Întrebări de control pentru “Prefață la înțelepciunea Cabalei” (I)

0
500
 1. Care este substanța (“Homer“) din care este făcută Creația? (§ 1)
 2. Care este semnificația luminii și a vasului descrise în cele zece Sfirot? (§ 2)
 3. De ce cele zece Sfirot sunt numite doar cele patru Behinot HuB TuM; de unde vine numărul de 10? (§ 3)
 4. Care este motivul împărțirii fiecărei creații în zece Sfirot? (§ 5)
 5. Care este diferența dintre lumile ABYA? (§§ 6, 7, 8 și 9)
 6. De ce lumea Ațilut este considerată ca referindu-se numai la Creator? (§ 6)
 7. Cum a fost separat sufletul (Neșama) de Creator? (§ 7)
 8. Ce este “Zivug de Haka’a” a Luminii Superioare cu un ecran? (§ 14)
 9. Cum au apărut noi vase care se referă la “dorința de a dărui”? (§ 15)
 10. De ce este Aviut-ul inerent în “dorința de a primi”, prezent și în noile vase? (§ 18)
 11. De ce sunt poziționate Parțufim unul după celălalt după apariția lor? (§ 22)
 12. De ce sunt poziționate vasele KaHaB TuM într-o ordine descrescătoare? (§ 24)
 13. De ce sunt luminile numite NaRaNHaY în ordine descrescătoare? (§ 24)
 14. De ce există o relație inversă între lumini și vase? (§ 25)
 15. Care este diferența dintre Roș și Guf ale Parțuf-ului? (§ 26)
 16. Cum au aparut cele cinci părți ale lumii AK (Roș si Guf) unul sub altul? (§ 27, 28)
 17. De ce lumea AK s-a transformat într-o linie subțire și nu a reușit să umple întregul Univers? (§ 31)
 18. De ce s-a oprit iluminarea AK deasupra punctului lumii noastre? (§ 31)
 19. Care este corelația cantitativă dintre Lumina Înconjurătoare și Lumina Interioară din lumea AK? (§ 32)
 20. Cum și unde se manifestă Lumina înconjurătoare a AK? (§ 32)