Roș, Toch, Sof și îmbrăcarea Parțufim unul pe altul (III)

0
765

52) Acum putem înțelege conținutul celor zece Sfirot de Sof ale Parțuf de la Tabur. Nu se poate spune că ele sunt considerate numai Ohr Hasadim, fără niciun pic de Hochma, deoarece Ohr Hasadim nu este niciodată complet despărțit de Ohr Hochma. Mai degrabă, există în mod necesar și o mică iluminare a Ohr Hochma în ele. Ar trebui să știți că numim mereu această mică iluminare “VAK fără Roș”. Astfel, cele trei discernăminte din zece Sfirot din Parțuf, numite Roș, Toch și Sof, au fost explicate.

53) Și acum vom explica ordinea îmbrăcării Parțufim Galgalta, AB și SAG de AK unele pe altele. Știți că fiecare dintre cele inferioare ies din Masach de Guf al Celui Superior, după ce a fost purificat și și-a egalat forma cu Malchut și Masach de Roș. Este așa, pentru că atunci este inclusă în Masach al Roș, în Zivug de Haka’a în ea.

Și odată ce a suferit Zivug de Haka’a în cele două Reșimot – Aviut și HItlabșut – care rămân în Masach de Guf, Aviut-ul său este recunoscut ca Aviut de Guf. Prin această recunoaștere, se constată că nivelul iese din Roș al primului Parțuf de AK, coboară și își îmbracă Guf, adică la rădăcina ei, când este din Masach de Guf.

Într-adevăr, Masach cu Malchut împerecheate al noului Parțuf a trebuit să coboare în locul Tabur al primului Parțuf, de vreme ce Masach de Guf, cu Malchut-ul sfârșitului primului Parțuf, începe acolo. De asemenea, rădăcina noului Parțuf și aderența acestuia sunt acolo. Cu toate acestea, ultima Behina de Aviut a dispărut din Masach din cauza Bituș de Ohr Pnimi și Ohr Makif (punctul 40), și numai Aviut de Behina Gimel a rămas în Masach. Această Behina Gimel de Aviut se numește Chazeh (piept). Din acest motiv, Masach și Malchut de împerechere al noului Parțuf nu au nici o deținere și nici o rădăcină în Tabur al Celui Superior, ci numai în Chazeh, unde este atașat ca o ramură la rădăcina sa.

Învățăm cum a fost creat întregul Univers format din cinci lumi. Învățăm ce a precedat crearea universului nostru, omul. De asemenea, am învățat cum forțele superioare s-au transformat treptat, slăbite, împărțite, deteriorate în calitate și dimensiune, pentru a recrea totul pentru a permite Creației să atingă starea cea mai perfectă, să devină egală cu Creatorul. A fost necesar să se creeze o astfel de interacțiune între toate forțele care treptat și după o anumită ordine, să influențeze întreaga Creație și să ridice toate elementele sale la cel mai înalt nivel spiritual.

De fapt, Universul este o cochilie care, pe de o parte, separă Creatorul de Creație și, pe de altă parte, îi unește. Crearea acestei cochilii a necesitat un număr imens de nivele pe care a fost modelată viitoarea Creație, corespunzătoare proprietăților fiecărui nivel. În acest scop, fiecare dintre aceste nivele trebuia să fie pe deplin adaptată Creației. Acum începem să studiem modul în care puterea supremă (Creatorul) se adaptează la sistemul inferior.

54) De aici, Masach-ul noului Parțuf coboară spre locul Chazeh al primului Parțuf, unde izolează cele zece Sfirot de Roș din ea și de deasupra ei printr-un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară, până la Peh al Celui Superior – Malchut de Roș al primului Parțuf. Dar cel inferior nu poate îmbrăca deloc pe cele zece Sfirot de Roș ai Parțuf-ului de Sus, deoarece este considerat doar Masach de Guf al Celui Superior. Ulterior, el produce zece Sfirot de sus în jos, numite “zece Sfirot de Guf” la Toch și Sof al celui inferior.

Locul lor este numai de la Chazeh al Parțuf-ului de sus până la Tabur, deoarece de la Tabur în jos este locul celor zece Sfirot din Sium al Celui Superior, fiind Behina Dalet. Cel inferior nu are nici o înclinație pe ultima Behina a Celui Superior, deoarece o pierde în timpul Hisdakchut (punctul 40). Din acest motiv, acel Parțuf inferior, numit Parțuf Hochma de AK sau Parțuf AB de AK, trebuie să se termine deasupra Taburului primului Parțuf de AK.

Astfel, s-a clarificat în mod clar că orice Roș, Toch, Sof al Parțuf AB de AK, care este cel inferior al primului Parțuf de AK, se află de la locul de sub Peh al primului Parțuf până la Tabur. Astfel, Chazeh al primului Parțuf este locul lui Peh de Roș din Parțuf AB, Malchut împerecheat, iar Tabur-ul primului Parțuf este locul Sium Raglin al lui Parțuf AB, adică cel care sfârșește Malchut.

55) După cum s-a explicat deja cu privire la ordinea apariției Parțuf AB din primul Parțuf de AK, este aceeași în toate Parțufim-urile, până la sfârșitul lumii Asya. Fiecare inferior iese din Masach de Guf a Superiorului său, după ce a fost curățat și inclus în Masach de Malchut de Roș al Celui Superior din Zivug de Haka’a.

Apoi, vine de acolo până la punctul de prindere în Guf al celui superior și provoacă zece Sfirot de Roș de jos în sus în locul său, printr-un Zivug de Haka’a cu Lumina Superioară. De asemenea, se extinde de sus în jos în zece Sfirot de Guf în Toch și Sof, după cum s-a explicat în Parțuf AB de AK. Cu toate acestea, există diferențe privind sfârșitul Parțuf-ului, așa cum este scris în altă parte.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei