Slăbirea Masach-ului pentru crearea Parțuf-ului (III)

0
658

34) Am aflat că atât Ohr Pnimi cât și Ohr Makif sunt conectate la Masach, dar în acțiuni opuse. Și la fel cum Masach-ul extinde o parte din Lumina Superioară în Parțuf prin Ohr Hozer care îl îmbracă, conduce Ohr Makif departe de îmbrăcămintea din Masach.

Și din moment ce o parte a Luminii care rămâne în afara ca Ohr Makif este foarte mare, datorită Masach-ului care îl oprește din îmbrăcămintea din AK, se consideră că lovește Masach-ul care o înlătură, deoarece dorește să se îmbrace în Parțuf. Dimpotrivă, se consideră că forța Aviut și a Kașiut în Masach lovește Ohr Makif, care dorește să se îmbrace în el și o reține, deoarece lovește Lumina Superioară în timpul Zivug-ului. Aceste bătăi ale Ohr Makif și Aviut-ul din Masach se numesc Bituș al Ohr Makif și Ohr Pnimi.

Cu toate acestea, această Bituș dintre ele a avut loc numai în Guf al Parțuf-ului, deoarece îmbrăcămintea Luminii din Kelim, care lasă Ohr Makif în afara Kli, este evidentă acolo. Totuși, această Bituș nu se aplică celor zece Sfirot de Roș, deoarece Ohr Hozer nu este considerată Kelim acolo, ci doar rădăcini subțiri. Din acest motiv, Lumina din ele nu este privită ca fiind limitată Ohr Pnimi, până la punctul de a distinge între ea și Lumina care rămâne în afara ca Ohr Makif. Și întrucât această distincție între ele nu există, nu există bătăi de Ohr Pnimi și Ohr Makif în zece Sfirot de Roș.

Doar odată ce Lumina se întinde de la Peh până la cele zece Sfirot de Guf, în care Luminile se îmbrăcă în Kelim, care sunt cele zece Sfirot ale lui Ohr Hozer de pe Peh jos, acolo este bătaie între Ohr Pnimi din Kelim și Ohr Makif care a rămas afară.

Prin urmare, lumina care este în ele nu este încă Ohr Pnimi autentică. Din același motiv, Ohr Makif nu poate fi distinsă nici acolo. Întrucât nu există încă nicio diferență între ele, nu poate exista niciun impact asupra lui Roș al Parțuf-ului. Numai după ce lumina se extinde în jos de Peh prin intermediul celor 10 Sfirot de Guf (unde luminile se îmbrăcă în vase, adică 10 Sfirot al Luminii Reflectate), are loc impactul dintre Ohr Pnimi și Ohr Makif.

Cantitatea de Ohr Makif care înconjoară Parțuf-ul este incomparabil mai mare decât Ohr Pnimi din interiorul său. Într-o încercare de a intra în Parțuf, Ohr Makif lovește Masach-ul care i-a dat naștere. Ce înseamnă că Ohr Makif lovește ecranul? Malchut are o dorință pasională de a primi plăcere. Simte că lumina conține doar plăcerea pe care ar dori să o primească. Prin urmare, începe să atragă lumina.

Asta demonstrează că, pentru a simți și a primi apoi plăcerea, trebuie să avem un vas adecvat, un vas care a trecut printr-o dezvoltare interioară complicată. De ce percepem Ohr Makif ca fiind în afara noastră? Deoarece, în Sof-ul fiecărui Parțuf, există dorințe nefolosite care simt lumina ca plăceri care sunt departe de a ajunge la ele. Sau mai degrabă, aceste dorințe goale se simt ca și cum lumina exterioară lovește, “cerând” să se bucure.

Cursa reciprocă a luminii înconjurătoare (plăcere), cu dorința lui Malchut de a primi plăcere și rezistența ecranului care rezistă acestor dorințe, este numită Bituș Pnim u Makif, impactul dintre lumina interioară și cea interioară. Strict vorbind, nici Ohr Makif, nici Ohr Pnimi nu se ciocnesc. Mai degrabă, ambele lovesc în ecran deodată. Se întâmplă în Masach, așezat în Tabur-ul Parțuf-ului, unde se termină clar primirea luminii.

Devine clar că în Tabur este atât de multă lumină (plăcere) care a intrat în Parțuf și tot atât de multă care a rămas în afara acestuia. În cele 10 Sfirot de Roș, nu există un astfel de impact, deoarece Ohr Hozer nu este încă vas pentru primirea Ohr Yașar, ci servește doar ca embrion al Kli-ului. Impactul începe numai după ce Ohr Yașar, îmbrăcat în intenție (Ohr Hozer), se extinde de la Toch în jos până la Tabur.

Spiritualitatea nu poate fi atinsă prin minte; Kli-ul spiritual este un simț care nu înțelege Creatorul, dar îl simte. Dacă omul poate simți Creatorul, tărâmul spiritual, atunci înțelegerea vine la el treptat.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei