Slăbirea Masach-ului pentru crearea Parțuf-ului (I)

0
693

30) Pentru a înțelege problema înlănțuirii gradelor după cele cinci niveluri unul deasupra celuilalt, explicată mai sus cu privire la cele cinci Parțufim de AK, precum și în toate gradele care apar în cele cinci Parțufim din fiecare lume a celor patru lumi ABYA, până la Malchut de Asya, trebuie să înțelegem cu atenție problema Hizdakchut (purificării) Masach-ului de Guf, implementată în fiecare Parțufim de AK, lumea Nekudim (punctelor) și lumea Tikun (corecției).

Toate nivelurile, începând cu Lumea Infinitului (Olam Ein Sof) și în jos spre lumea noastră, toate sunt create în conformitate cu aceeași schemă. Cu cât un nivel este mai îndepărtat de Lumea Infinitului, cu atât ecranul devine mai subțire și mai slab. Din acest motiv, Malchut primește din ce în ce mai puțină lumină de fiecare dată când nivelurile sale coboară, până când Malchut coboară treptat din starea cea mai înaltă – Olam Ein Sof și ajunge la cea mai scăzută stare – lumea noastră.

31) Chestiunea este că nu există nici un Parțuf, nici un grad, care să nu conțină două Lumini, numite Ohr Makif (Lumină înconjurătoare) și Ohr Pnimi (Lumină interioară), și le vom explica în AK. Ohr Makif al primului Parțuf de AK este Lumina lui Ein Sof, care umple întreaga realitate. După Țimțum Alef și Masach-ul care a fost ridicat în Malchut, a existat un Zivug de Haka’a din Lumina lui Ein Sof pe acel Masach. Și folosind Ohr Hozer pe care Masach-ul l-a ridicat, a reatras Lumina Superioară în lumea restricției, sub forma a zece Sfirot de Roș și zece Sfirot de Guf (punctul 25).

Totuși, această extensie de la Ein Sof în Parțuf AK nu umple toată realitatea, ca înainte de Țimțum. Mai degrabă, este considerată cu un Roș și un Sof:

  • De sus în jos – Lumina sa se oprește în punctul acestei lumi, care este Malchut încheiat, ca în versetul “Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor”.
  • Și din interior spre exterior, pentru că există zece Sfirot KHB TM de sus în jos și Malchut încheie AK de jos, există zece Sfirot KHB TM din exterior, numite Mocha, Ațamot, Gidin, Basar și Or. Or este Malchut, care termină Parțuf-ul din afară. În acest sens, Parțuf AK este considerat o linie simplă în comparație cu Ein Sof, care umple întreaga realitate. Acest lucru se datorează faptului că Parțuf o termină și o limitează din toate părțile, din exterior și nu se poate extinde și umple întregul spațiu restrâns. Astfel, doar o linie subțire rămâne în picioare în mijlocul spațiului.

Iar măsura Luminii primită în AK, linia subțire, se numește Ohr Pnimi. Diferența dintre Ohr Pnimi din AK și Lumina lui Ein Sof din timpul lui Țimțum este numită Ohr Makif, deoarece rămâne ca Ohr Makif în jurul Parțuf-ului de AK, deoarece nu putea să se îmbrace în Parțuf.

Orice parte din Malchut este numită nivel, dacă și-a umplut fiecare dorință cu lumină folosind un ecran. Fiecare nivel primit de Malchut împarte lumina care vine în două părți: Ohr Pnimi, care intră în Parțuf și Ohr Makif.

Ecranul vede întreaga lumină venind la ea cu ajutorul lui Ohr Hozer și apoi determină cât de mult poate primi cu ajutorul ecranului de dragul Creatorului și cât trebuie să plece afară. Ecranul împarte lumina în două părți.

Ohr Pnimi (partea primită) este doar o rază subțire de lumină, care a intrat în Malchut, adică spațiul gol, a plecat după TA (înainte ca TA Malchut să fie complet umplut). Vedem puterea egoismului, care a permis doar o rază subțire de lumină să intre în Malchut cu ajutorul ecranului. În plus, se referă doar la primul Parțuf de AKGalgalta. Restul Parțufim sunt umplute cu mai puțină lumină.

Apoi, cu ajutorul acestei raze de lumină, se creează suplimentar Parțufim. În chiar centrul acestei sfere întunecate – Malchut, după TA, există lumea noastră. În lumea Ațilut se naște un foarte special Parțuf, Adam HaRișon. Se compune din două componente: calitățile lui Bina și Malchut. Apoi, acest Parțuf se împarte în numeroase Parțufim separate, numite “suflete”.

Prin dobândirea ecranului, sufletele formate pot umple treptat întreaga sferă cu lumina. O astfel de stare este numită “Corecția finală” a sufletelor cu ajutorul ecranului – “Gmar Tikun“. După aceea, lărgirea ulterioară a lui Malchut constă în atingerea Creatorului, nu în interiorul său, ci mai presus de proprietățile sale.

Aceasta se referă deja la acea parte a Cabalei numită “tainele Torei”. Restul Cabalei, tot ce este sub acest nivel și care se referă la “Ta’amey Tora“, poate și trebuie să fie studiată de toți. Cabaliștii trebuie să deschidă “Ta’amey Tora” tuturor, dar să ascundă “secretele Torei”.

Există multe tipuri de Ohr Makif, precum și Ohr Pnimi. Una dintre ele strălucește asupra omului când nu are încă un ecran, nici un sentiment corectat – și omul începe să tânjească pentru spirit. Se întâmplă datorită Ohr Makif care strălucește asupra lui. Aici lumina este primară și dorința este secundară.

Ohr Makif începe să strălucească atunci când omul nu înțelege încă de unde provine iluminarea, iar spiritualitatea începe să-l atragă. Pe măsură ce începe să învețe, își trezeste iluminarea într-un alt fel, care îl corectează treptat; cu ajutorul ei, omul începe să-și vadă deficiențele, deschizându-se din ce în ce mai mult lumii din jur. Treptat, lumina creează imaginea spirituală înaintea lui, care devine tot mai clară, ca și cum ar ieși dintr-o ceață.

Suntem înconjurați de Creator, care este în spatele tuturor obiectelor din jurul nostru și care dorește să ne aducă mai aproape de El. În acest scop El folosește obiectele naturii. În lumea noastră, El o face cu ajutorul oamenilor – familiei, șefului, cunoștințelor. El ne trimite în mod deliberat situații complicate și suferințe, astfel încât, încercând să scăpăm de ele, ne apropiem de El.

Cu toate acestea, omul este înclinat să vadă motivul tuturor nenorocirilor sale în soția sa sufletească, în șeful furios sau în cei care îl înconjoară. Totuși, așa ar trebui să fie, deoarece Creatorul este ascuns de el. Omul nu a atins încă nivelul în care poate să-l vadă numai pe Creator dincolo de tot ceea ce i se întâmplă. Mai mult, el ar trebui să reacționeze după propriile sentimente, nu ca și cum numai Creatorul există în lume. În timp ce se află la nivelul materialului, este imposibil să vadă forțele spirituale din obiectele din jur.

Reprezentăm Parțufim foarte relativ. Deși se spune că Galgalta arată ca o rază subțire de lumină, ne-o imaginăm sub forma unui dreptunghi pentru a arăta corelația dintre părțile Parțuf-ului. Parțuf-ul cu părțile sale este creat treptat în senzațiile omului. Studiem cum dintr-un punct, o Sfira este creată în om, apoi un embrion – Parțuf; care crește în continuare, iar omul începe să primească Lumina Superioară în el.

Se spune că “Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor”. Uleiul de măsline simbolizează Ohr Hochma. Întregul proces de primire și de clasificare a Ohr Hochma este extrem de complicat. În ebraică Har (munte) înseamnă și “Hirhurim” – îndoieli, suferințe și eforturi în timp ce urcați pe munte. Din partea de jos, din partea noastră, această ascensiune continuă până la Machșom, unde începe lumea spirituală. În Gmar Tikun, Ohr Hochma va umple nu numai Toch-ul, ci și Sof-ul lui Galgalta.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei