Introducere la articolul “Preambul la Înțelepciunea Cabalei” (V)

0
701

8) Numai prin răsplata Torei și a Poruncilor, cu intenția de a nu primi nici o recompensă pentru asta, ci pentru plăcerea Creatorului, generează o putere specială (“Sgula”) care permite sufletului să ajungă la starea de unitate absolută cu Creatorul. Treptat, sufletul avansează prin achiziționarea a tot mai multe proprietăți noi egale cu ale Creatorului, așa cum se spune în articolul “Preambulul înțelepciunii Cabalei”.

Această ascensiune, care fuzionează cu Creatorul, constă în cinci niveluri: Nefeș, Ruah, Neșama, Haya și Yechida. Acestea sunt primite din cinci lumi: AK, Ațilut, Bria, Yețira și Asya.

Când sufletul se ridică în lumea Asya, primește lumina Nefeș. Când se ridică în lumea Yețira, primește lumina Ruah. În lumea Bria, primește lumina Neșama. În lumea Ațilut, primește lumina Haya; și în lumea Adam Kadmon, el primește lumina Yechida.

Fiecare nivel din aceste cinci este la rândul său împărțit în propriile cinci sub-niveluri, numite Nefeș, Ruah, Neșama, Haya și Yechida. Le primește de la cele cinci Parțufim care formează fiecare din cele cinci lumi. Fiecare sub-nivel are propriul NaRaNHaY, pe care îl primește de la cele zece Sfirot care formează fiecare Parțuf.

Cu ajutorul Torei și a Poruncilor, cu intenția de a mulțumi Creatorului, ființele create dobândesc treptat vase- dorințe de la nivelurile de mai sus până când se îmbină complet cu Creatorul.

Astfel, o dorință mai mare de a dărui se formează treptat în suflet. În concordanță cu aceasta, sufletul este umplut cu tot mai multă lumină până atinge o echivalență completă a proprietăților cu Creatorul.

În această etapă, împlinirea gândului creației are loc în sufletele: primirea întregii plăceri pe care Creatorul a pregătit-o pentru ele. În plus, deoarece sufletele au dobândit dorința de a dărui, ele fuzionează complet (Dvekut) cu Creatorul și experimentează o plăcere perfectă, eternă și infinită, mult mai mare decât primirea luminii.

Astfel, creația realizează:

  1. Primirea plăcerii pregătite pentru ea sub formă de NaRaNHaY.
  2. Echivalența proprietăților cu Creatorul, adică se ridică la nivelul Creatorului și câștigă o perfecțiune egală cu a Lui.

Nu ne putem imagina acest nivel. Suntem obișnuiți să lucrăm cu astfel de noțiuni precum viața, moartea, timpul și plăcerea. Cu toate acestea, atunci când se referă la nivelurile spirituale, nu avem nici cuvinte, nici senzații de a imagina sau de a descrie astfel de stări.

În procesul de dobândire a ecranului, omul începe să-și modifice proprietățile, primind astfel lumina și ascensiune treptată. Cinci niveluri majore (lumi) sunt împărțite în cinci sub-niveluri (Parțufim), care la rândul lor constau în niveluri proprii (Sfirot) – și toate acestea se caracterizează printr-o asemănare tot mai mare cu Creatorul.

În timp ce omul este încă necorectat, fiecare dintre aceste niveluri este o ascundere a Creatorului față de el. Când omul primește corecția, același nivel devine o revelare a Creatorului și o lumină pentru el. Adică, pe de o parte, fiecare etapă este ascunderea Creatorului și, pe de altă parte, revelarea Lui.

Fiecare etapă este un anumit nivel al proprietăților Creatorului. Să presupunem că lumea Infinitului corespunde cu 100% din proprietățile Creatorului și este cel mai înalt nivel. Apoi, lumea noastră corespunde cu 0% din proprietățile Creatorului. Celălalt Univers spiritual este între acestea și este împărțit în 125 niveluri, care corespund celor 125 de măsurători ale proprietăților Creatorului.

După cum s-a spus, trebuie să scăpăm de egoism, deoarece egoismul este un Kli (vas) inferior. În momentul în care începe să simtă plăcerea, sentimentul elimină dorința; ca urmare, plăcerea moare. Aceasta înseamnă că, în momentul în care dorința este satisfăcută, plăcerea dispare imediat. Astfel, un Kli egoist nu poate fi niciodată mulțumit. Prin urmare, egoismul ne este dat doar pentru corecția lui, pentru ca noi să putem simți o desfătare veșnică și perfectă.

Omul simte că a atins un anumit nivel numai atunci când este acolo. Apoi știe la ce nivel este și la ce nivel a trecut deja. El vede următorul nivel înaintea lui, cel pe care trebuie să-l atingă. În timp ce studiază cu seriozitate adevărata Cabala din cărțile autentice, în grupul corect, începe să înțeleagă nivelul următor al ascensiunii sale.

La început, el simte numai ascunderea acelui nivel, adică, Creatorul este ascuns de el în acesta. Apoi, omul începe să înțeleagă ce proprietăți posedă Creatorul și cum le poate dobândi. Există multe etape pe această cale, dar prima este cea mai dificilă. Comparativ cu prima etapă, înțelegerea celorlalte este mult mai ușoară.

Asta se datorează faptului că la primul nivel se nasc cele mai mari Kelim– dorințe; exact acele Kelim care apar pe primul nivel, apar pe ultimul. Acest lucru se datorează faptului că există o așa-numită relație inversă între lumini și vase.

Chiar acum, suntem într-o stare în care nu știm cu adevărat care Kelim folosim. Deși deja folosim Kelim foarte complexe, ele nu s-au manifestat încă în senzațiile noastre. Cel mai mare Aviut din Șoreș, Alef, Bet, Gimel și Dalet este în lumea Asya. Cu toate acestea, cel mai mare ecran este în lumea AK – acesta este ecranul lui Dalet, în Ațilut – ecranul lui Gimel, în Bria – ecranul lui Bet, în Yețira – ecranul lui Alef și în Asya – ecranul lui Șoreș.

Trebuie să fim mereu atenți la ceea ce ne referim – fie că este ecranul, fie dorința pe care acest ecran este “îmbrăcat”. Prin urmare, aceasta este cea mai dificilă etapă a activității noastre. Intrarea în lumea spirituală este cea mai importantă problemă în întreaga căutare spirituală a omului.

Apoi, omul se confruntă cu alte probleme și lucrarea devine complet diferită. El știe deja clar ce să facă; primește o idee despre cele 10 Sfirot pe care le-a dobândit, are o adevărată înțelegere a întregului Univers. Universul este construit în conformitate cu un principiu, dacă omul și-a dobândit propriile sale (chiar și cele mai mici) 10 Sfirot, atunci recunoaște cu ușurință despre ce vorbește Tora, deși la nivelul său de 10 Sfirot.

Dacă, de exemplu, un om născut în junglă ar fi adus în lumea civilizată, el nu ar ști cum să folosească anumite dispozitive tehnice. Unul care a crescut într-o țară dezvoltată ar putea să nu cunoască procesele din interiorul acestor dispozitive, dar știe să le folosească, pentru că trăiește printre aceste obiecte. Același principiu se aplică și pentru o persoană care a atins nivelul minim în lumea spirituală. Are o idee oarecare despre spiritualitate, deja are Kelim (deși cele mai mici). Procesele cele mai intime sunt percepute la nivelurile superioare.

Când un om dobândește ecran, face un Zivug de HAKa’a și primește în interiorul său Lumina interioară, ceea ce îi dă o idee despre spiritualitate. Nu simțim nimic în afara noastră, simțim lumea din interiorul nostru, lumea spirituală. Această lumină interioară, care umple Kli-ul, oferă măsura pe care noi o numim “nivel” sau lumină, nivelul “Nefeș“, “Ruah“, “Neșama“, “Haya” și “Yechida”.

Pentru a merge mai departe, omul ar trebui să absoarbă în mod constant, să transmită textele de Cabala prin mintea și inima lui, să fie umplut cu ele tot timpul. Nu există altă metodă decât studierea Cabalei cu cărțile corecte, ghidat de un Învățător și munca într-un grup. Eforturile colective sunt foarte importante. Chiar și un grup de începători este deja o forță spirituală, în ciuda faptului că membrii săi își imaginează cu greu ce studiază în Cabala și ce scopuri au. Grupul va fi capabil să atragă o lumină spirituală foarte puternică prin propriile sale eforturi în viitor.

Regele David a descris toate stările spirituale pe care le traversează un suflet sau un om, de la cel mai mică la cea mai înaltă. Regele David (David HaMelech, Malchut) este numit așa, pentru că el însuși a trecut prin toate stările spirituale și le-a descris. Cartea sa “Tehilim” (“Psalmii”) este cel mai înalt nivel din Cabala, care include toate stările posibile ale sufletului.

Dacă omul dobândește toate proprietățile Creatorului, toate dorințele, obiceiurile, puterile Sale, o astfel de stare, se numește fuzionarea cu Creatorul.

Aceasta înseamnă că omul devine egal cu El. Ce crează el? Prin dăruire către Creator, el se creează pe sine, creează ecranul sau mai degrabă devine partenerul egal al Creatorului în a se crea pe sine.

Creatorul a creat egoismul, omul; și omul face altruismul, Creatorul din egoism, omul din el însuși. Desigur, el nu-l creează din nimic (“Yeș mi Ayn“), deoarece Creatorul ne-a făcut dorința de a primi plăcere, egoism, din nimic. Totuși, transformarea acestei dorințe în opusul ei este scopul omului. Acest proces se numește “corecție” (Tikun). De fapt, este o naștere a unei calități complet noi. Într-adevăr, Creatorul a creat egoismul omului și omul creează Creatorul.

Ce înseamnă că ea, Creația este făcută din nimic? Știm de la Cabaliști. Ei studiază toate proprietățile Creatorului și văd că El este absolut bun și complet. Prin urmare, El a făcut Creația din nimic. Când omul se înalță, făcându-și proprietățile egale cu cele ale Creatorului pe nivelurile înalte numite “al zecelea mileniu”, unde se dezvăluie secretele Torei, el vede Creația în sine și modul în care a fost creat de Creator.

Singurele surse pe care le studiem sunt cartea “Zohar”, cărțile lui Ari, cărțile scrise de Baal HaSulam și Rabaș. Nimic altceva nu poate fi citit independent. Se pot citi cărțile din seria “Cabala – Știința secretă”, dar nimic altceva. Pentateuh-ul poate fi citit numai atunci când omul înțelege că are un înțeles interior, cabalistic, și nu este doar o narațiune istorică.

O lungă perioadă de timp trece înainte ca omul să înceapă automat să vadă acțiunile spirituale din spatele cuvintelor Torei. Este mai bine să citești Cartea Psalmilor; sunt descrise cel puțin sentimentele umane. Deși sentimentele spirituale sunt intenționate acolo, ele sunt mai mult sau mai puțin echivalente în lumea noastră. Omul nu va fi înșelat la fel de mult ca citind Tora.

Este necesar să studiem cum să respectăm preceptele în lumea noastră. Există “Șulchan Aruch” în acest scop. Poruncile trebuie păstrate la un nivel “simplu”. Josef Caro a scris “Șulchan Aruch” în special pentru cei care doresc să studieze Cabala și vor să știe cum trebuie respectate preceptele fără a trebui să studieze filele Gemara și fără să aibă timp pentru Cabala. Este posibil să nu citim Zohar în aramaică, ci doar comentariul lui Baal HaSulam.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei