Introducere la articolul “Preambul la Înțelepciunea Cabalei” (IX)

0
678

12) Vă voi da un exemplu din lumea noastră. Să presupunem că un om se ascunde de străini, astfel încât nimeni să nu-l poată vedea sau simți, dar nu se poate ascunde de el însuși. La fel cu cele zece Sfirot pe care le numim Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvurah, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod și Malchut. Sunt doar 10 perdele în spatele cărora se ascunde Lumea Infinitului. Sufletele vor trebui să primească orice lumină pe care ar putea-o transfera în viitor de la Infinit.

Rețineți că există Infinitul, cele 10 ecrane de ascundere și sufletele. Dacă un suflet se află în spatele celor 10 “învelitori”, nu simte deloc Lumea Infinitului. Cum sufletul “scoate” aceste “învelitori”, el se apropie de Lumea Infinitului și începe să- o simtă tot mai mult.

Măsurile de senzație a Lumii Infinitului sunt numite lumi: Adam Kadmon, Ațilut, Bria, Yețira, Asya sau niveluri ale scării spirituale, 620 niveluri, 125 niveluri, 10 niveluri, Sfirot. Nu contează cum le numește cineva; calea și distanța sunt aceleași.

Sufletele dobândesc proprietățile luminii în funcție de cât de mult și de la ce nivel de 10 Sfirot primește, în spatele oricărei “acoperiri” care se întâmplă să fie. Lumina din interiorul celor 10 Sfirot este absolut omogenă și statică la toate nivelurile tuturor lumilor, în timp ce sufletele primite sunt împărțite în 10 niveluri, corespunzătoare proprietăților denumirilor acestor niveluri.

Aceasta înseamnă că, Creatorul este indivizibil și neschimbat în Infinit. Fiind pe unul dintre niveluri, sufletul primește prin ecranele ascunse ale Creatorului și, firește, primește lumina deja distorsionată.

Fiecare dintre aceste nume – Keter, Hochma, Bina, Hesed, Gvurah, Tiferet, Nețah, Hod, Yesod și Malchut – înseamnă o anumită proprietate, ascundă și în același timp dezvăluită. Pe de o parte, fiecare nume vorbește despre cât de mult ascunde Creatorul, iar pe de altă parte, vorbește despre cât de mult dezvăluie Creatorul dacă mă urc la El. Acestea sunt două direcții contradictorii – măsura ascunderii și măsura revelării.

Toate aceste ecrane de ascundere despre care vorbim acum acționează numai în lumea Bria și mai jos, pentru că sufletele care primesc această lumină sunt doar în aceste trei lumi Bria, Yețira și Asya.

Ce înseamnă asta? Sufletele pot fi chiar mai înalte decât lumile Bria, Yețira și Asya, dar numai pe măsură ce se înalță cu aceste lumi. Cu alte cuvinte, sufletele sunt întotdeauna în aceste trei lumi. Noțiunea de “ascensiune a lumilor” înseamnă că, dacă omul părăsește această lume, el poate fi în lumea Asya, apoi în lumea Yețira, apoi în lumea Bria, dar el nu poate să urce mai sus de lumea Bria. Dacă urcă, el o face numai în interiorul acestor lumi. Prin eforturile sale, face ca aceste lumi să urce cu el. Aceste lumi sunt acoperirea lui. Cu aceste lumi se urcă la Ațilut și apoi la Lumea Infinitului.

În lumile Adam Kadmon și Ațilut, sufletele există numai în Gândire, fiind inseparabile față de Creator. Prin urmare, aceste 10 “acoperiri” acționează numai în cele 10 Sfirot din lumea Bria, Yețira și Asya. Cu toate acestea, chiar și în aceste lumi cele 10 “acoperiri” sunt considerate absolut divine, până la sfârșitul lumii Asya.

Nu există nicio distincție între Sfirot și Creator, exact ca înainte de toate restricțiile. Diferența stă numai în Kelim în care se compun cele 10 Sfirot, deoarece în lumile Adam Kadmon și Ațilut puterea celor zece Sfirot nu s-a manifestat încă suficient, pentru că aceste 10 Sfirot sunt doar în Gândire. Kelim încep să-și exprime puterea de ascundere numai în lumile Bria, Yețira și Asya.

Cu toate acestea, datorită “îmbrăcăminților”, lumina din aceste 10 Sfirot rămâne neschimbată, după cum se spune: “Eu nu mă schimb niciodată – spune Creatorul despre El Însuși – Sunt omniprezent și ’mă schimb’ numai în ochii omului, depinzând numai de capacitatea lui de a mă simți și gradul de corectare a proprietăților sale, în ochii lui”.

13) Se pot ivi întrebări: dacă nu există nici o manifestare a sufletelor care primesc lumina în lumile Adam Kadmon și Ațilut, atunci de ce sunt 10 Sfirot acolo, 10 Kelim? Pentru ce sunt lumile Adam Kadmon și Ațilut dacă nu există suflete acolo? Dacă aceste lumi nu ascund sau nu împiedică nimic, atunci care este rolul lor? De asemenea, dacă împiedică lumina în diferite măsuri, atunci pentru cine este ea? Există două răspunsuri:

a) Toate lumile și Sfirot trebuie să se dezvolte în acest fel.

b) În viitor, sufletele trebuie să primească de la cele 10 Sfirot din lumile Adam Kadmon și Ațilut, datorită ascensiunii lumilor Bria, Yețira și Asya către Ațilut și apoi către Adam Kadmon. De aceea, trebuie să existe pași, locuri pregătite în avans în aceste lumi, astfel încât lumile Bria, Yețira și Asya să poată ajunge acolo, să intre și să primească o revelare mai mare a Creatorului.

Altfel, un suflet nu poate să urce; el poate face acest lucru numai în lumile Bria, Yețira și Asya, deoarece așa vor putea sufletele să urce acolo, iar aceste lumi vor străluci asupra sufletelor în acest timp. Apoi fiecare dintre ele va primi nivelul său din aceste 10 Sfirot.

14) Astfel, vedem că, în Cabala se vorbește despre toate lumile și nivelurile, despre tot, dar nimic despre Creator. Se referă la Kelim, vasele care măsoară stările de ascundere a sufletelor, astfel încât după aceea să poată primi lumina din Lumea Infinitului în funcție de nivelul lor. Toate aceste perdele ascunzătoare afectează numai pe aceia care ar trebui să primească lumina și nu pe Cel care, ca Sursă, se ascunde în spatele lor, adică nu influențează Creatorul.

Lumile sunt niveluri ca filtrele fără viață în lumea noastră; ele împiedică lumina, dar contrar sufletelor vii, ele nu pot participa în mod conștient la procesul de comunicare cu Creatorul. Sfira (ecranul, lumea) este un dispozitiv fără viață pentru ascunderea luminii spirituale față de suflete. Ce fel de dispozitiv este acesta? Am vorbit deja despre asta – acest dispozitiv din noi este egoismul nostru.

15) Prin urmare, putem împărți aceste Sfirot și Parțufim în trei părți: Esența Creatorului, vasele și lumina. Nu avem nici o modalitate de a înțelege sau de a simți Creatorul însuși, nici în senzațiile noastre, nici în mintea noastră.

Există întotdeauna două proprietăți opuse în vase, “ascundere” și “revelație”, deoarece vasul ascunde mai întâi Creatorul, astfel încât aceste 10 vase, numite 10 Sfirot, reprezintă nivelurile de ascundere. Cu toate acestea, după ce sufletele sunt corectate, în conformitate cu condițiile spirituale dictate de către cele 10 Sfirot, aceste niveluri de ascundere se transformă în niveluri de revelare, atingere a Creatorului.

Astfel, se constată că vasele constau în două proprietăți contradictorii una față de cealaltă, iar gradul de revelare în interiorul vasului (om, suflet) este același cu gradul de ascundere. Cu cât mai greu este vasul (sufletul), adică, cu cât îl ascunde mai mult pe Creator și cu cât mai egoist devine în procesul de corecție, cu atât mai puternică este lumina care este descoperită în el la sfârșitul corecției. Astfel, aceste două proprietăți opuse sunt de fapt doar una singură.

Lumina din interiorul Sfirot este o măsură a luminii Creatorului primită de suflete în funcție de proprietățile corectate. Totul iese din Creator: ambele vase și lumina care le umple. Prin urmare, în interiorul celor 10 recipiente există întotdeauna 10 lumini, adică 10 niveluri de revelație în funcție de proprietățile vaselor.

Nu putem distinge între Creator și lumina Lui. În afara vasului, El este imperceptibil, imposibil de înțeles. Putem atinge doar ceea ce intră în Kelim, proprietățile noastre corectate. Noi înțelegem numai ceea ce vine de la El, ce se îmbracă pe vasele noastre, adică proprietățile noastre formate din 10 Sfirot. Prin urmare, ceea ce percepem în Creator numim lumină, deși este o senzație subiectivă în interiorul proprietăților corectate ale sufletelor noastre.

Vasul simte că există independent, dar aceasta este o iluzie. Ce putem înțelege despre Creator? Ne dezvăluim propriile proprietăți corectate. Conform felului în care le numim- bunătate, milă, etc., atribuim aceste proprietăți Creatorului. Scopul creației, gradul unității noastre cu Creatorul, se află într-o asemănare absolută cu El, în revelarea întregii Sale măreții, eternității și perfecțiunii Sale.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei