Lumile Bria, Yețira și Asya (IV)

0
491

149) Lumea Asya, care a fost sortată de lumea Yețira, este considerată gradul actual al Bria. Deoarece lumea Yețira a fost anterior la gradul de Nukva de Ațilut, gradul de dedesubt – lumea Asya – este considerată lumea actuală a Bria. Dar, din moment ce numai primele patru din Yețira erau considerate Nukva de Ațilut, iar cele șase mai de jos erau în lumea Bria, numai primele patru ale lumii Asya de dedesubt sunt considerate ca cele mai de jos patru Sfirot din lumea Bria. Iar cea de-a șasea a lumii Asya se afla în locul primelor șase din lumea actuală Yețira.

La acea vreme, cele paisprezece Sfirot- NHYM ale actualului Yețira și toate cele zece Sfirot din lumea actuală Asya – au fost lipsite de orice Kdușa (sfințenie) și au devenit Mador hAKlipot (secțiunea cojilor). Acest lucru se datorează faptului că în locul acestor paisprezece Sfirot erau doar Klipot (coji), deoarece lumile Kdușa s-au încheiat în locul de Chazeh din lumea actuală Yețira. Astfel am învățat nivelurile Parțufim BYA și locul poziției lor la prima lor apariție.

Deci, înainte de păcatul lui Adam HaRișon, în momentul creării lumilor BYA, lumile și Parțufim au fost poziționate în felul următor:

  1. ZA de Ațilut a fost la nivelul de astăzi al lui Arich Anpin (Aba, Hochma).
  2. Malchut (Nukva) de Ațilut se afla la nivelul Aba ve Ima (Bina).
  3. Lumea Bria se afla la nivelul ZA de Ațilut de astăzi.
  4. Cele patru Sfirot de sus ale lumii Yețira se aflau la nivelul lui Malchut de Ațilut și al celor șase Sfirot inferioare – la nivelul celor șase Sfirot superioare ale lumii Bria de astăzi. Putem spune că locurile lui Malchut și ZA de Ațilut în Gadlut (10 Sfirot în fiecare) nu sunt unul sub celălalt, ci pe același nivel. Când Malchut se află în Katnut, cele patru Sfirot superioare se află la nivelul celor patru Sfirot inferioare din ZA, iar cele șase Sfirot inferioare sunt situate sub Parsa.
  5. Cele patru Sfirot de sus ai lumii Asya se aflau la nivelul celor patru Sfirot inferioare din lumea Bria de astăzi; cele șase Sfirot inferioare au fost la nivelul lumii Yețira de astăzi. Astfel, înainte, toate lumile erau mai înalte decât Sfirot.

După spargerea vaselor, ecranul s-a ridicat la Roș de SAG, cu toate Reșimot rămase de la spargerea deasupra Parsei și cu toate fragmentele care au căzut. Ecranul este în Nikvey Eynaim de Keter de la Roș de SAG. Începe să facă Zivugim pe Reșimot lăsate în el după spargere. Deoarece spargerea vaselor a inclus întregul Malchut a Lumii Infinitului, au existat Reșimot lăsate pe toate tipurile de vase sparte care au căzut sub Parsa.

În primul rând, Masach selectează cea mai bună dintre Reșimot și face un Zivug pe ele. În continuare se efectuează Zivugim pe restul Reșimot în funcție de deteriorarea lor. Aceste Zivugim au dus la nașterea Parțufim unul după altul, de la cel mai bun la cel mai rău. Mai întâi se naște Atik, apoi Arich Anpin, Aba ve Ima, YEȘSUT, ZA și Nukva de Ațilut. Toate Reșimot ale GE (vaselor de dăruire) se termină aici.

În plus față de vasele care au doar o singură dorință – fie să dăruiască, fie să primească, apar vase care au ambele dorințe amestecate. Acum pot fi sortate și pot crea Parțufim suplimentare. Malchut din Lumea Infinitului întreprinde această misiune.

Inițial, este doar un punct cu o singură Sfira, Keter. Apoi se ridică la ZA și primește starea de Katnut acolo. După aceea, se ridică la Bina și crește pentru a se potrivi cu dimensiunea sa. Acum poate da naștere ca cel mai înalt Parțufim. Fiind la nivelul Bina, face un Zivug pe Bet de Aviut și dă naștere lumii Bria, care trebuie să coboare la un nivel inferior mamei sale, adică la nivelul ZA de Ațilut.

Lumea Yețira se naște dintr-un Zivug de Haka’a pe Gimel de Aviut și coboară sub ZA, adică la Nukva de Ațilut. Nukva nu este completă sub ZA, dar își îmbracă cele patru Sfirot de sus pe ea, cele șase Sfirot inferioare fiind sub Parsa. Prin urmare, lumea Yețira înlocuiește Nukva, iar cele patru Sfirot superioare acoperă cele patru Sfirot inferioare din ZA, în timp ce cele șase îmbrăcăminți ale Sfirot inferioare pe șase Sfirot inferioare de Nukva, sub Parsa, se suprapun pe locul Bria în locația sa actuală.

Dacă un anumit Parțuf urcă sau coboară dintr-un anumit nivel, înseamnă că el își asumă proprietățile nivelului pe care se află în prezent.

Chiar și în lumea noastră, dacă un om simte dorința de a face ceva bun, el se gândește să-și îmbunătățească proprietățile și să crească spiritual. “Urc” înseamnă că proprietățile mele nu corespund nivelului la care mă aflam anterior, ci la un nivel superior pe care îl îmbrac, ca să spun așa.

Acum, începem să studiem modul în care toate Parțufim din lumea Ațilut se îmbrăcau, unul după altul, pe Parțufiml corespunzătoare ale lumii Adam Kadmon. Scara lumii spirituale este permanentă; se poate deplasa în sus și în jos în ansamblu cu privire la ceva. Nimic nu dispare în domeniul spiritual. Astfel, chiar în timp ce se mișcă, scara spirituală rămâne în locul ei.

În completare,  a se vedea Album de desene XVI

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei