Zilele lui Mesia (I)

0
285

COPIII LUI IȘMAEL

VaEra [Și Eu am apărut]

201) Patru sute de ani, împuternicitul fiilor lui Ișmael stătea și se întreba în fața Creatorului. El a spus: “Aceia care au fost circumciși, au parte în Numele Tău?” Creatorul i-a răspuns: “Da”. El i-a spus: “Dar Ișmael a fost circumcis, de ce nu are nici o parte în Tine ca Isaac?” El a răspuns: “Unul a fost circumcis corect și corectat, iar celălalt nu a fost. Mai mult decât atât, ei aderă la Mine în mod corespunzător timp de opt zile, iar ceilalți sunt departe de Mine până la câteva zile”. Împuternicitul i-a spus: “Și totuși, din moment ce a fost circumcis, nu va avea o răsplată bună pentru asta?”

202) Vai de acel timp când Ișmael s-a născut în lume și a fost tăiat împrejur. Ce a făcut Creatorul cu privire la plângerea lui Ișmael? A îndepărtat pe fiii lui Ișmael de aderarea la cel superior și le-a dat o parte din țara sfântă de jos, din cauza circumciziei lor.

203) Copiii lui Ișmael sunt destinați să stăpânească pentru mult timp țara sfântă, când este goală de tot, după cum circumcizia lor este goală, fără perfecțiune. Și îi vor împiedica pe copiii lui Israel să se întoarcă în locurile lor, până când se va completa meritul fiilor lui Ișmael.

204) Și copiii lui Ișmael sunt destinați să trezească războaie mari în lume. Și fiii lui Edom se vor strânge împotriva lor și vor război cu ei, unul pe mare, unul pe pământ și unul lângă Ierusalim. Și vor conduce unul pe altul, dar pământul sfânt nu va fi dat copiilor lui Edom.

205) În acel timp, o națiune se va trezi împotriva Romei cea rea de la sfârșitul lumii și va purta război împotriva ei timp de trei luni. Națiunile se vor aduna acolo și vor cădea în mâinile lor, până când toți copiii din Edom se vor aduna din toate colțurile lumii.

Apoi, Creatorul se va trezi peste ei, după cum este scris: “Căci Domnul ţine un praznic de jertfe la Boţra”. Și ce spune ulterior? “Ca să apuce capetele pământului şi să scuture pe cei răi de pe el” și să distrugă fiii lui Ișmael din țară și să spargă toate forțele de sus și nici o forță nu va rămâne deasupra națiunilor lumii, care este Israel, cu excepția forței din Israel, după cum este scris: “Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă”.

206) Pentru că Numele Sfânt este în dreapta și Tora este în dreapta, totul depinde de dreapta și trebuie să ridicăm dreapta deasupra stângii, așa cum este scris: ” Având în dreapta Lui focul legii” . Și în viitor, “Scapă-ne prin dreapta Ta şi ascultă-ne”, “Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând” și este scris: “În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume”.

VENIREA LUI MESIA

Șemot [Exodul]

96) Rabi Șimon și-a ridicat mâinile și a plâns. El a spus: “Vai celui care va fi în acel moment și fericit este cel care va fi și poate fi prezent în acel moment”. “Vai de cel care va fi în acel moment”, pentru că atunci când Creatorul vine să viziteze căprioara, adică Divinitatea, va căuta să vadă cine sunt cei care stau cu ea, El va observa toate faptele fiecăruia dintre cei care sunt cu ea și nici un om neprihănit nu se va găsi. Este scris despre asta: “Mă uitam împrejur, şi nu era nimeni să M-ajute”. În acel moment, multe probleme vor veni peste Israel.

97) “Fericit este cel care va fi și poate fi prezent în acel moment”. Acest lucru se datorează faptului că cel care este în credință în acel moment va fi răsplătit cu acea lumină a bucuriei Regelui. Este scris despre acel timp: “Și o voi curăţi cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul”.

98) După ce aceste necazuri se trezesc asupra lui Israel, toate neamurile și împărații lor vor face împreună planuri împotriva lor. Ei vor trezi mai multe judecăți rele, se vor uni împotriva lor, iar necazurile vor veni, iar ultimul va face pe primul uitat. Atunci stâlpul de foc care stă de sus în jos va fi văzut timp de patruzeci de zile și toate națiunile lumii îl vor vedea.

99) În acel moment, Regele Mesia se va trezi să iasă din Grădina Edenului, din locul numit “cuibul de pasăre”, și va apărea în țara Galileii. Și în ziua când Mesia va apare acolo, întreaga lume va fi speriată și toți oamenii din lume se vor ascunde în peșteri și în crăpăturile pietrelor și nu vor ști cum să fie mântuiți. Este scris despre acel timp: “Și vor intra în găurile stâncilor şi în crăpăturile pietrelor de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul”.

100) “De frica Domnului” este furia întregii lumi. “Și de strălucirea măreției Lui” este Mesia. “Când Se va scula să îngrozească pământul” este atunci când Mesia se va ridica și se va arăta în țara Galileii, pentru că acesta este primul loc care a fost distrus în Țara Sfântă de Asiria. Din acest motiv, el va apărea acolo înaintea tuturor celorlalte locuri și de acolo va trezi războaie asupra întregii lumi.

101) După patruzeci de zile, când stâlpul se va ridica de la pământ la cer în ochii întregii lumi și Mesia va apare, o stea se va ridica la est, arzând în toate culorile și alte șapte stele vor înconjura acea stea. Și se vor război în toate părțile, de trei ori pe zi, timp de șaptezeci de zile, și tot poporul lumii va vedea.

102) Și acea stea va face război cu ele cu torțe strălucitoare de foc aprins în toate direcțiile, și le va lovi până le va înghiți în fiecare noapte. Iar în timpul zilei, le va lăsa să iasă din nou. Ele se vor război înaintea întregii lumi în mod repetat timp de șaptezeci de zile. După șaptezeci de zile, acea stea va fi ascunsă și Mesia va fi ascuns timp de douăsprezece luni, stâlpul de foc se va întoarce ca și mai înainte, Mesia va fi ascuns în el și acel stâlp nu va fi văzut.

103) După douăsprezece luni, Mesia va fi ridicat în interiorul acelui stâlp pe cer, unde va primi puterea și coroana Regelui. Când va coborî pe pământ, acel stâlp de foc va fi văzut din nou, ca și înainte, în ochii întregii lumi. Apoi, Mesia va apărea și multe națiuni se vor aduna la el și vor face războaie în întreaga lume. În acel moment, Creatorul va trezi cu puterea Sa toate popoarele lumii, Regele Mesia va fi cunoscut în întreaga lume și toți împărații lumii se vor trezi și se vor uni pentru a lupta împotriva lui.

104) Câțiva conducători din Israel se vor întoarce la neamuri și vor veni cu ei pentru a purta război împotriva Regelui Mesia. Apoi toată lumea se va întuneca pentru cincisprezece zile și mulți din poporul lui Israel vor muri în acel întuneric. De aceea este scris: “Căci iată, întunericul acoperă pământul”.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3