Ascensiunea Lumilor (XV)

0
537

176) Și din moment ce Mochin suplimentare din nivelurile VAK vin numai prin MAN al celor inferiori, ele nu sunt prezente constant în Parțufim, deoarece depind de acțiunile celor inferiori. Când își corup acțiunile, Mochin pleacă (punctul 162). Cu toate acestea, Mochin constante în Parțufim, care a fost stabilite de forța Emanatorului Însuși, nu vor suferi niciodată o schimbare, deoarece acestea nu sunt mărite de cei inferiori și, prin urmare, nu sunt defectate de aceștia.

177) Nu vă întrebați dacă AA de BON se consideră Keter de Ațilut și AVI ca AB (punctul 130). Acest lucru se datorează faptului că AA este jumătatea inferioară a lui Keter de BON, iar AVI este jumătatea inferioară a HB de Nekudim. De aceea, Behina de AA corespunzătoare în AK ar fi trebuit să fie Parțuf Keter de AK, iar AVI corespunzătoare Behinei în AK ar fi trebuit să fie AB de AK.

Răspunsul este că Parțufim de BON sunt feminine, fără primire proprie, cu excepția celor pe care cele masculine le-au împărtășit – Parțufim de MA. Prin urmare, toate aceste discernăminte în ascensiuni, care înseamnă obținerea de Mochin de la cel superior, sunt discutate numai masculin, care sunt Parțufim de MA. Și din moment ce AA de MA nu are nimic de la Behinat Keter, ci doar nivelul Hochma și AVI de MA nu au nimic de Behinat Hochma, ci doar nivelul Bina (punctul 126), se consideră că Behina corespunzătoare în AK este AB de AK la AA, și SAG de AK la AVI. Și Parțuf Keter de AK se referă numai la Atik, care a preluat întregul nivel al Keter de MA.

În timpul Gadlut de Nikudim, Roș de YEȘSUT s-a ridicat la Roș de Galgalta; Roș de Keter s-a ridicat la AB de AK; în timp ce AVI s-a ridicat la Roș de SAG. În timpul – Gadlut de Nikudim, Aba ve Ima avea nivelul lui Keter. Atunci de ce se spune că au nivelul lui Hochma și Bina?

Nivelul celor 10 Sfirot ale Luminii Directe diferă de cel al Gadlut, deoarece faza Luminii Directe este primul punct numit Keter. În starea Katnut, GE de Keter era la nivelul său, în timp ce AHP era în GE de Aba ve Ima.

Keter în Gadlut avea nivelul lui Keter. Aba ve Ima, numită Hochma și Bina, ca Behinot de Ohr Yașar, a primit nivelul (Komah) lui Keter în Gadlut (au avut Aviut Alef în Katnut).

Textul face parte din cartea Stiința Cabalei