Cele Cinci Parțufim de AK (II)

0
646

29) Astfel, am explicat apariția celor cinci Parțufim de AK, numite Galgalta, AB, SAG, MA și BON, una sub cealaltă. Fiecărui inferior îi lipsește Behina mai înaltă a superiorului său. Astfel, Parțuf AB nu are Lumina Yechida, Parțuf-ului SAG îi lipsește și Lumina Haya, pe care superiorul său, AB, o are. Parțuf MA și BON nu au Lumina Neșama, pe care o are superiorul său, SAG.

Acest lucru se datorează faptului că depinde de măsura de Aviut din Masach pe care se produce Zivug de Haka’a (punctul 18). Cu toate acestea, trebuie să înțelegem cine și ce a determinat Masach-ul să-și diminueze treptat Aviut, Behina de Behina, până când se împarte în cele cinci niveluri care există în aceste cinci tipuri de Zivugim (plural pentru Zivug).

După TA, Malchut dobândește un ecran cu cinci grade de duritate ce poate funcționa cu toate cele cinci nivele ale dorințelor sale. Folosind forța ecranului, acesta reflectă întreaga lumină și în Lumina reflectată ajunge la nivelul Keter. Se “văd” toate cele cinci părți ale luminii care se apropie: luminile din Sfirot Keter, Hochma, Bina, Tiferet și Malchut, care se află în Roș. Aproximativ 20% din fiecare lumină poate fi recepționată în Toch.

Nivelul general al acestei lumini este determinat în funcție de cea mai înaltă lumină – Yechida, care corespunde nivelului lui Keter (Komat Keter). În cel de-al doilea Parțuf, Malchut poate primi mai puțină lumină, deoarece pierde un nivel mai ridicat de dorință – Aviut Dalet și lumina Yechida.

Cantitatea de lumină din cel de-al treilea, al patrulea și al cincilea Parțuf este chiar mai mică. Nivelul lor devine mai mic și mai scăzut din cauza scăderii de Aviut, care are loc de la Gimel la Bet în al treilea Parțuf, de la Bet la Alef în al patrulea și de la Alef la Șoreș în al cincilea. În funcție de gradul de Aviut, nu există luminile Yechida și Haya în cel de-al treilea Parțuf SAG, Yechida, Haya și Neșama – în al patrulea și Yechida, Haya, Neșama și Ruah – în al cincilea.

Parțufim arăta astfel numai în ceea ce îl privește pe celălalt, în care fiecare Parțuf care urmează este cu “un cap” mai mic decât cel precedent ca nivel al luminii, puterii și calității. Cu toate acestea, fiecare dintre ei au propriile sale 5 (sau 10, așa cum se știe Sfira Tiferet constă din 6 Sfirot) Sfirot KaHaB-TuM și 5 lumini NaRaNHaY, respective.

Fiecare Parțuf trebuie să aibă un set din toate cele 10 părți din care este creată creația. Parțufim diferă numai prin puterea ecranului lor. Prin urmare, atunci când ecranul devine mai slab, un nou Parțuf se naște cu un pas mai mic decât cel precedent.

După TA, Kli constă în “dorința de a primi” și în Masach. Umplerea Kli se întâmplă în concordanță cu puterea și dimensiunea acestui Masach. Ecranul poate împinge plăcerile care corespund celor cinci, patru, trei, două sau chiar o dorință. Fiecare Parțuf este format din cinci părți, definite ca:

Keter Punctul de început al literei Yud
Hochma Yud
Bina Hey
Tiferet Vav
Malchut Hey

 

Aceste litere sunt coaja Parțuf-ului, cele cinci părți permanente care constituie Kli. În funcție de puterea ecranului, Parțuf umple aceste părți cu lumină mai mult sau mai puțin intensă – Ohr Hochma sau Ohr Hasadim. Ohr Hochma este notată cu litera Yud și Ohr Hasadim – prin litera Hey. Prin urmare, putem desemna fiecare Parțuf printr-un cod de literă sau un număr.

Așa cum a fost explicat în articolul “Literele lui Amnon-Saba” (p.104): “Fiecare Parțuf constă din cinci părți = 5 Sfirot: un punct și patru litere: Keter-punct + HochmaYud + BinaHey + ZAVav + MalchutHey = HaVaYaH “. Diferența între toate cele 125 Parțufim constă în lumina care le umplu, în timp ce coaja HaVaYaH rămâne aceeași. Acest lucru se datorează faptului că dorința nu poate fi formată decât dacă lumina Creatorului trece prin cinci etape preliminare, unde numai a cincea etapă constituie nașterea noii creații – o nouă dorință.

Întregul Univers și toate lumile sunt doar cele 10 Sfirot sau numele Creatorului HaVaYaH:

Sfira Litera Parțuf Lumea Lumina
Keter

Hochma

Bina

ZA

Malchut

Punct

Yud

Hey

Vav

Hey

Galgalta

AB

SAG

MA

BON

AK

Ațilut

Bria

Yețira

Asya

Yechida

Haya

Neșama

Ruah

Nefeș

 

Umplerea HaVaYaH cu lumină se numește revelarea Lui, căci până la acest nivel Creatorul se revelează în această dorință. Prin această acțiune, literele apar din stare de ascundere și goliciune.

În general, există cinci Parțufim: Keter (Galgalta), AB, SAG, MA, BON. Keter este principalul Parțuf, sursa celorlalte. În termen de 10 Sfirot ale Keter este un HaVaYaH simplu sau interior. Mai mult decât atât, fiecare dintre cele patru litere ale lui HaVaYaH ajunge în afară și creează un nou Parțuf care se îmbracă pe Parțuf Galgalta.

Deci, următorul Parțufim iese din KeterGalgalta:

Yud Parțuf Hochma, AB
Hey Parțuf Bina, SAG
Vav Parțuf ZA, MA
Hey Parțuf Malchut, BON

 

Astfel, Parțuf Keter este notat printr-un simplu HaVaYaH, în timp ce Parțufim care se îmbracă pe el sunt denotați de un HaVaYaH cu umpluturi. Înregistrarea lui HaVaYaH cu lumina care îl umple se numește “Miluy” (umplutură). Pentru o scurtă desemnare a Parțuf-ului, a fost introdusă noțiunea Gematria (valoarea numerică a umpluturilor).

Literele alfabetului:

Nume Pronunție Gematria
Alef

Bet

Gimel

Dalet

Hey

Vav

Zayn

Het

Tet

Yud

Chaf

Lamed

Mem

Nun

Samech

Ayn

Pey

Țady

Kuf

Reiș

Șin

Tav

[a], [e]

b, v

g

d

[a], [e]

v, [u], [o]

z

h

t

y, i

ch, k

l

m

n

s

[a], [e]

p

ț

k

r

ș

t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

200

300

400

 

Gematria Parțuf care nu este umplut de lumină, adică Gematria lui HaVaYaH gol este egală cu Yud + Hey + Vav + Hey = 10 + 5 + 6 + 5 = 26.

Umplerea fiecărei litere formează Gematria umpluturii HaVaYaH: fiecare literă ebraică are un nume complet: A – Alef, B – Bet și așa mai departe, conform tabelului.

Prin urmare, există 4 tipuri de umpluturi de HaVaYaH: a) AB; b) SAG; c) MA; d) BON.

 1. a) HaVaYaH cu umplutura de AB:
 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15
 • Vav: Vav + Yud + Vav = 6 + 10 + 6 = 22
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15

Total: 72 = 20 + 15 + 22 + 15 = AB, unde litera A nu este Alef = 1, ci Ayn = 70 (sunt pronuntate în același mod).

HaVaYaH, umplut cu o asemenea lumină, se numește Parțuf AB, Parțuf Hochma, pentru că litera Yud din umplerea sa înseamnă Ohr Hochma. O astfel de umplere a HaVaYaH se numește HaVaYaH cu umplutura lui Yud.

 1. b) HaVaYaH cu umplutura de SAG. Parțuf-ul plin de lumina Hasadim, se numește SAG, pentru că acesta este Gematria: SAG = Samech (60) + Gimel (3) = 63:
 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15
 • Vav: Vav + Alef + Vav = 6 + 1 + 6 = 13
 • Hey: Hey + Yud = 5 + 10 = 15

Total: 63 = 60 + 3 = Samech + Gimel = SAG. Dacă Kelim și umplutura lor provin din Țimțum Alef (TA), atunci există Yud în umplerea HaVaYaH. Vom afla că mai târziu a existat o altă restricție Țimțum Bet (TB). Prin urmare, dacă Kelim sunt umplute cu lumina din a doua restricție, atunci în umplerea HaVaYaH este prezentă litera Alef în loc de Yud.

Diferența dintre AB și SAG este în completarea literei Vav: în AB Gematria lui Vav = 22 de la umplerea cu lumina Hochma și în SAG Gematria literei Vav = 13, din umplerea cu lumina Hasadim. Din declarația de mai sus, este clar că AB provine din TA, iar în Parțuf SAG, litera Vav sau ZA derivă din TB.

 1. c) HaVaYaH cu umplutură de MA:
 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 20
 • Hey: Hey + Alef = 6
 • Vav: VavAlefVav = 13
 • Hey: Hey + Alef = 6

O astfel de umplere a HaVaYaH este numită: 20 + 6 + 13 + 6 = 45 = 40 + 5 = Mem + Hey = MA. Litera Hey este pronunțată ca [a].

 1. d) HaVaYaH cu umplutura de BON:
 • Yud: Yud + Vav + Dalet = 20
 • Hey: Hey + Hey = 10
 • Vav: Vav + Vav = 12
 • Hey: Hey + Hey = 10

O astfel de umplere a lui HaVaYaH se numește 20 + 10 + 12 + 10 = 52 = 50 + 2 = Nun + Bet și se pronunță în ordinea inversă: BON.

Malchut al Lumii Infinitului este o simplă “dorință de a primi”. Ecranul, prin împărțirea lui Malchut în diferite părți, face apel la varietatea formelor sale:

 • Divizarea Malchut în cinci părți generale se numesc “lumi”.
 • Divizarea fiecărei lumi în alte cinci părți se numesc “Parțufim“.
 • Împărțirea fiecărui Parțuf în alte cinci părți se numesc “Sfirot“.

Fiecare Sfira, la rândul său, este alcătuit din cinci sub-Sfirot, care, la rândul lor, sunt alcătuite din propriile 10 Sfirot și așa mai departe ad infinitum.

Lumea noastră este o reflectare a celei mai de jos lumi spirituale și are aceleași tipuri de obiecte ca și lumea spirituală, cu excepția faptului că sunt făcute dintr-o substanță diferită. Acestea constau într-o dorință materială de a primi plăcere fără ecran, din porțiunea de lumină, complet desprinsă de Creator. Simțim că este plăcere, dar nu simțim sursa ei. Prin urmare, prin studierea lumii spirituale, se poate atinge complet întreaga natură a lumii noastre, toate legile acesteia.

În completare, a se vedea Album de desene VIII

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei