Țimțum Bet, numită Țimțum NHY de AK (IV)

0
565

60) Aceasta se numește și Țimțum NHY de AK. Acest lucru se datorează faptului că SAG de AK, care s-a încheiat în mod egal cu Parțuf Galgalta de AK, deasupra punctului acestei lumi, se termină deasupra Tabur-ului de AK interior prin asocierea și ascensiunea lui Malchut la locul Bina, la jumătatea Tiferet, care este jumătate din Bina de Guf a AK interior. Acest lucru se întâmplă deoarece sfârșitul Malchut s-a ridicat la acel loc și a reținut Lumina Superioară să se răspândească de la ea în jos.

Din acest motiv, acolo a fost făcut un spațiu gol, lipsit de Lumină. Astfel, TNHY (Tiferet, Nețah, Hod, Yesod) de SAG a devenit restrânse și lipsite de Lumina Superioară. Acesta este motivul pentru care Țimțum Bet (a doua restricție) se numește Țimțum NHY de AK, deoarece prin noul Sium la locul Tabur, NHY de SAG a AK au fost golite de Lumina lor.

Se consideră, de asemenea, că AHP din Roș de SAG a părăsit gradul de Roș de SAG și a devenit Guf, deoarece Malchut împerecheat s-a ridicat la Nikvey Eynaim și zece Sfirot de Roș au ieșit din Masach la Nikvey Eynaim și mai sus. De asemenea, de la Nikvey Eynaim în jos este considerat Guf al Parțuf, deoarece poate primi doar iluminare de la Nikvey Eynaim și mai jos, care este considerat Guf.

Nivelul acestor zece Sfirot care au apărut la Nikvey Eynaim de SAG a AK sunt zece Sfirot numite “lumea Nekudim”. Au coborât de la Nikvey Eynaim de SAG la locul lor sub Tabur al AK interior, unde s-au extins cu Roș și Guf. Știți că acest nou Sium, făcut în locul Bina de Guf, se numește Parsa. De asemenea, aici există internalitate și externitate, iar numai cele zece Sfirot externe se numesc “lumea Nekudim”, în timp ce cele zece Sfirot interioare sunt numite MA și BON de AK însăși.

De ce a avut loc Țimțum Bet? Pentru că că atunci când Nekudot de SAG, care sunt de fapt Zat de Bina (Zat înseamnă “Zain Tachtonot” – șapte Sfirot inferioare), adică vasele pe care ZA și Malchut le întorc pentru lumină și care sunt gata să transfere ceea ce luminează în jos, coboară sub Tabur. Ele s-au întâlnit, de asemenea, cu NHYM din Galgalta – dorințele enorme ale Dalet / Gimel, care, în ceea ce privește proprietățile lor, se află aproape de Dalet de Dalet, adică de esența creației.

Nekudot de SAG au adoptat dorințele NHYM de Galgalta. Cu toate acestea, nu au avut ecranul corespunzător; prin urmare, Nekudot de SAG au simțit un pericol în a primi lumina pentru propria lor plăcere. Pentru a preveni acest lucru, Malchut, care făcuse TA, s-a urcat la Tiferet (adică Bina de Guf), tăind astfel vasele de primire de vasele de dăruire. Acum Nekudot de SAG nu vor putea să primească încântare de dragul lor. Acesta este Țimțum Bet.

Există zece Sfirot KaHaB, HaGaT și NHYM în Malchut din lumea Infinitului. După TA, este posibil să fie folosite primele nouă Sfirot pentru a primi cât mai multă lumină de dragul Creatorului, așa cum permite intensitatea ecranului. Numai Malchut nu poate primi lumina directă. Are doar Ohr Hozer (Lumina înconjurătoare).

Țimțum Bet oferă condiții suplimentare. Acum este imposibil să se primească Ohr Hochma, chiar de dragul Creatorului. Malchut nu poate decât să primească, primind Ohr Hasadim, plăcerea din echivalența proprietăților sale cu cele ale Creatorului. Dacă se impune o interdicție asupra a două sau a trei dorințe, nu se face un Zivug de AKa’a. Nu e luat în considerare, ci rămâne neutilizat.

Să analizăm interacțiunea dintre calitățile judecății și milei. În timpul creșterii lui Malchut către Bina, aceasta din urmă este restricționată. De unde știm că Malchut a primit așa-numita îndulcire (calitatea milei)? Nu este scopul acestei acțiuni să-i dăm lui Malchut (Din) calitățile de milă și nu invers, de a da Binei (mila) proprietatea judecății?

Pentru a răspunde la această întrebare, să prezentăm un exemplu care demonstrează modul în care Malchut a primit îndulcirea prin TB.

Înțelepții au spus: “La început, Creatorul s-a gândit să creeze lumea prin calitatea judecății, dar a văzut că nu poate exista și a adăugat proprietatea milei”. Această lume este Malchut, care s-a limitat (expresia calității judecății). Cu toate acestea, există întotdeauna Sfirot în fiecare Parțuf, deși Malchut a făcut Restricția în sine. Malchut nu are încă un Parțuf complet. Cu toate acestea, dorința Creatorului este să îl transforme într-un Parțuf complet, astfel încât să primească lumina directă în Kelim ca înainte de Restricție.

Am aflat că locul pentru o astfel de corectare este Malchut de ZA din lumea Ațilut. Apoi se separă de ZA și devine un ParțufMalchut independent al lumii Ațilut. Ca și în celelalte Parțufim, Malchut s-a urcat la Bina în ZA, adică Malchut s-a ridicat la ZA numită “Chazeh“. NHY a intrat în puterea lui Malchut de la Chazeh și în jos. Se pare că, din cauza creșterii lui Malchut la Bina, ZA s-a limitat; adică nu folosește toate cele zece Sfirot, ci numai până la Chazeh (Bina de Guf).

Apoi, datorită unui Zivug AB-SAG, TB a fost anulată și Malchut s-a întors la locul său. Kelim NHY s-au purificat, astfel încât ZA le poate folosi din nou. Aici vedem ceva nou! Din moment ce nimic nu dispare în lumea spirituală, descoperim că Malchut continuă să fie în picioare cu NHY sub puterea sa. Cu toate acestea, prin anularea TB, Zivug AB-SAG nu coboară Malchut.

Prin urmare, Malchut a achiziționat Kelim de NHY, datorită lui Gadlut de ZA, și le-a inclus în sine. Aceste Kelim se referă la lumina directă, numită “scântei de dorință de a dărui”. Deși nu au nici o legătură cu Malchut, aceste vase au căzut în ea (“dorința de a primi” pentru sine), așa că acum este capabilă să dăruiască.

Aceste NHY au fost împărțite în nouă părți, s-au alăturat lui Malchut în poziția superioară și au format Parțuf Malchut. Acum vedem că, dacă nu ar fi fost pentru TB, Malchut nu ar fi putut în totalitate să-și construiască propriul Parțuf.

În Roș se calculează că numai primele trei Sfirot sunt vase de recepție și pot fi, prin urmare, utilizate. Vasele receptoare inferioare, adică Sfirot de la Malchut până la mijlocul lui- Tiferet, nu pot fi utilizate. Un Zivug de Haka’a apare numai de la mijlocul lui –Tiferet și deasupra lui. O acțiune similară are loc în Guf: se pot folosi doar Sfirot de la Keter la mijlocul lui –Tiferet. Restul dorințelor rămân goale. Aceasta este TB. Asta indică faptul că este posibil să dea numai de dragul Creatorului, dar nu să primească.

Masach de Roș s-a ridicat de la Peh la Nikvey Eynaim; acum pot fi folosite doar vasele de dăruire deasupra ecranului. Nu există nici un ecran cu privire la dorințele de primire, dar este posibil să se împiedice aceste dorințe de a primi egoist. Ele sunt doar neutralizate, ignorate; numai dorințele de dăruire sunt lucrate. Starea Parțuf-ului care lucrează numai cu dorințele de dăruire este numită “Katnut” (stare de micime), deoarece folosește numai vase care dau.

Starea, atunci când Parțuf care a dobândit puteri anti-egoiste va putea primi lumina în vasele sale de primire și de muncă cu toate cele zece dorințe, se numește “Gadlut” (stare de mărime). Aici se pune o întrebare: cum poate a zecea dorință – Malchut, primi? Nu a fost imposibil chiar înainte de TB? Se poate face cu ajutorul AHP de Aliah și a celor “trei linii”. Dar vom discuta despre asta mai târziu.

Numai vasele de dăruire (GE) sunt deasupra ecranului; sub acesta sunt vasele de primire (AHP), cu care nu funcționează în timp ce se află în starea Katnut. GE de Roș umple GE de Toch, în timp ce nici o parte a AHP nu intră în AHP de Toch.

Corpul nostru este conceput în imaginea și asemănarea parțial spirituală. Există o linie de divizare – diafragma – care separă sistemul respirator de cel digestiv. Sistemul respirator corespunde vaselor de dăruire, digestiv – vaselor de primire.

Prin urmare, litera Alef, prima în alfabetul ebraic, constă într-o linie înclinată – diafragmă – deasupra căreia litera de sus Yud reprezintă GE, iar cea de jos – AHP. De fapt, numai după TB, creația are o formă definită. Prin urmare, litera Alef întruchipează începutul acestui proces.

Când dorințele apar în om, el decide care dintre ele poate sau nu poate fi folosită. Asta înseamnă că ecranul este creat în el și începe să lucreze cu acesta. Ceea ce înseamnă să dorești să dăruiești fără să primești nimic în schimb. Aceasta este Bina, Behina Bet.

Spune că nu dorește să primească nimic, deoarece înțelege că plăcerea îl distanțează de Creator. Preferă să nu primească deloc pentru a fi mai aproape de El. Se bucură de dăruire. Poate primi plăcere fie din primire, fie din dăruire, ceea ce este, de fapt, și un fel de primire. Se bucură de a fi mai aproape de Creator.

Nici SAG-ul Parțuf-ului nu primește nimic. Atunci de ce are Roș, Toch și Sof? De ce face un Zivug de Haka’a? Pe fața sa, numai Ohr Hasadim trebuie să se răspândească în el. Totuși, nu este așa. Ohr Hasadim este o plăcere enormă de a fi similar cu Creatorul, din apropiere de El, de împărtășire a informațiilor care sunt în El.

Cunoaște gândurile, sentimentele, atinge ceea ce este în El; omul atinge același nivel. Aceasta aduce o plăcere extraordinară, care trebuie să fie prevăzută și cu ecran, astfel încât să simtă într-un mod altruist.

SAG nu poate primi toate plăcerile, de aceea face un Zivug în Roș și are Toch; Sof, totuși, nu poate fi umplut.

De fapt, creația nu poate avea vase de dăruire. Creația este Malchut după TA, adică vasul de primire. Acest Malchut plasează ecranul unei puteri și acționează ca Keter, Hochma, Bina, ZA sau Malchut. Astfel, o parte din aceste vase de primire, care sunt Keter, Hochma și Gar de Bina, care sunt echipate cu ecranul adecvat, pot fi folosite ca vase de dăruire.

Dacă există dăruire pură (acesta este numai Creatorul), creația nu ar fi capabilă să o simtă deloc, deoarece poate simți doar ceva care intră în ea. Parțuf-ul superior dă naștere celui inferior, deoarece reține Reșimot. Lumina umple Malchut din Lumea Infinitului și îi transferă toate puterile și proprietățile. Din această cauză, Malchut dorește cu pasiune să fie așa și este gata să sacrifice totul pentru a expulza lumina și a rămâne goală.

Puterea acestei dorințe conduce întreaga creație de la început până la sfârșit – Gmar Tikun. Tot ce se întâmplă cu creația (dorința lui Malchut de a se corecta și de a deveni asemănătoare cu Creatorul) își găsește reflecția după TA. În plus, Malchut are putere pentru asta, deoarece a fost umplută cu lumina care i-a transferat proprietățile sale.

Starea superioară determină pe deplin și dă naștere la cea inferioară, care este ea însăși la un nivel inferior. De exemplu, care este diferența dintre Galgalta și AB? Aceasta constă în faptul că AB lucrează pentru Creator cu mai puțină putere. Cu toate acestea, ambele folosesc Kelim egoiste din pricina Sa.

SAG nu este în măsură să facă acest lucru, deoarece ecranul său este mai slab decât cel al lui AB; ca Bina, nu poate decât să refuze să primească ceva. Neprimind nimic, ignorând vasele sale receptoare, poate umple cu Ohr Hasadim acele dorințe pe care nici un alt Parțuf nu a putut. După cum s-a spus, nu a existat nici o Țimțum pe Ohr Hasadim; prin urmare, SAG-ul Parțuf-ului poate coborî sub Tabur.

Apoi creează lumea Nikudim și, ulterior, lumea Ațilut. Bina, SAG, este prima și singura dorință a creației care pune totul în mișcare. Behinat Șoreș este dorința Creatorului de a acorda încântare ființelor create. Behina Alef este creația creată de Creator. Numai Behina Bet, Bina, este reacția creației, dorința ei de a fi ca El. De acum înainte, această proprietate a lui Bina determină direcția evoluției întregii creații, până la Corecția Finală.

SAG s-a răspândit ca Nekudot atât deasupra Tabur de Galgalta, cât și sub el. Parțufim Elion MA și BON au ieșit din Reșimot de SAG deasupra Tabur-ului. SAG face un Zivug pe Reșimot care se ridică de sub Tabur de Galgalta și creează un Parțuf numit lumea Nikudim. SAG s-a îmbibat de dorințele Dalet / Gimel de sub Tabur și a dorit să le umple.

Imaginați-vă că aveți atât dorința de a da și de a primi. În general, creația nu are dorințe altruiste de a da; a fost creată din egoism pur, dorința de a primi plăcere. Cu toate acestea, este posibil să se bucure de primirea Ohr Hochma, adică să primească în mod direct bucuria (lumina Creatorului) și recepția luminii lui Hasadim, adică să se bucure de asemănarea proprietăților cu cele ale Creatorului. De aceea definim două dorințe ale creației: de a primi și de a da. De fapt, Creatorul a creat doar o singură dorință – de a primi.

Când omul lucrează numai cu “dorința de a da”, el își restrânge toate dorințele egoiste și se află în starea de Katnut. Cum poate fi chemată această stare? Dacă dorințele egoiste ale omului sunt mai mari decât ecranul său, nu mai este nimic altceva decât să nu le folosești ca vase de primire. Toți suntem într-o asemenea stare. Singurul lucru pe care îl putem face nu este să activăm toate dorințele noastre egoiste, să le ignorăm. Această stare este numită “Ubar” (embrion).

Malchut este “dorința de a primi” din motive de primire, o dorință pur egoistă. Dacă toate dorințele omului sunt impregnate numai cu această intenție, înseamnă că Malchut s-a ridicat la Bina, adică stăpânește toate dorințele de la Bina și de sub ea. Aceasta este TB.

Nu putem corecta în mod independent aceste dorințe în noi înșine. Singurul lucru pe care îl putem face este să lucrăm într-un grup sub îndrumarea unui învățător și să studiem surse autentice și fiabile de cunoștințe cabaliste. Prin introducerea eforturilor necesare în astfel de studii, putem atrage lumina Creatorului, influența Sa, senzația Sa, toate acestea ne vor ajuta să dobândim puterea anti-egoistă, adică ecranul.

Atât cât putem rezista egoismului nostru, vom putea să simțim Creatorul; vom dobândi intenția de a lucra pentru El. Legea afirmă că atunci când micul Parțuf începe să-l simtă pe cel superior, dobândește dorința, intenția de a face totul pentru el.

Dacă încă nu avem o astfel de dorință, este numai pentru că nu putem simți Parțuf-ul superior. Creatorul se ascunde de noi, din moment ce egoismul se pronunță asupra noastră, suprimă altruismul și ne face să ne simțim independența. Cu toate acestea, când El este descoperit, vom deveni imediat sclavii Lui. Pentru a-mi transforma unele dintre calitățile mele, trebuie în primul rând să-mi dau seama că sunt dăunătoare pentru mine și apoi să-i cer Creatorului să le facă altruiste. Acest proces se numește “realizarea răului”. Toate studiile noastre se bazează pe asta.

Suntem fie sclavi ai propriului nostru egoism, fie sclavii Creatorului. Important este să înțelegem ce este de preferat. Libertatea constă în abilitatea de a alege una sau cealaltă. Senzațiile de suferință determină comportamentul omului. Creatorul a oferit mamei dorința de a-și îngriji copilul și de a face totul pentru el. Pentru unii oameni, El dă capacitatea de a simți suferințele altora. Cu toate acestea, în general, toată lumea suferă de a nu fi în stare să-și satisfacă dorințele egoiste.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei