Cele cinci niveluri ale Masach (III)

0
717

21) Și știți deja că, în general, substanța Masach-ului este numită Kașiut (duritate), ce înseamnă ceva foarte greu, care nu permite nimănui să-i împingă granița. În mod similar, Masach-ul nu lasă nici o Lumină Superioară prin ea și spre Malchut, Behina Dalet. Astfel, se consideră că Masach-ul oprește și respinge întreaga măsură a Luminii care ar trebui să îmbrace Kli-ul lui Malchut.

De asemenea, a fost clarificat faptul că cei cinci Behinot de Aviut din Behina Dalet sunt incluse și intră în Masach și se alătură măsurii de Kașiut. Prin urmare, cinci tipuri de Zivug de HAKa’a sunt percepute în Masach, corespunzând celor cinci măsuri ale Aviut-ului:

Un Zivug de HAKa’a pe un Masach complet cu toate nivelurile de Aviut ridică suficient Ohr Hozer pentru a îmbrăca toate cele zece Sfirot, până la nivelul lui Keter.

Un Zivug de HAKa’a pe un Masach care nu are Aviut-ul Behinei Dalet și conține numai Aviut-ul Behinei Gimel ridică suficient Ohr Hozer pentru a îmbrăca cele zece Sfirot numai până la nivelul lui Hochma, lipsit de Keter.

Și dacă are doar Aviut de Behina Bet, Ohr Hozer se diminuează și este suficient doar pentru a îmbrăca cele zece Sfirot până la nivelul lui Bina, lipsit de Keter și Hochma.

Dacă conține numai Aviut de Behina Alef, Ohr Hozer se diminuează și mai mult și este suficient doar pentru a se îmbrăca până la nivelul lui Tiferet, lipsit de KHB.

Și dacă îi lipsește și Aviut de Behina Alef, rămasă numai cu Aviut de Behinat Șoreș, lovirea lui este foarte slabă și este suficientă pentru a îmbrăca numai până la nivelul lui Malchut, lipsit de primele nouă Sfirot, care sunt KHB și Tiferet.

Ecranul este caracterizat de două proprietăți. Una dintre ele este Kașiut (forța); nu lasă lumina să intre în Malchut. Orice măsură a luminii care apare pe ecran este împinsă înapoi și reflectată.

A doua proprietate a Masach-ului este vulgaritatea, egoismul, Aviut (grosimea). Aceasta este ceea ce poate fi adăugată la puterea ecranului Behinei Dalet și poate fi folosită pentru primire de dragul Creatorului.

Întrucât există cinci dorințe pentru cinci tipuri de plăcere în Malchut, ele reflectă toate acestea, evitând astfel primirea egoistă a plăcerii.

Ecranul este ca o perdea pe care o pot trage atunci când lumina soarelui mă deranjează. În lumea materială, știm din ce material se face o perdea. În lumea spirituală, materialul ecranului este numit “Kașiut“, care este forța, duritatea sau rigiditatea acestuia. Atribuim caracterul de “foarte tare, dur” cuiva care nu acceptă opiniile altor persoane, ci se lipește vehement de cele proprii.

Concluzia: Creatorul (“dorința de a acorda” încântare ființelor create) a pregătit “dorința de a primi” și dorește să le umple. Totuși, creația este neclintită în decizia sa de a nu primi nimic de dragul ei. Acesta este scopul ecranului.

Aici trebuie să facem o mențiune importantă: nu există nici o restricție a dorinței! Dacă omul vede plăcere înaintea lui, el vrea imediat să o primească în întregime. Cu toate acestea, el poate primi doar prin aplicarea intenției de dragul dăruirii; dar asta nu înseamnă că “dorința de a primi” întreaga plăcere este absentă în el. Acum putem formula o lege: omul face o restricție asupra plăcerii pe care nu o poate refuza și primește plăcerea la care poate renunța.

De exemplu, omul spune corpului său despre Yom Kipur; “Știi că astăzi nu trebuie să primești mâncare, așa că să nu simți foame!” Cu toate acestea, corpul său nu ascultă … De ce este conceput astfel? Creatorul a creat “dorința de a primi”; prin urmare, este invariabil. Dacă această dorință dispare, atunci omul nu mai este în viață.

Unii vorbesc despre eliminarea dorințelor. Iată ce a spus Rabi Israel din Ruzhin în această privință: “Cel, care a eliminat o singură dorință, va primi două în schimb”. Este imposibil și nu este necesar să eliminăm “dorința de a primi”; cineva ar trebui să se roage pentru o oportunitate de a o folosi cu intenția de a fi pentru Creator.

Diferența dintre ființele create depinde de mărimea “dorinței de a primi”. Cel cu aspirații mari este numit mare; cineva cu o mică “dorință de a primi” se numește mic.

Nivelul meu spiritual este determinat de modul în care Lumina mea Reflectată poate să cuprindă întreaga Lumină Directă ce vine spre mine, toate plăcerile anticipate de mine, astfel încât să le pot primi pentru dragul Creatorului. Pot fi la nivelul lui Malchut, ZA, Bina, sau poate chiar Hochma sau Keter.

Malchut din lumea Infinitului se împarte în mai multe părți, dar toate diferă una de alta numai prin proprietățile ecranului. În lumea Asya, Malchut este similar cu Creatorul, probabil în proporțir de 20%, 40% în lumea Yețira; 60% în lumea Bria; 80% în lumea Ațilut, iar în lumea Adam Kadmon (AK) Malchut este 100% egal cu Creatorul.

Nivelurile diferă numai de puterea ecranului. Nu există ecran în lumea noastră. Prin urmare, nu putem să simțim Creatorul și existăm într-un spațiu absolut gol. De îndată ce omul dobândește ecranul, el începe deja să simtă lumea spirituală la cel mai de jos nivel al lumii Asya. Urcăm cu ajutorul creșterii puterii ecranului.

Care este trecerea de la un nivel spiritual la altul? Înseamnă să dobândești proprietățile unui nou nivel superior. Dacă, la un anumit nivel, omul poate mări magnitudinea ecranului, acest lucru îl poate ridica la nivelul următor. Cu cât este mai mare nivelul, cu atât este mai diferită senzația, realizarea universului.

Am spus că atunci când există cinci Behinot de Aviut pe ecran, Ohr Hozer ajunge la cel mai înalt nivel (lumina lui Keter, Ohr Yechida). Apoi Kli-ul primește toate luminile: Keter, Hochma, Bina, Tiferet și Malchut de la toate Behinot precedente.

În lipsa celei mai dure Behina (Dalet) pe ecran, de exemplu, intenția de dragul Creatorului pentru cele mai intense dorințe, cea mai înaltă lumină (Keter, Yechida) este de asemenea absentă în Kli, în timp ce ecranul ajunge la nivelul luminii Hochma (Ohr Haya). În absența ecranelor Aviut Dalet și Gimel, luminile lui Keter și Hochma (Ohr Yechida și Haya) sunt absente în Kli; funcționează cu Aviut Bet și cu lumina lui Bina (Ohr Neșama).

Dacă Aviut al ecranului este Alef, atunci sunt prezente luminile lui Tiferet și Malchut (Ohr Ruah și Nefeș). În cele din urmă, ecranul cu Aviut Șoreș ridică Ohr Hozer numai până la nivelul luminii lui Malchut (Ohr Nefeș), și numai această lumină este prezentă în Kli. Pentru a face mai ușoară exprimarea, de obicei spunem că Masach-ul este pus înaintea lui Malchut, deși trebuie să înțelegem că Masach-ul se întinde pe întreaga Malchut, peste toate dorințele Kli-ului.

De ce lipseste cea mai mare lumină în absența lui Aviut Dalet? Se întâmplă deoarece există o relație inversă între Ohr și Kli, lumină și vas. Dacă ecranul are un Aviut maxim, acesta ridică dispozitivul Ohr Hozer la cel mai înalt nivel, adică la lumina lui Keter. Înseamnă că, cu ecranul “cel mai puternic”, Ohr Hozer poate să înconjoare toate plăcerile care stau în fața ecranului și să le lase în interiorul Parțuf-ului.

În completare, a se vedea Album de desene IV

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei