Patru lumi

0
684

Atingerea, în ansamblu, vine din materie și formă a cărui început este ființa. De asemenea, atingerea susține “ființa” care este lipsită de materie și formă. Aceasta se consideră “cele patru lumi”, percepute în tot ceea ce există (adică, lumea dă și primește) și toate angajamentele noastre sunt în materie și formă, în crearea și facerea pe care se bazează lucrarea.

Acest lucru se întâmplă deoarece creația este întregul lor și nu se extinde destul în percepția minții. De asemenea, forma în mod esențial împarte acțiunea, adică materialul, în multe detalii, fiecare având forma sa unică. Iar mintea se desparte de ea și se extinde abundent prin ea pentru a distinge un lucru de altul, pentru a separa și a spune un lucru sau altul. Acesta este scopul lucrării: să cunoaștem avantajul luminii asupra întunericului în fiecare detaliu care există, după cum este scris: “Totul este clarificat în gând”.

Patru forme: punct, linie, plan, cub

Toate formele din lume sunt punct, linie, plan și cub, care este un plan multiplicat în toate direcțiile. Aceste patru forme conțin toate tipurile de forme din lume și tot ceea ce există pe pământ există în oceanul înțelepciunii, adică în lumile superioare, pentru care această lume nu este altceva decât o amprentă care coboară din lumile spirituale de sus, pe care noi sunt destinați să le atingem în lumea următoare.

Cu toate acestea, în timpul lucrării, în timpul existenței noastre în această lume, nu avem alte realizări decât dacă sunt îmbrăcați în haine corporale, care sunt forme corporale fără de care nu putem percepe sau înțelege nimic.

Prin urmare, ajungem la toate Vav-urile din numele HaVaYaH, care conțin toate formele din lume, care sunt punct-Yod, linie-Vav, primul Hey-plan și ultimul Hey -cub. Ultimul Hey este dezvăluirea primului Hey dar într-un mod mai corporal, adică o formă care ocupă spațiu. Acest lucru nu este valabil pentru celelalte trei forme, care nu ocupă spațiu.

În adevăr, ajungem și la începutul punctului, sugerat de vârful lui Yod, care este motivul pentru care acest nume este originea tuturor denumirilor. Adică, fiecare nume este perceput ca fiind dăruire și primire, pentru că nu există nici un gând sau percepție în esența Sa, ci mai degrabă influențe care vin de la El, ca în “pământul este plin de făpturile Tale”. Astfel, această întreagă creație este numele Lui. Un lucrător care este atent la această chestiune și unește problema cu rădăcina sa îi dedică numele cerului. Adică, un “nume” este acel lucru prin care îl observi și îl cunoști pe Dăruitorul său și acel lucru este primitorul. Acesta este Șem [nume] din Șamaim [cer], Yam [mare] din Șamaim, și acesta este sensul “Cine a creat acestea”.

Acesta este înțelesul … adică o parte a ființelor create în această lume sunt în întuneric fără un Nume pe care oamenii ar trebui să îl examineze, deoarece acest lucru provine de la El, deoarece pare să fie împotriva voinței Lui. Dar, în general, știm că Împărăția Sa domnește asupra tuturor și când lucrătorul ajunge la acel lucru și se cufundă în el și îl examinează, și acest lucru este dat din abundența Lui. Astfel, el sfințește numele Creatorului și ridică scânteia sfântă din Klipa, care este antrenorul care face Campionul să se detașeze.

Și în măsura extinderii cercetării și conștientizării din gândul lucrătorului, “Numele” crește și sfințește.

În general, întregul Israel crede și se unește de două ori cu Numele Său, în fiecare zi, cu dragoste. Dar acea unitate ar trebui să apară în gândul lucrătorului cu fiecare … și în recunoaștere completă. Aceasta se numește ridicarea lui Mayin Nukvin [MAN] și coborârea Mayin Duchrin [MAD], deoarece munca … care este cea mai mare, se ridică în mod repetat, adăugând conștiința omului până la … Și acest lucrător devine partener al Creatorului în lucrarea creației. Cum Creatorul creează lumi, el, de asemenea, creează lumi.

Aceasta este considerată o întreagă lume – dăruire și primire, care se numește “lume”, adică, cer și pământ. Acesta este sensul afirmației potrivit căreia cei drepți întotdeauna creează un nou cer și pământ.

Acțiunea Mițvot [poruncilor]

Deși în realitate totul este clarificat în gând, trebuie evocate și fapte reale din partea de jos. Acest lucru se datorează faptului că totul trebuie să se extindă prin lumea Asya [acțiunii], care este dezvăluirea reală, când Kdușa și revelația împărăției Sale se răspândesc prin Asya și “toată lumea va recunoaște”, etc. Prin urmare, Segula [remediul] complet, este de a evoca unicitatea Creatorului în tot ceea ce este în practică și aceasta este esența întregii lucrări a Mițvot.

Trei legăminte

Acum înțelegeți cele trei legăminte: legământul ochilor, legământul limbii și tăierea împrejur. Aceasta înseamnă că unificarea și ridicarea Mayin Nukvin se fac în primul rând în gândirea omului. Totuși, această recunoaștere nu este completă acolo înainte ca recunoașterea internă să apară în exterior. Fața Creatorului este dorită și apare în trei locuri: a) în legământul limbii, b) al ochilor și c) circumcizie, fiecare în funcție de calitatea proprie. Unele lucruri sunt completate prin ceea ce se leagă de ceea ce vede cineva și unele lucruri sunt completate de cuvinte sau de acțiuni reale.

Cu circumcizia, mai puțin este mai bine. Și dovada este că cea cu ochii este bună, fie înaintea lui însuși, fie înaintea unui prieten. Dar nu trebuie să fie așa cu circumcizia; este o mare ofensă. Despre soția sa, de asemenea, s-a spus, “ca și cum nu ar vrea”. Motivul este că omul este ultimul grad al sfințeniei; prin urmare, Klipa îmbracă NHY. Acesta este sensul încălzirii devenind foc, focul pentru Nume (literele Yod, Hey) a crescut.

Poate că acesta este sensul unei “Fecioare frumoase fără ochi”. Aceasta se datorează faptului că se știe că fiecare Parțuf îmbracă NHY pe partea de sus a Parțuf-ului și este considerat Peh [gura], cea de jos, Yesod [fundația] cea superioară. Așadar, am putea spune că Eynaim [ochii] celui de jos sunt în locul Yesod al celui superior. Se pare că Eynaim ai celui de sus e complet absenți.

Rezultă că îmbrăcăm Kdușa numai sub forma ochiului și a gurii noastre. Prin urmare, toate unificările noastre sunt doar în cele două legăminte: gură și ochi. Cunoașteți că Domnul a insuflat putere în acele două legăminte – pentru a da toate formele lumii de la unul la altul – de la profesor la student, în text sau oral. Se pare că există o putere în studiu pentru a primi toată înțelepciunea în lume, atât prin text, cât și prin gură – pentru a da toată abundența din lume prietenului.

… Crearea tuturor lumilor a fost doar pentru Tora și pentru … o aparentă înțelepciune sublimă și de nepătruns, care să fie adusă în Israel. Din acest motiv, a folosit … cele trei legăminte menționate mai sus. Acesta este semnificația Torei scrise și a Torei orale, în care cea scrisă … afectează, etc., și totul este unul.

Otiot și Nekudot [Litere și Puncte]

Transferul influenței lor este prin Otiot [litere] și Nekudot [puncte]. Ochiul percepe numai literele și punctele, din care inima înțelege. În mod similar, gura este afectată numai de litere. Acesta este motivul pentru care se numește “Lev” [inimă, precum și 32 în Gematria], deoarece primește Hochma [înțelepciunea] prin treizeci și două de căi de dăruire – douăzeci și două de litere și zece puncte – deoarece aceasta este în esență formele lumii și ceea ce este în ea cu privire la limitele înțelepciunii și susținerea lumii.

Acesta este sensul celor patru litere HaVaYaH, care conțin fiecare formă în vorbire și în scris, deoarece construcția literelor este din puncte și linii: fiecare punct este o Țimțum [restricție] și fiecare linie o extindere.

Ațmut [Esență] și Kelim [Vase]

Ațmut se rotește în jurul a două tipuri de Lumini: 1) referitoare la Operator și 2) în legătură cu operatul. Acesta este sensul bărbatului și al femeii, linia și Reșimo, sufletul și trupul, regele și regatul, Creatorul și Șchina [Divinitatea] lui, mila și judecata, pentru că lucrarea este încheiată cu adevărata unire.

Ațmut conduce și apare pe Kli [vas] în măsura în care trezirea Kli a fost pregătită. Acesta este înțelesul stărilor ZON, deoarece întreaga chestiune a Nukva se referă doar la cei care primesc după pregătirea lor în munca lor.

Aceste două discernăminte se disting în toate creaturile. Iar natura Ațmut este că ea pare să fie privită numai de Kli în care este îmbrăcată. Este recunoscută prin Kli, și aproape nici o parte a Ațmut nu este percepută, ci doar Kli-ul care îmbracă Ațmut “Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu”.

Și întrucât apropierea Creatorului de creaturile Sale este recunoscută prin Tora, ca în darul “din Matana, la Nahaliel”[1], care este perceput drept Creatorul actual. Se poate spune că cineva îl cunoaște, chiar dacă nu există nici o percepție sau gândire în El, căci dacă spui că îl cunoști pe fratele tău geamăn, care s-a născut cu tine, nu știi mai mult decât Kli-ul, în care Ațmut este îmbrăcată.

Și bineînțeles, toate cuvintele Torei și rugăciunii în care îndrumarea Lui este evidentă sunt considerate a fi dezvăluirea reală a Divinității și a recunoașterii naturale. Acesta este sensul “Tora, Creatorul și Israel sunt una”.

___

[1] Nota traducătorului: În ebraică, Matana înseamnă “dar” și Nahaliel înseamnă “râurile Domnului”

eseul face parte din cartea  Fructul unui Înțelept