Slăbirea Masach-ului pentru crearea Parțuf-ului (IV)

0
608

35) Această Bituș a continuat până când Ohr Makif a purificat Masach-ul de Aviut și l-a ridicat până la rădăcina superioară din Peh de Roș. Aceasta înseamnă că a curățat tot Aviut-ul de sus în jos, numit Masach și Aviut de Guf, lăsându-l numai cu Șoreș (rădăcina) de Guf, Masach-ul lui Malchut de Roș, numit Peh. Cu alte cuvinte, a fost purificat din întregul său Aviut de sus în jos, care este divizorul dintre Ohr Pnimi și Ohr Makif, lăsând doar Aviut-ul de jos în sus, unde distincția dintre Ohr Pnimi și Ohr Makif nu a a avut încă loc.

Se știe că echivalența formei îmbină spiritele într-unul. De aceea, odată ce Masach de Guf a fost curățat de tot Aviut-ul de Guf, lăsând în el doar Aviut-ul care este egal cu Masach-ul de Peh de Roș, forma sa a fost egalizată cu Masach-ul de Roș. Astfel, a fost integrat și a devenit literalmente unul, deoarece nu era nimic de împărțit în două. Se consideră că Masach de Guf s-a ridicat la Peh de Roș.

Și din moment ce Masach-ul de Guf a fost integrat în Masach-ul de Roș, el este reîncadrat în Zivug de Haka’a în Masach-ul de Peh de Roș și un nou Zivug de Haka’a a fost făcut pe el. În consecință, au apărut zece noi Sfirot, la un nou nivel, numite AB de AK sau Parțuf Hochma de AK. Acesta este considerat “fiu”, descendent al primului Parțuf de AK.

Lumina Înconjurătoare pune o mare presiune asupra ecranului în încercarea de a intra în Kli-ul poziționat la Tabur. Cu toate acestea, Masach-ul nu poate suporta acest lucru. Pe de o parte, nu este în stare să primească mai multă lumină cu intenția de dragul Creatorului; pe de altă parte, nu poate rămâne sub o asemenea presiune.

Prin urmare, cea mai bună soluție este de a reveni la starea anterioară în Peh de Roș, refuzând să primească lumina. Masach-ul începe să se ridice de la Tabur la Peh. Pe drum, el elimină toată lumina din Kli și se îmbină cu Masach-ul din Peh de Roș, adică se reîntoarce la starea anterioară unde lumina era numai în Roș-ul Parțuf-ului, dar absentă din Guf al Parțuf-ului.

Mica plăcere prin care Kli-ul se bucură primind lumina din Toch, i-a dat o idee despre marea plăcere care așteaptă afară. Primirea acestei plăceri a slăbit doar ecranul. Este mult mai ușor să refuzi cu totul o anumită plăcere decât să o primești în porții mici, pentru că plăcerea primită în interior slăbește puterea voinței, adică intenția de a primi plăcere de dragul Creatorului.

În timp ce Ohr Pnimi și Ohr Makif apasă pe ecran cu plăcerea lor, ecranul slăbește sub această dublă presiune și este forțat complet să nu mai primească lumina. Se eliberează de tot Aviut-ul, se ridică la Peh de Roș și se îmbină pe deplin cu Masach-ul, care nu primește nimic, ci doar împinge lumina departe.

Mai departe, materialul studiat poate deveni mai tehnic, dar nu trebuie disperat. Studierea Cabalei este un proces interior complicat. Uneori Cabala este percepută în senzații (și este cea mai bună cale), iar alteori nu este percepută deloc. Este natural.

Trebuie să continuați să învățați cu insistență. La un moment dat, veți simți că materialul pătrunde în interior. Între timp, chiar dacă este imposibil de înțeles, ar trebui să continuați studiul pentru a nu pierde legătura cu schema generală și, de fiecare dată, să adăugați un alt element nou.

Schema generală arată astfel: lumina, devenind treptat tot mai densă, creează Kli-ul în sine. Kli trece prin patru faze ale dezvoltării sale, transformându-se în Malchut, adică singura creație.

Apoi, scopul devine despărțirea completă a acesteia de Creator; creația nu ar trebui să simtă nici Ohr Pnimi, nici Ohr Makif, adică nici plăceri interioare, nici exterioare, care ar putea să le dicteze condițiile.

Trebuie să dobândească libertatea absolută de voință și posibilitatea propriilor dorințe și acțiuni, îndreptate spre corectarea dorințelor sale egoiste și avansarea spirituală spre Creator.

Prima dorință independentă a lui Malchut a fost aceea de a deveni ca și Creatorul în proprietățile sale. Acesta este motivul pentru care face prima restricție “dorința de a primi”, pe Behina Dalet, și o lasă fără lumină. Apoi creează sistemul de lumi descendente. Lumile spirituale nu sunt altceva decât fazele restricției; ele sunt perdele, ecrane. În total, există cinci dintre ele: lumile AK și ABYA (Adam Kadmon, Ațilut, Bria, Yețira și Asya).

După crearea lumilor de sus în jos până la punctul cel mai de jos, creația se găsește în goluri și întuneric absolut; nu simte deloc Creatorul. Omenirea este în această stare.

Când, ca urmare a studierii, omul începe să simtă vag că Ohr Makif strălucește asupra lui, că omnipotentul Creator se ascunde undeva în spatele tuturor, că fiecare fenomen are propria cauză și efectul aferent, înseamnă că el este deja într un anumit nivel spiritual numit Olam Hazeh.

Acum studiem structura descendentă a tuturor ecranelor și a lumilor care ascund Creatorul de Malchut. Apoi, dacă Malchut, prin puterea propriei sale dorințe, creează ecranul, protejându-se de plăcerea luminii, devine de parcă ar fi egal cu acest ecran, cu acest nivel, iar ecranul servește drept revelare a Creatorului.

Dacă omul dorește să respecte toate cele 620 de legi ale revelației Creatorului, el nu mai este restrictiv, iar apoi ecranul corespunzător este neutralizat pe fiecare nivel. Omul dobândește proprietățile ecranului și nu are nici un sens să ascundă Creatorul în această fază, deoarece nu există nici un pericol ca el să primească lumina pentru binele său.

În timpul ascensiunii spirituale, Cabaliștii percep pe plan intern toate aceste procese, studiind anterior coborârea lumilor. Pe de o parte, este necesar să studiem Cabala pentru a dobândi cunoștințe; pe de altă parte, omul ar trebui să simtă tot ceea ce studiază.

În completare, a se vedea Album de desene IX

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei