Ridicarea MAN de Zat de Nikudim la Aba ve Ima (II)

0
678

93) În consecință, când noua Lumină a AB SAG de AK ajunge la un nivel și coboară Hey înapoi la locul lui la Peh, în timpul Gadlut de Nekudim, gradul aduce AHP înapoi și cele zece Sfirot de Kelim și zece Sfirot de Lumini sunt finalizate. Se consideră apoi că și gradul inferior, care a fost atașat la AHP al celui superior, se ridică împreună cu acesta la cel superior.

Acest lucru se întâmplă deoarece regula este că “nu există nicio absență în spiritual”. Iar pe măsură ce cel inferior a fost atașat la AHP al celui Superior în timpul Katnut, ei nu sunt separați unul de altul în timpul Gadlut, când AHP a celui de sus se întorc la gradul lor. Se dovedește că gradul inferior a devenit de fapt un grad superior, deoarece cel inferior care se ridică la cel superior, devine ca el.

Când lumina AB-SAG intră în vas, ea îi conferă calitățile altruiste, astfel încât vasul să-și poată folosi AHP. Mai mult, GE a nivelului inferior (Aba ve Ima cu AHP de Keter în interior) este corectat. Acum există GE de Keter, AHP de Keter și GE de Aba ve Ima la nivelul lui Keter.

Suntem în lumea noastră acum. Există un punct spiritual special în noi (“Nekuda șe ba Lev“), care nu are până acum nici un ecran; prin urmare, este total egoist. În interiorul vasului noastru egoist, există AHP de cel mai scăzut nivel spiritual (lumea Asya). Dacă vine Ohr ABSAG, lumea Asya își va ridica AHP-ul împreună cu ea vasul nostru spiritual.

Aceasta înseamnă că omul va trece bariera și va intra în lumea spirituală, adică nu se va ridica doar de la un nivel spiritual la altul, ci va face un salt cuantic din lumea materială spre cea spirituală. Această oportunitate – de a trece de la un nivel la unul superior până la cel mai înalt cu ajutorul Ohr AB-SAG – a fost creată de o TB care a împărțit fiecare nivel în două părți și a redus AHP-ul de la nivelul superior în GE a părții inferioare.

Vedem că acum în Keter există GE de Keter, AHP de Keter și GE de Aba ve Ima de nivel inferior. Totuși, asta nu este totul. GE de Aba ve Ima poate primi AHP de la AHP de Keter, deoarece puterea sa este mult mai mare decât necesitatea GE de Aba ve Ima.

Astfel, Aba ve Ima începe să folosească dorințele egoiste și să intre în Gadlut. Cu toate acestea, ele nu sunt dorințele sale; așadar, o astfel de stare este numită primul Gadlut, diferit de cel de-al doilea Gadlut, unde Aba ve Ima începe să-și folosească propriul AHP. Pe măsură ce Parțuf-ul inferior intră în primul Gadlut, el învață oarecum să folosească dorințele de la cel superior, îl imită. Aceasta este o tranziție între starea Katnut și adevăratul Gadlut. (Pentru detalii vezi §134)

94) Se dovedește că atunci când AVI a primit noua Lumină a AB SAG și a coborât Hey-ul inferior de la Nikvey Eynaim înapoi la Peh, și a ridicat AHP la ele, și ZAT, care îmbrăca aceste AHP în timpul Katnut, acum a crescut împreună cu ele la AVI. Astfel, ZAT a devenit o singură măsură cu AVI. Această ascensiune a ZAT la AVI este numită “ridicarea MAN”. Și când sunt la același nivel cu AVI, primesc și Luminile AVI.

În general vorbind, GE a părții inferioarea  Parțuf este numită MAN, iar AHP a părții superioarea  Parțuf este numit în acest caz “Kli, ridicând MAN“.

95) Și se numește MAN de când ascensiunea ZA la Bina o aduce înapoi în fața lui Hochma (punctul 80). Se știe că fiecare ZAT este ZON. Prin urmare, atunci când ZAT a crescut cu AHP de AVI la gradul de AVI, au devenit MAN la Bina din Sfirot de AVI. Apoi se întoarce la a fi față în față cu Hochma de AVI și oferă ZON, care este ZAT de Nekudim, care le-a crescut, cu iluminarea Hochma.

NHYM de Galgalta este un criteriu potrivit căruia putem vedea cât de mult este de corectat și cât de mult trebuie lăsat pentru a corecta până la Gmar Tikun. Ca și în cazul oricărui alt Parțuf, lumina care trece în Parțuf-ul inferior umple NHYM de Galgalta. Toate Parțufim superioare transferă lumina spre cel inferior. Nu există altă cale pentru ca lumina să treacă. Ea coboară din Lumea Infinitului și trebuie să treacă prin Parțufim AB, SAG și așa mai departe, până când ajunge la cel mai de jos. Lumile superioare sunt pline de lumina care trece prin ele către lumile inferioare.

Cum trece lumina de la un Parțuf la altul, de la Malchut de sus până la Keter de jos? Malchut primește tot; Keter dă tot. Cum este posibil? Acest subiect este studiat în partea a 3-a din “Studiul celor Zece Sfirot“. Ne ocupăm de tranziția inversă a lui Malchut la Keter și invers. Există o noțiune “Nițuț Boreh și Nițuț Nivrah” (scânteia Creatorului și scânteia Creației). Creația este ceva făcut din nimic. “Absența” Creatorului în orice loc este rădăcina creației.

Există cinci vase: Keter, Hochma, Bina, ZA și Malchut; și cinci lumini: Nefeș, Ruah, Neșama, Haya și Yechida. De fapt, nu există “o varietate de lumini”. Lumina depinde de senzația vasului, care, în timp ce primește lumina amorfă, distinge ceea ce simte acum și dă acestei lumini un nume adecvat. Nu există o varietate de lumini în afara vasului; o singură lumină amorfă numită “Creatorul există”.

Luminile, în general, se împart în Ohr Hochma și Ohr Hasadim. Dacă vasul poate dărui și nu este încă în stare să primească de dragul Creatorului din cauza lipsei ecranului, luminile Nefeș, Ruah și Neșama se răspândesc în el. Luminile Haya și Yechida sunt absente. Dacă vasul dobândește ecran și începe să primească lumina de dragul Creatorului, luminile Haya și Yechida îl umplu.

ZON, care se ridică împreună cu AHP către Aba ve Ima (AVI), devine MAN, cererea către Aba ve Ima să facă un Zivug de Haka’a și să treacă lumina Hochma până la GE de ZON. Aceasta seamănă cu cererea unui copil adresată mamei sale, în care își are originea sursa copilului. Se îndreaptă spre ajutor către această sursă.

96) În ciuda ascensiunii menționate mai sus a lui ZAT la AVI, aceasta nu înseamnă că ele erau total absente de la locul lor și au crescut la AVI, deoarece nu există absență în spiritualitate. De asemenea, orice “schimbare a locului” în spiritualitate nu înseamnă că a plecat de la locul său anterior și s-a mutat într-o nouă locație, după cum se relocalizează în corporalitate. Mai degrabă, există doar o adăugare aici: au venit la noua locație, rămânând în prima. Astfel, deși ZAT a crescut la AVI la MAN, ele au rămas în locul lor, la gradul lor inferior, ca și mai înainte.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei