Principalele trei concepte în Cabala (IV)

0
681

10) Astfel, descoperiți că această Nefeș, Lumina Vieții, îmbrăcată în trup, se extinde de la Esența Lui, existența din existență. Pe măsură ce traversează cele patru lumi ABYA, ea devine din ce în ce mai îndepărtată de Lumina Feței Sale, până când ajunge în Kli-ul desemnat, numit Guf (corp). Se consideră că Kli-ul și-a finalizat forma dorită.

Și chiar dacă Lumina din el s-a diminuat atât de mult încât originea ei devine nedetectabilă, prin implicarea în Tora și Mițvot pentru a da mulțumiri Creatorului, omul își purifică Kli-ul, numit Guf, până devine vrednic de a primi marea abundență în măsura completă inclusă în gândirea creației, când a fost creat. Iată ce a vrut Rabi Hanania să spună prin: ” Creatorul a dorit să-l curățească pe Israel; prin urmare, El le-a dat Tora și Mițvot din belșug”.

Aici se explică noțiunea de “Aviut“(grosime), pe care trebuie să o “purificăm”, “LezAKot“. Behina Dalet se numește Aviut, deoarece primește de dragul de a se bucura pe sine. Scopul este acela de a obține echivalența proprietăților, adică de a primi din motive de dăruire. Aceasta este ceea ce este definit ca “ZAKut” – purificare. Se poate atinge un astfel de nivel prin învățarea Torei cu intenția de a dobândi “dorința de a dărui”.

Nu pot exista două dorințe contrare simultan în Kli; fie este “dorința de a primi”, fie “dorința de a dărui”. Dacă există două dorințe într-un Kli, acesta este împărțit în două părți, în două Kelim, proporțional.

“Timpul” în lumea spirituală este legătura cauză-efect între obiectele spirituale, nașterea celui inferior din cel superior. Există cauze și efecte în lumile spirituale, dar nu există decalaje temporale. În lumea noastră, de regulă, trece ceva timp între cauză și efect.

Dacă spunem “înainte”, noi înțelegem cauza; dar dacă spunem “după”, înțelegem efectul. Ne vom obișnui treptat cu astfel de noțiuni precum “absența timpului și a spațiului”. Rambam a scris că întreaga noastră materie, întregul Univers, este sub viteza luminii. Dacă ceva depășește viteza luminii, timpul se oprește și spațiul se contractează într-un punct. Acest lucru este cunoscut și din teoria relativității lui Einstein.

Ce este dincolo de asta? Dincolo de aceasta este nivelul lumii spirituale în care spațiul și timpul nu există, adică ele sunt luate de o persoană care le înțelege ca fiind egale cu zero. Spațiul spiritual poate fi comparat cu lumea noastră spirituală interioară, unde te simți fie satisfăcut, fie golit.

Există numai Creatorul și creația din lume. Creația este “dorința de a primi” lumina, plăcerea de la Creator. În lumea noastră, această dorință este inconștientă; nu putem simți sursa vieții, a plăcerii. În lumea noastră, dorința de a primi plăcere este egoistă. Dacă omul o poate corecta și o poate folosi altruist, el începe să simtă lumina, Creatorul, lumea spirituală în același Kli. Lumea spirituală și Creatorul sunt la fel.

Dorința corectată a omului este numită “suflet”. Un suflet este împărțit în diferite părți, suflete private. Apoi, ele se diminuează și se îndepărtează de Creator în funcție de proprietățile lor și intră în omul născut în această lume. Un suflet poate intra într-o persoană adultă în orice moment al vieții sale. Se întâmplă în conformitate cu un program dat de sus.

Sufletele se schimbă unul pe altul într-unul singur în aceeași persoană în timpul vieții sale. De fapt, este similar cu hainele pe care omul le schimbă tot timpul. Același lucru este valabil și pentru suflet; își schimbă îmbrăcămintea materială, corpul său fiziologic, lăsându-l și înlocuindu-l cu un alt suflet. Corpul moare, dar sufletul își schimba îmbrăcămintea cu un altul.

Scopul omului este, în timp ce trăiește în această lume, să rămână în acest corp, în ciuda tuturor dorințelor sale egoiste, să se străduiască să ajungă la nivelul spiritual din care sufletul său a coborât. Prin atingerea acestui scop, omul atinge un nivel spiritual, care este de 620 de ori mai mare decât cel prezent. Aceasta corespunde celor 613 porunci principale și șapte porunci suplimentare.

Toate sufletele au aceeași sarcină – de a realiza corectarea lor completă. Asta înseamnă să crească de 620 de ori mai mare. Omul se poate ridica la acest nivel cu ajutorul greutăților corporale. Acesta este sensul de a fi în lumea noastră, în corpul nostru. Singura diferență dintre suflete constă în condițiile lor inițiale și finale, în funcție de caracterul sufletului și din ce parte a sufletului comun a venit. Atunci când toate sufletele se combină într-unul, apare o stare complet nouă de cantitate și calitate a dorinței comune și a volumului de informații.

Există anumite tipuri de suflete care și-au finalizat deja propria corecție și au coborât în ​​lumea noastră pentru a corecta pe alții. Acesta este sufletul lui Rabi Șimon bar Yochay, care mai târziu s-a întrupat în Ari și apoi în Baal HaSulam. Uneori un astfel de suflet coboară pentru a influența lumea în ansamblu, uneori pentru a aduce viitori cabaliști.

După corecția finală, nu va exista nici o diferență între suflete. Distincția dintre ele există doar în calea lor spre obiectiv. Se spune că poporul Israel a plecat în exil pentru a răspândi cunoștințele despre spiritualitate și a atras astfel alte popoare pe calea corectării, aceia care au fost vrednici de corecție și înălțare.

Evident, acțiunea materială similară cu cea spirituală are loc în lumea noastră, în corpurile noastre.

Legătura dintre lumea spirituală și cea materială este unilaterală; vine de sus, de la spiritual la material. Omul este împins de sentimentul de rușine. După simțirea rușinii, Malchut din lumea Infinită s-a contractat și a încetat să primească plăcere. Rușinea era atât de insuportabilă, încât era mai mare decât plăcerea.

Ce este rușinea? Este absolut diferită de sentimentul pe care îl știm. Spiritul de rușine apare exclusiv atunci când omul simte Creatorul. Este sentimentul varianței spirituale dintre Creator și om. Deși primește totul de la Creator, omul nu-i poate da același lucru în schimb. Rușinea este caracteristică numai sufletelor superioare care au intrat deja în lumea spirituală și au urcat la nivelurile în care poate fi resimțit Creatorul.

Senzațiile nu pot fi transmise. Dacă omul știe acest sau acel sentiment, el poate fi înălțat în el din afară, dar nu poate fi făcut din nou. Sensibilitățile spirituale sunt în mod deosebit de nedescris, pentru că numai cel care le atinge le simte. Atât în ​​lumea noastră, cât și în cea spirituală, omul care simte ceva nu poate nici să-și transmită nici să-și dovedească senzațiile la nimeni altcineva. Este o experiență personală intensă.

Simțim doar ceea ce ne intră. Nu știm ce este în afara noastră, ceea ce nu trece prin simțurile noastre. Știința descoperă în mod constant ceva nou, dar nu știm încă ceea ce nu a fost descoperit și nu există niciun mod în care să putem ști în prealabil. Este încă dincolo de noi, în jurul nostru; nu a intrat încă în mintea și în senzațiile noastre.

Prin “descoperirile” sale, știința constată numai existența anumitor fapte în natură. Tărâmul nedescoperit continuă să existe în jurul nostru și în afara senzațiilor noastre. Cabala este, de asemenea, o știință; cu toate acestea, nu cercetează lumea noastră, ci pe cea spirituală, oferind omului un sens suplimentar. Prin intrarea în lumea spirituală, o putem înțelege mai bine pe a noastră. Toate evenimentele care au loc în lumea spirituală coboară spre noi, în timp ce toate efectele lumii noastre se ridică în lumea spirituală în conformitate cu legea circulației și interacțiunii constante a tuturor informațiilor.

Lumea noastră este ultima, cel mai de jos nivel al tuturor lumilor existente. Prin urmare, Cabalistul care intră în lumea spirituală, poate vedea sufletele descendente și ascendente, cauzele și efectele tuturor proceselor spirituale și materiale.

Este știința Cabalei verificabilă? Privind lumea de sus, se poate vedea că toate învățăturile și religiile se termină acolo unde lumea interioară a omului, psihologia sa interioară ajunge la limită. Atâta timp cât este imposibil să demonstrăm ceva spiritual la nivelul lumii noastre, va fi imposibil să dovedim orice. Numai cel care urcă va vedea. Prin urmare, Cabala se numește o știință secretă. Dacă omul se naște orb în lumea noastră, este imposibil să-i explicăm semnificația lui “a vedea”.

În Cabala, există o metodă de auto-realizare strict științifică, rezonabilă, critică. Când apare un sens suplimentar, omul începe să vorbească cu Creatorul, să-L simtă. Creatorul începe să-i deschidă propria lume interioară – singurul lucru pe care omul îl poate simți și înțelege. Ca orice altă ființă creată, omul poate simți numai ceea ce i se coboară de la Creator.

Poate Creatorul are altceva despre care nu vorbește? Desigur, el o face. De asemenea, primim tot mai multe informații noi, noi senzații, în care El nu ne-a introdus până acum. Cu toate acestea, nu se poate face o judecată despre ceva ce nu am primit încă de la Creator.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei