Zivug [Cuplare] (I)

0
295

CREATORUL FACE ZIVUGIM

Lech Lecha [Mergi mai departe]

346) Toate sufletele care sunt destinate să vină în lume stau în fața Zivugim, Zivugim [Zivugim-plural al Zivug (cuplaj)] înaintea Lui. Fiecare se împarte în masculin și feminin, iar când intră pe această lume, Creatorul face Zivugim, așa cum este scris: “Fiica lui cu a lui”.

347) Ce înseamnă atunci când spune că Creatorul spune: “Fiica lui cu a lui”? La urma urmei, este scris: “Nu este nimic nou sub soare”, și totul s-a făcut deja în actul creației. Poate că problema Zivugim este un lucru nou în fiecare Zivug, de este nevoie să declarăm “fiica lui cu a lui”? Într-adevăr, este scris: “Nu este nimic nou sub soare”. Cu toate acestea, deasupra soarelui există noutăți. Deci, de ce declară aici “fiica lui cu a lui”, dacă se spune că în același timp când cineva se naște în lume, partenerul lui este pregătit pentru el?

348) Fericiți sunt cei neprihăniți, ale căror suflete sunt încoronate înaintea sfântului Împărat înainte de a veni în lume pentru a se îmbrăca într-un trup. În momentul în care Creatorul eliberează sufletele în lume, toate spiritele și sufletele constau din masculin și feminin, care se unesc.

349). Acestea sunt date în mâinile celui numit, emisarul, care a fost numit peste impregnarea oamenilor și al cărui nume este “Noapte”. Când coboară în lume și sunt date în mâinile aceluia, se despart unul de altul. Uneori, unul vine jos înaintea celuilalt și coboară și se îmbracă în oameni.

350) Când e timpul lor de a se împreuna, Creatorul, care cunoaște masculinul și femininul acelor spirite și suflete, le aduce laolaltă ca la început, înainte să vină în lume și declară despre ei: “Fiica lui cu a lui”. Și când se unesc, ei devin un singur trup și un singur suflet, iar ei sunt dreapta și stânga, așa cum ar trebui să fie. Bărbatul este dreapta trupului și al sufletului, iar femeia este partea stângă.

Din acest motiv, nu este nimic nou sub soare. Chiar dacă Creatorul declară: “Fiica lui cu a lui”, nu este nimic nou decât o întoarcere la modul în care erau înainte de sosirea lor în lume. Și deoarece acest lucru este cunoscut numai Creatorului, El îi declară.

351) Dar aflăm că o persoană primește un partener după faptele și căile sale. Într-adevăr, dacă faptele lui sunt drepte, el este răsplătit cu unirea cu partenerul său așa cum s-au unit atunci când au plecat de la Creator, înainte de a fi îmbrăcați într-un trup.

352) Cineva ale cărui fapte sunt drepte unde își caută partenerul? Este scris: “Omul trebuie întotdeauna să vândă tot ce are și să se căsătorească cu fiica unui ucenic înțelept”. Acest lucru se întâmplă deoarece ucenicul înțelept are încredere în Învățătorul său și acesta îi va găsi cu siguranță perechea.

353) Toate acele suflete care vin prin reîncarnare și nu au nici un partener pot să-și grăbească partenerul cu îngăduință grăbind și luând partenerul unei alte persoane. Prietenii au comentat acest lucru și au spus: “Nu se mărită o femeie la un festival, dar cineva sfințește, ca altcineva să nu vină înaintea lui cu milă”. Ei, de asemenea, au făcut o precizare despre “altul”, cel care s-a întrupat fără un partener, pentru că a coborât și a devenit Achoraim [posterior], care este el însuși considerat ca fiind Nukva “femeie”. De aceea nu are nici un partener. Prin urmare, acest om întrupat este numit “altul”, pentru a indica faptul că el vine de la Achoraim și de aceea impresia despre el este că ia pe partenerul altuia.

Acesta este motivul pentru care Zivugim este dificil pentru Creator, deoarece bărbatul și femeia sunt două părți ale unui suflet și care s-au despărțit chiar înainte de a intra pe lume, de ce se spune că Zivug-ul omului în fața Creatorului este dificil? La urma urmei, este doar o repetare a ceva făcut înainte. Cu toate acestea, din ceea ce a fost explicat, că există suflete încarnate care nu au nici un partener, care se grăbesc și iau pe altul prin milă, apoi după ce prietenul său este răsplătit prin acțiunile sale, partenerul său îi este dat înapoi. Creatorul trebuie să ia de la unul și să-l dea celuilalt. Și acest lucru este greu pentru El – să respingă pe unul înaintea celuilalt. Și totuși, “Căile Domnului sunt drepte”, pentru anumite lucruri și tot ce face Creatorul este bun și drept.

354) Cei care vin prin reîncarnare și nu au nici un partener, de unde vor lua partenerul lor? Povestea fiilor lui Beniamin dovedește că sufletele încarnate trebuie să se grăbească cu îngăduință și să-și ia partenerul de la altul. Acesta este motivul pentru care scrierea spune: “Ca nu cumva un altul să nu-l preceadă cu milă”.

355) Desigur, Zivugim este greu pentru Creator pentru că El trebuie să ia de la unul și să-l dea celuilalt. Ferice de Israel, căci Tora îi învață căile Creatorului și toate secretele care sunt ascunse și tăinuite înaintea Lui.

356) “Legea Domnului este perfectă” pentru că ea conține totul. Fericiti sunt cei care se angajează în Tora și nu se despart de ea. Pentru că oricine este separat de Tora timp de o oră, este ca și cum el s-a despărțit de viață în lume. Este scris: “Căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale” și: “Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace”.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3