul, doar ele promovează creșterea spirituală. Numai eforturile tale pot dezvălui Creatorul, nu cunoștințele tale. Cu toate acestea, este necesară și cunoașterea, deși minimală.

Dacă înțelegeți că lucrarea, familia, copiii și, bineînțeles, studiile sunt necesare pentru atingerea unui singur scop – dezvăluirea Creatorului – toate acestea sunt considerate ca fiind eforturile voastre. Indiferent ce faceți în viață, tot ceea ce studiați, totul trebuie să vă reamintească despre scopul creației. Aceasta duce, în consecință, la acumularea de eforturi care ajung la rezultatul necesar.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei