Introducere la articolul “Preambul la Înțelepciunea Cabalei” (IV)

0
689

Forțele care stau în spatele literelor ebraice formează comBinații exprimate într-o anumită formă de literă. Ebraica se află în rădăcina altor limbi. Scrierea literelor în alte limbi provine de fapt din aceeași rădăcină cu literele ebraice. Cu toate acestea, ele sunt modificate, astfel încât legătura dintre litere în alte limbi și rădăcinile lor spirituale este diferită.

Când înțelegem un anumit nivel spiritual sau senzație, când simțim ceva în lumea spirituală, știm cum să numim această senzație. Deci, ce se poate face dacă nu am înțeles încă spiritul, când senzațiile nu pot fi exprimate în cuvinte, când nu avem o limbă potrivită? Ce ar trebui făcut pentru a găsi această limbă?

În lumea spirituală, nu există nicio limbă, nici lumi și nicio literă; există numai senzația de lumină a vasului. Adevărul este că fiecare vas spiritual are ramura sa în această lume; totul coboară din lumea Infinită în jos spre lumea noastră. Atunci toate senzațiile lumii noastre se ridică la lumea Infinitului. Prin urmare, dacă luăm orice punct în lumea Infinitului, este posibil să găsim o linie dreaptă care trece prin toate lumile în lumea noastră, în ramura ei.

Astfel, este posibil să spunem că sufletul lui Adam HaRișon, spart în 600 de mii de părți, există în fiecare dintre lumile spirituale. Aranjamentul lumilor spirituale este absolut identic. Diferența este numai în materialul din care sunt construite. În orice lume, sufletul își simte starea, influența asupra ei și interacțiunea cu un anumit nivel spiritual.

Dacă cineva ia proiecția acestui suflet asupra lumii noastre, va găsi în ebraică noțiunile care corespund condițiilor spirituale. Atunci putem lua cuvintele din lumea noastră, presupunând că, cu ajutorul lor, nu vorbim despre obiectele lumii noastre, ci cu ajutorul acestor cuvinte vorbim despre obiectele, forțele și acțiunile din lumea spirituală. O astfel de corespondență completă este rezultatul utilizării noastre de una și aceeași limbă. Diferența este numai în planul acestei sau al “acelei” lumi, unde noțiunea de intenție există.

Limba noastră este o descriere a obiectelor, a acțiunilor, a senzațiilor, a reacțiilor, a interacțiunilor.

Tot ceea ce avem în lumea noastră există în cea spirituală – imaginea similară pe toate cele 5 niveluri. Prin urmare, pe fiecare etapă, pe oricare dintre cele 125 de niveluri, indiferent de locul în care te afli, poți să iei întotdeauna limba noastră și să descrii ce se întâmplă la acel nivel. Cu toate acestea, numai cineva care a fost deja la acel nivel te poate înțelege cu adevărat. Cel care nu a fost încă acolo va presupune că vorbești despre lumea noastră sau despre nivelul la care se află în momentul citirii sau ascultării relatării tale.

Tora este scrisă în limbajul ramurilor la nivelul lumii Ațilut. Cu toate acestea, oamenii nepregătiți înțeleg ceea ce este scris în Tora literalmente, gândindu-se că vorbeste despre lumea noastră. O iau ca o colecție de povești. Astfel, limbajul ramurilor descrie acțiunile spirituale care se desfășoară simultan pe toate nivelurile.

“Preambulul înțelepciunii Cabalei” studiază nașterea, dezvoltarea și aranjarea lumilor. Când lumile superioare s-au răspândit la nivelul lumii noastre, sufletele încep să se ridice de la lumea noastră la lumea Infinitului.

Sufletul se înalță deoarece absoarbe toate calitățile, cunoștințele și revelațiile de la nivelurile anterioare. Prin urmare, știe exact ce se întâmplă în toate nivelurile inferioare. Cabaliștii se află în lumea Ațilut. Deci cum numesc acțiunile care au loc acolo prin denumiri din lumea noastră? Ei nu pierd conexiunea cu lumea noastră; ei trăiesc în ambele lumi, simțind simultan ceea ce se întâmplă în lumea Ațilut și în lumea noastră.

Ei știu exact corespondența dintre una și alta; prin urmare, ei numesc obiectele din lumea Ațilut în funcție de proprietățile celor care apar în lumea noastră ca o proiecție provenind din lumile spirituale. În lumea Ațilut, nu există obiecte create de om (de exemplu, radio, computere etc.), dar toate celelalte obiecte și forțe sunt prezente acolo. Cabalistul vede că un anumit obiect din lumea noastră este consecința aceluiași obiect din lumea Ațilut. Prin urmare, el dă obiectului (rădăcină) din lumea Ațilut același nume născut din obiectul corespunzător (ramură) din lumea noastră.

Nu există nici o legătură între înțelegerea cabalistă și meditație sau orice altă noțiune “mistică”. Tot ceea ce este studiat de specialiști esoterici, mistici și pseudo-cabaliști aparține psihicului uman și nu este în nici un fel legat de spiritualitate, de realizarea Creatorului sau a Cabalei.

Cei mai mulți dintre acești oameni nu au nici cea mai mică idee despre ceea ce este un ecran, iar fără ecran, spiritualitatea nu poate fi înțeleasă. Pseudo-cabaliștii care au auzit despre ecran, cred că îl au deja, imaginându-se că sunt deja în lumea Infinitului. Cabala este o știință secretă; ea nu poate fi “povestită” nimănui. Doar cel care simte este capabil să înțeleagă.

Prin urmare, toate metodele, învățăturile și religiile aparțin înțelegerii calităților latente ale psihicului uman, a produsului activității creierului uman. Acești oameni pot face multe. Ei pot vindeca, prezice viitorul și pot lega trecutul – tot ceea ce se referă la trup. Omul are puteri potențiale de a face tot ce vrea cu corpul fizic.

Cu toate acestea, pentru a intra în lumea spirituală, trebuie să avem un ecran. Acesta este motivul pentru care diferitele tipuri de predicții, trucuri, minuni, inclusiv cele care există cu adevărat, nu trebuie confundate cu Cabala. Se poate anticipa viitorul așa cum a făcut Wolf Messing și Nosrtadamus; se poate cunoaște trecutul privindu-se o persoană, dar nimic din toate acestea nu are nimic de-a face cu spiritualitatea.

Orice se referă la trup, la lumea noastră, poate fi prezis și schimbat; nu este nimic supranatural în asta. Fiecare dintre noi, dacă dorește așa, se poate îndepărta de tulburările civilizației și poate începe să cultive asemenea puteri și abilități. Am pierdut aceste capacități deoarece au fost înlocuite de produsele civilizației.

Fiecare persoană are aceste înclinații naturale. Oamenii cu astfel de abilități, care sunt capabili să se uite la ele înșiși, spun că există un Creator, dar ei nu știu nimic despre El sau nu au nimic de-a face cu El. Cu toate acestea, prezicerea viitorului omului, văzând trecutul său sau făcând ceva împotriva voinței sale, nu este legată de lumea spiritului. Deoarece aceste abilități nu au legătură cu sufletul, ele mor împreună cu persoana.

Sufletul este un vas creat cu ajutorul ecranului. Dacă nu există ecran, nu există suflet. Deși nu există nici un ecran, există doar “un punct în inimă”, embrionul sufletului. În procesul de achiziționare a ecranului, primele (încă foarte mici) zece Sfirot încep să apară. Cu cât ecranul devine mai mare, cu atât mai mari sunt cele zece Sfirot de sub el, dar există intotdeauna 10 dintre ele.

Dacă omul nu are ecran, atunci el va muri cum s-a născut, indiferent de capacitățile sale mari sau de ceea ce a făcut în această lume.

Crezi că atunci când un yoghin nu respiră, asta îl face spiritual? Pentru a intra în lumea spirituală, omul trebuie să-și dedice toată puterea, timpul și dorințele sale în acest scop. Doar dorințele necesare pentru existența în această lume trebuie să fie prezente. Pentru ca lumea spirituală să se deschidă, este necesară o adevărată dorință. Doar cel care o dorește cu adevărat va intra în lumea spirituală. Dacă combini studiile despre Cabala cu altceva, în afară de faptul de a avea grijă de existența ta, înseamnă că dorința ta este împărțită.

Chiar acum, omul poate judeca numai de la nivelul pe care este. Nu știe cum va fi în următoarul. Totul se schimbă complet pe alt nivel, întreaga lume interioară a omului. Gânduri, dorințe, reacții și perspective – totul se schimbă. Totul este scos din tine, lăsând doar carnea, coaja exterioară; restul este reinstalat din nou.

Prin urmare, nu putem înțelege cum această dorință poate fi singura. Nu o putem înțelege acum, deoarece nu suntem încă la acel nivel. Când vom urca treptat la un nivel superior, vom simți că această dorință este într-adevăr formată. Această dorință este singura cerință pentru a intra în lumile spirituale; și când vei întâlni această condiție, porțile spiritualității se vor deschide înaintea ta.

Trebuie subliniat că nici măcar un mare Cabalist nu poate prezice abilitățile potențiale ale omului. Un ghicitor ar putea prezice corect viitorul său material, pământesc, dar nu viitorul spiritual al omului.

Mai mult, atunci când întâlnește un Cabalist, un veritabil ghicitor simte că o prezicere a viitorului său este dincolo de abilitățile sale.

Un cabalist nu este interesat să-și dezvolte abilitățile de a prezice viitorul său. Pentru asta sunt necesare forțele lumii noastre și de regulă, ele sunt total nedezvoltate într-un Cabalist.

Un ghicitor poate numi toate afecțiunile și problemele corporale ale unui Cabalist. Cu toate acestea, el nu are nimic de spus despre “sinele” lui. El nu poate decât să-i determine starea fizică la un moment dat.

Cabalistul caută mereu legătura cu Creatorul și nu încearcă să ghicească cum sau ce trebuie să facă pentru a câștiga un viitor mai bun. Nu va trece niciodată prin mintea Cabalistului să-și cunoască viitorul. O astfel de dorință aparține forțelor impure și nu Cabalei. Prin înțelegerea lumii superioare, un Cabalist înțelege căile de corectare a tuturor sufletelor.

Toate informațiile din lumea spirituală sunt compuse din cinci părți (Bhinot). Un Zivug de HAKa’a în Peh de Roș, deși implică doar un fel de lumină, conduce la formarea unui Parțuf format din cinci părți. Ce înseamnă – o lumină? O lumină este o stare generală. Se compune din cinci părți care diferă una de alta cantitativ și calitativ. Cu toate acestea, ele trebuie să fie întotdeauna împreună, ca set întreg. Este similar unei senzații care este produsul a cinci sub-senzații compuse în cele cinci simțuri: atingere, miros, vedere, auz și gust.

Deoarece vin către mine cinci lumini, trebuie să fie cinci dorințe în mine. Diferența dintre ele trebuie să fie atât cantitativă, cât și calitativă. Cu toate acestea, în cele din urmă toate acționează împreună. Nu pot face o dorință mai mare și una mai mică. Ele formează o anumită comBinație. Lumina care intră în vas trece prin patru niveluri. La rândul său, vasul constă din cinci niveluri ale dorinței de a primi plăcere.

Acum, să examinăm paragraful 7:

7) Acum putem înțelege ceea ce este scris în cartea “Pomul vieții”. Crearea tuturor lumilor este o consecință a perfecțiunii Creatorului în toate acțiunile Sale. Cu toate acestea, dacă El nu ar fi dezvăluit puterile Sale în acțiunile pe care le îndeplinește asupra ființelor create, El nu ar fi fost numit “perfect”. Cu toate acestea, încă nu este clar cum pot să iasă fapte imperfecte din Creatorul perfect?

Astfel, deoarece Creatorul este perfect, toate acțiunile Lui trebuie să fie perfecte. De aceea El a creat lumile. Dimpotrivă, lumile sunt o ascundere a Creatorului, îndepărtarea de El. Totuși, nu este clar cum pot să iasă fapte imperfecte din Creatorul perfect.

În plus, acțiunile Creatorului sunt atât de imperfecte încât trebuie să fie corectate de om. Este evident din afirmațiile de mai sus că întreaga Creație este dorința de a primi plăcere. Deși este destul de imperfectă datorită faptului că este complet opusă și depărtată de Creator, este totuși această proprietate special creată de “primire”, care este necesară pentru ca ea, Creația, să primească încântarea Creatorului.

Aceasta înseamnă că dorința de a primi plăcere, deși chiar este contrară Creatorului și absolut imperfectă, este totuși exact ceea ce Creatorul a trebuit să creeze.

Cu toate acestea, dacă ființele create ar fi fost distanțate de Creator prin proprietățile lor, El nu ar fi putut fi numit Cel Perfect, deoarece acțiunile imperfecte nu pot veni de la cineva Perfect. Prin urmare, Creatorul a restrâns lumina Lui, a creat lumile, restrângere după restrângere în jos până la lumea noastră și a pus sufletul în trupul lumii noastre.

Prin “lumea noastră”, nu înțelegem lumea noastră fizică, ci setul dorințelor egoiste care corespund celei mai joase etape a dezvoltării lumilor.

“A studia Tora” înseamnă a învăța de dragul corectării, nu a citi o carte numită “Tora”. “A respecta preceptele” înseamnă a face acțiuni spirituale cu un ecran, nu a efectua acțiuni mecanice. Prin studierea Torei și prin respectarea preceptelor ei, sufletul atinge o perfecțiune pe care o avea la începutul creației. Asta denotă echivalența proprietăților sale cu cele ale Creatorului. Sufletul merită să primească toată plăcerea care era în Gândul creației. Acum se va uni cu Creatorul.

Aceasta înseamnă că, în afară de încântare, se pregătește o răsplată suplimentară pentru suflet, iar această răsplată se numește “fuzionarea cu Creatorul”. Astfel, nu este doar o receptare a întregii lumini, ci o fuziune cu Creatorul, primirea luminii care a apărut din cauza unei echivalențe a proprietăților.

Echivalența proprietăților și fuzionarea cu Creatorul este mult mai mult decât primirea luminii, deoarece din cauza echivalenței proprietăților, sufletul se ridică la nivelul Creatorului. El nu numai că primește lumina de la Creator, ci și se înalță la nivelul Lui. Astfel, ea se ridică de la nivelul creației la nivelul Creatorului și înțelege și ceea ce este mai presus de natura sa.

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei