O poruncă

0
593

 „Dacă efectuează o Mițva (poruncă), este fericit, pentru că se condamnă pe sine și întreaga lume pe o scală de merit.”

Nu există slujirea Creatorului și păstrarea Mițvot (poruncilor), în afară de Lișma (pentru Numele Său) – aducând mulțumire Creatorului. Cu toate acestea, înțelepții noștri au introdus practica de a te angaja în Tora și Mițvot chiar și în Lo Lișma (nu pentru Numele Său), de vreme ce „din Lo Lișma se va ajunge la Lișma”… Eu spun că prima și singura Mițva (poruncă), care garantează realizarea aspirației de a atinge Lișma, este de a decide să nu lucrezi pentru tine, excluzând munca necesară pentru a-ți asigura supraviețuirea. În restul timpului, să lucrezi pentru public, pentru a-i salva pe cei asupriți, și pe fiecare creatură care are nevoie de mântuire și ajutor.

A servi pe alții, din porunca lui Dumnezeu

Există două avantaje ale acestei Mițva:

  1. Fiecare va înțelege să muncească, pentru că această muncă este acceptată și considerată agreabilă de către toată lumea.
  2. Această Mițva poate îndreptăți mai bine respectarea Tora și Mițvot Lișma, deoarece pregătirea este parte a scopului. Obișnuindu-se să-i servească pe cei din jur, adică spre beneficiul lor și nu pentru sine, persoana se obișnuiește treptat cu păstrarea Mițvot în relație cu Creatorul cu condiția dorită –în beneficiul Creatorului și nu pentru el însuși. Firește, intenția ar trebui să fie de a îndeplini Mițvot în relație cu Creatorul.

Partea din Tora referitoare la relațiile dintre om și om

Există două părți în Tora: una se referă la relația dintre om și Dumnezeu; Cealaltă parte se referă la relațiile dintre om și om. Și vă încurajez, în orice caz, să vă angajați și să vă asumați partea care se referă la relațiile dintre om și om, deoarece, în acest fel, veți dobândi competențe și în ceea ce privește relația dintre om și Dumnezeu.

Vorbire, gândire și acțiune

Munca, de orice fel, trebuie să includă gândire, vorbire și acțiune.

Am explicat deja partea „practică”, a unei Mițva : persoana trebuie să accepte să-și dedice tot timpul liber pentru beneficiul celorlalți. Aspectul de “gândire” este mai important în această Mițva, decât în ​​Mițvot referitoare la om și Dumnezeu. Acest lucru se datorează faptului că în Mițvot dintre om și Dumnezeu, „acțiunea” în sine dovedește că intenția este pentru beneficiul Creatorului, deoarece nu există alt scop pentru o astfel de acțiune, doar El.

Cu toate acestea, cele care se referă la relațiile între om și om, sunt justificate în și de ei înșiși, din moment ce conștiința umană le necesită. Cu toate acestea, dacă persoana le realizează din această perspectivă, nu a făcut nimic. Cu alte cuvinte, aceste acțiuni nu-l vor aduce mai aproape de Creator și de a lucra efectiv Lișma.

Astfel, fiecare persoană ar trebui să creadă că face toate acestea numai pentru a aduce mulțumire Creatorului, și pentru a deveni ca El; așa cum El este milostiv, și eu sunt milostiv, așa cum face El întotdeauna bine, așa fac și eu. Această imagine, cuplată cu fapte bune, va aduce persoana mai aproape de Creator, astfel încât proprietățile sale să devină similare cu forma spiritualității și Kdușa (sfințenia). În acest fel, omul devine ca un sigiliu, apt să primească adevărata Abundență Superioară.

„Vorbirea” se referă la rugăciunea rostită către Creator – în timpul lucrului și la oră fixă, pentru a transforma inima omului „de la primire la dăruire”. De asemenea, ea are în vedere Tora și aspectele pe care le promovează realizarea acesteia.

A aduce neintenționat mulțumire Creatorului

Este fără speranță să aștepți un timp în care să găsești o soluție care să permită să începi munca în Lișma. Ca și în trecut, la fel și în viitor- fiecare slujitor al Creatorului trebuie să înceapă lucrarea în Lo Lișma, și pentru a realiza Lișma.

Și modul de a realiza acest grad nu este limitat de timp, ci de calificările persoanei, precum și de măsura controlului asupra inimii sale. De aceea, mulți au căzut, și vor cădea, în domeniul muncii Lo Lișma și mor fără înțelepciune. Cu toate acestea, răsplata lor este mare, din moment ce mintea nu poate aprecia meritul și valoarea reală de a aduce multumire Creatorului. Chiar dacă cineva lucrează în aceste condiții, din moment ce nu este demn de un alt mod, aduce totuși mulțumire Creatorului. Iar acest lucru se numește „neintenționat”.

Adevărul profetic în dimensiunea corporală

Din moment ce este o certitudine absolută, abundența profetică trebuie să fie primită în acele combinații de litere complet potrivite pentru spiritul începătorilor, adică pentru beneficiul lor și să fie deschis interesului propriu al generației. Acest lucru se datorează faptului că doar atunci Cuvântul lui Dumnezeu este acceptat de generație în formă de Lo Lișma, din moment ce Creatorul nu le-a pregătit un alt mod.

Prin urmare, acesta este semnul unui adevărat profet: profeția lui este cea mai potrivită pentru succesul corporal al contemporanilor săi, așa cum este scris: „Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte cum sunt toate aceste legi pe care le pun azi în fața voastra?” este așa pentru că apropierea succesului corporal va confirma veridicitatea lor. În cele din urmă, acesta este într-adevăr, modul de percepție.

Necesitatea de a păstra cele 613 porunci

Cele 613 porunci, considerate Nume Sfinte, preocupă pe toți cei care se apropie de primirea Abundenței Divine. Persoana trebuie să experimenteze toate acestea, fără a pierde nici măcar una. Prin urmare, tânjirea completă din inimile și sufletele lor menține ramurile lor corporale, de jos, așa cum este scris, „În orice loc în care vei menționa Numele Meu, voi veni la tine şi te voi binecuvânta”.

Înțelepciunea Adevărului

Înțelepții de odinioară au ales un mod particular de exprimare pentru ei înșiși și un mod general, deoarece, în opinia mea se potrivește mai bine ca materia Divină să fie îmbrăcată în litere veșnice, în combinații care nu se vor schimba în niciun fel. Din acest motiv, cuvintele mele sunt limitate.

Din motivul de mai sus, am fost obligat să exprim spiritualitatea într-un mod general. Cu toate acestea, în schimb am ales să explic toate detaliile și combinațiile spirituale până în cele mai mici detalii, care nu au o altă sursă și origine, decât acest caracter comun, care este puritatea Cabalei. Și, din moment ce am clarificat detaliile spirituale fără îmbrăcăminte în combinații corporale, asta va fi foarte util pentru dezvoltarea înțelegerii (obținere). Iar această înțelepciune se numește „Înțelepciunea Adevărului”.

Profeția

Așa cum nu pot fi greșeli sau minciuni în profeție, cum poate fi o greșeală în Lumina Adevărului, care provine de la Creator? Mai degrabă este la fel de sigur ca ploaia și zăpada care cade din cer și nu se mai întoarce acolo până când misiunea nu este realizată. Cu toate acestea există o diferență în primitor, în pământ: solul care a fost prepătit prin înlăturarea pietrelor și prin arătură este mai potrivit pentru primire decât solul nepregătit. Totul depinde de pregătire.

De asemenea există cu siguranță, diferențe de primire între profeți. Unul nu este în același grad cu celălalt. Măreția și micimea sunt măsurate în funcție de pregătirea acelui profet: unuia aflat într-un grad mai mic, din cauza lipsei de pregătire îi va lipsi inevitabil o anumită înclinație în cursul Luminii care se revarsă asupra lui. Deși se poate spune că Lumina din profeție nu suferă nici o greșeală, cu toate acestea, micimea determină multiplicarea de combinații de litere, ceea ce înseamnă multiplicarea canalelor și a vaselor necesare până când el atinge profeția.

Succesul profetic stă în rapiditate

Cu toate că adevărul profeției apare în cele din urmă în succesul dorit, un profet cu un grad mai mic este nevoit să facă un drum mai lung până când profeția să ajungă la oamenii cărora le-a fost destinată. Dimpotrivă, unul cu un grad mai mare, a cărui pregătire este mai completă nu va suferi nici o abatere de la drum, după ce a primit profeția de la Creator. De aceea, el nu va multiplica vasele și canalele, pentru că profeția lui va fi clară, concisă și ușor de acceptat de către cei cărora le-a fost destinată.

Cel mic poate avea mai mult succes decât cel mare

Dar, în afară de cuvintele de mai sus este posibil ca cel mai mic dintre profeți să reușească în profeția sa, chiar mai mult decât cel mai mare profet – în ceea ce privește rapiditatea menționată mai sus – deoarece el se bazează pe descoperirile profețiilor anterioare, care au pavat calea pentru el. În mod evident, succesul depinde și de gradul evoluției ascultătorilor săi, din moment ce cuvintele clare și concise necesită o generație mai evoluată, astfel încât ei să le poată înțelege. Și dacă aceste două completări se reunesc la unul de un grad mic, el poate avea mai mult succes decât unul de un grad mare.

Profeția de la o generație la alta

Cu toate că Moise a primit Tora și legile pentru toate generațiile, într-o asemenea măsură încât profetul nu are dreptul la vreo inovație, profeția lui a fost dată numai pentru un timp. Acest lucru este susținut de versetul: „Domnul, Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: Să ascultaţi de el!”. Dacă profeția lui Moise ar fi de ajuns pentru eternitate, de ce să ridice Creatorul alți profeți ca el? În mod clar, profeția lui a fost eficientă numai pentru timpul său. Iar când acel moment este depășit, Creatorul trimite un alt profet care să continue și să completeze voia Lui.

Cu toate acestea, profetului nu-i este permis să adauge sau să scădă nimic, căci asta ar însemna că a existat o deficiență în profetul de dinainte. Mai degrabă, cuvintele lui Dumnezeu sunt întotdeauna perfecte, așa cum este scris: „Eu sunt primul, și eu sunt ultimul”, și singura lui sarcină este de a transmite aceeași profeție la acele generații care nu sunt vrednice să o primească din prima.

Și ultimul profet este Mesia, care îi desăvârșește pe toți. Lui, de asemenea, cu siguranță, nu i se permite să adauge sau scadă, dar succesul lui va fi mai mare, din moment ce întreaga generație va fi aptă să accepte cuvintele sale și să fie desăvârșită prin el. Asta, din două motive: fie din cauza măreției lui, fie din cauza contemporanilor săi; sau din ambele cauze.

Esența succesului profetic

Esența succesului profetic este de a extinde Lumina Superioară pentru locuitorii de jos. Cel care o aduce celui de jos este cel mai de succes. Mai sus și mai jos sunt măsurate în spirit și în beneficiul corporal, din moment ce corporalul obținut prin profeție este punctul care le dă oamenilor o bază de susținere, și este cunoscut faptul că punctul central în lucrarea lui Dumnezeu este fundația.

O forță generală și o forță individuală

Unicitatea acestora este unitatea dintre Creator și Șchina (Divinitatea). O forță individuală este interdicția de primire până la cel mai mic grad, iar o forță generală este multiplicarea dăruirii până la dăruirea completă a inimii.

din cartea  Fructul unui Înțelept