Capacitatea de aducere aminte 

0
1064

Capacitatea de aducere aminte

Baal HaSulam -din cartea  Fructul unui Înțelept