Lumea Corecției născută din Mețach de AK (IV)

0
474

118) Motivul este că fiecare Parțuf inferior revine și umple Kelim ale Celui Superior după plecarea Luminilor în timpul Hisdakchut a Masach-ului. Acest lucru se datorează faptului că, după plecarea Luminilor Guf ale primului Parțuf de AK, din cauza lui Hisdakchut a Masach-ului, Masach-ul a primit un nou Zivug la nivelul AB, care a umplut Kelim goale ale Guf al celui superior, adică primul Parțuf.

De asemenea, după plecarea Luminilor din Guf de AB din cauza Hisdakchut a Masach-ului, Masach-ul a primit un nou Zivug la nivelul SAG, care a umplut Kelim goale ale celui superior, care este AB. În plus, după plecarea Luminilor SAG, din cauza Hisdakchut a Masach-ului, Masach-ul a primit un nou Zivug la nivelul MA, care a ieșit din Nikvey Eynaim, fiind Nekudim, care a umplut Kelim goale ale celui superior, fiind Nekudot de SAG.

Și așa, după plecarea Luminilor Nekudim din cauza anulării Achoraim și a spargerii vaselor, Masach-ul a primit un nou Zivug la nivelul MA, care a ieșit din Mețach al Parțuf-ului SAG de AK. Aceasta umple Kelim goale ale Guf al celui superior, care sunt Kelim de Nekudim, care au fost anulate și sparte.

În mod similar, după expulzarea lumii din lumea Nikudim, din cauza dispariției Achoraim și a spargerii vaselor, un nou Zivug realizat pe ecran la nivelul MA, a ieșit din Mețah of Parțuf SAG de AK și a umplut vasele goale ale lumii Nikudim, care s-au spart și au dispărut.

Am studiat întotdeauna dezvoltarea creației “de sus”. Creatorul a creat singura creație – Malchut a Lumii Infinitului. Ea constituie unitatea tuturor dorințelor (vaselor) și a plăcerilor (lumina). Orice s-ar întâmpla după aceea este doar o succesiune de intenții diferite ale Malchut pentru a se umple. Aflăm că Malchut începe treptat să se îndepărteze de Creator pentru a deveni complet independentă de El.

Malchut se oprește în simțirea Creatorului, înăsprindu-se, transformă proprietățile sale în egoiste și devine opusă Creatorului, infinit de îndepărtată de El. Când procesul de evoluție atinge punctul său cel mai de jos, creația este gata să înceapă procesul invers – avansarea treptată spre Creator.

Fiecare Parțuf mai mare este mai aproape de perfecțiune decât cel precedent, are un ecran mai puternic și este mai aproape de Creator. Cum se poate ca fiecare Parțuf consecutiv să umple pe cel precedent cu lumină, deși este mai slab? Nu provine din el? El umple Parțuf-ul precedent prin solicitarea de a fi umplut.

Când Parțuf Galgalta expulzează complet lumina, Masach de Guf se îmbină cu Masach de Roș, iar nivelul inferior de Aviut dispare. Se naște un nou Parțuf care cere putere de la cel precedent pentru a se umple de lumină. Pentru a primi o astfel de lumină, Parțuf-ul precedent trebuie să facă un Zivug de Haka’a cu lumina Infinitului, să reducă intensitatea acestei lumini cu un grad pentru a o trece la nivelul inferior, ceea ce simte în Roș și percepe ca fiind lumina Lumii Infinitului.

De exemplu, Malchut din lumea Asya vede lumina diminuată de 125 de ori în Roș, dar o percepe ca lumina Lumii Infinitului, deși a trecut prin toate cele 125 de grade de slăbire. Malchut o percepe ca pe o Infinitate absolută. Umplerea Parțuf-ului precedent se întâmplă prin dorința consecventă a Parțuf-ului de a fi umplut cu lumina precedentului.

Când SAG îi cere lui AB să îl umple cu lumină, AB neavând, se întoarce spre Galgalta, care nu are altceva de făcut decât să solicite lumină la Malchut din Lumea Infinită. De ce este așa? Spunem că întreaga lumină se află în Roș de Galgalta. Este într-adevăr așa, dar acum trebuie să-i dăm lui SAG lumina potrivită a Bina. Prin urmare, Galgalta se întoarce la Malchut din Lumea Infinitului sau, mai degrabă, la Behina Bet, care corespunde luminii Bina. Trece mai întâi această lumină prin Bina de Galgalta, apoi prin Bina de AB și abia apoi la Roș de SAG.

În general, există cinci Parțufim și cinci lumini. Parțuf –ul primește fiecare lumină de la Malchut din Lumea Infinitului, sau, mai degrabă, de la una dintre Sfirot. Orice Bina a oricărui Parțuf sau lume poate primi lumina lui Bina numai prin toate Binot-urile din toate Parțufim-urile și lumile care o preced. Celelalte SfirotKeter, Hochma, ZA și Malchut – primesc lumina prin includerea lor în dorințele vasului care cere. Parțuf-ul consecutiv completează pe cel precedent cu dorințe (vase), în timp ce Parțuf-ul precedent îndeplinește aceste dorințe cu lumină.

Parțuf-ul inferior se întoarce întotdeauna spre cel superior, de unde provine. Parțuf AB iese din Hochma de Galgalta și este conectat cu Galgalta numai prin Hochma. Galgalta se întoarce la Sfirat Hochma din Malchut din Lumea Infinitului, primește Ohr Hochma, dar nu poate trece această Hochma la AB. Trebuie să o transforme în Hochma care ar potrivită AB, și numai apoi să o treacă.

Cea mai mică, dar adevărată solicitare a celui mai mic Parțuf umple toate lumile până la Galgalta cu lumină. Cu cât este mai mare Parțuf-ul, cu atât mai multă lumină primește. Prin urmare, fiind umplut de lumină, Pomul Vieții este reînviat de înălțarea MAN.

119) Totuși, în noul MA există o diferență esențială: a devenit un masculin și cel superior pentru Kelim de Nekudim, pe care le corectează. Dimpotrivă, în Parțufim anteriori, cel inferior nu devine un masculin și cel superior pentru Kelim de Guf al celui superior, chiar dacă le umple prin nivelul său. Și această schimbare se datorează faptului că în partea de la Parțufim anterior nu a existat nici un defect în plecarea Luminilor, căci numai plecarea Masach a provocat plecarea lor.

Dar aici, în lumea Nekudim, a existat un defect în Kelim, deoarece forța Malchut-ului final a fost amestecată cu Kelim de Achoraim de ZAT, făcându-le să nu fie în stare să primească Lumina. Acesta este motivul pentru care s-au spart și au căzut în BYA. Prin urmare, sunt complet dependente de noul MA pentru a le reînvia, a le sorta și a le ridica la Ațilut. Ca rezultat, noul MA este privit ca masculin și dăruitor.

Iar aceste Kelim de Nekudim, sortate așa, devin Nukva (feminin) pentru MA. Din acest motiv, numele lor au fost schimbate în BON, ceea ce înseamnă că au devenit Tachton (cel inferior) pentru MA, chiar dacă sunt superioare noului MA, deoarece sunt Kelim din lumea Nekudim și sunt considerate MA și Nikvey Eynaim, a căror cea mai înaltă Behina este VAK de SAG de AK (punctul 74). Chiar și așa, au devenit acum Tachton (cel inferior) noului MA, motiv pentru care se numesc BON.

Lumea Nikudim a apărut pe Masach în Nikvey Eynaim (Bina de Hochma); lumea Ațilut a apărut pe Masach în Nikvey Eynaim de Mețah (Bina de Keter) din Roș de SAG. Lumea Nikudim trebuia să fie MA și AțilutBON, dar datorită spargerii vaselor, ele trec pe locurile: Ațilut devine MA, în timp ce vasele sparte ale Nikudim, la care se leagă pe sine, devin BON.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei