Rabi Șimon Bar Yochai (II)

0
299

CREATORUL CONDAMNĂ ȘI CEI NEPRIHĂNIȚI REVOCĂ

VaYkra [Domnul a chemat]

240) Nu a existat nici un decret care să condamne lumea de sus pe care Rabi Șimon să nu-l revoce, așa cum este scris: “Stânca lui Israel mi-a zis: ‘Cel ce împărăţeşte între oameni cu dreptate, cel ce împărăţeşte în frică de Dumnezeu‘”. Creatorul se pronunță asupra omului. Cine guvernează asupra Creatorului? Regulile drepte, deoarece Creatorul condamnă și cei neprihăniți revocă.

241) Acesta a fost Rabi Șimon Bar-Yochai. Într-o zi, el stătea la ușa porții în orașul Lod. Ridicându-și ochii, văzu că soarele strălucea. Lumina s-a blocat de trei ori. Astfel, lumina s-a întunecat, iar la soare se vedea negru și verde. El i-a spus lui Rabi Elazar, fiul său: “Urmează-mă, fiule, și vom vedea; un decret trebuie să fi fost declarat sus și Creatorul vrea să mă informeze”. Într-adevăr, acel lucru care a fost condamnat a atârnat de sus timp de treizeci de zile, căci Creatorul nu acționează înainte de a alerta pe cei drepți, așa cum este scris: “Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi, prorocii”.

242) Pe când mergeau în acea podgorie, au văzut un șarpe care venea cu gura căscată, arzând cu foc în praful pământului. Rabi Șimon a fost deranjat și mâinile sale au lovit capul șarpelui. Șarpele a tăcut și și-a aplecat gura, iar Rabi Șimon i-a văzut limba atârnată. El a spus: “Șarpe, șarpe, du-te și spune-i șarpelui cel mare, care incită și calomniază, că Rabi Șimon Bar-Yochai este în lume”. Șarpele și-a băgat capul într-o gaură în pământ, iar Rabi Șimon a spus: “Vă spun că, pe măsură ce șarpele inferior se întoarce în gaura din pământ, șarpele superior se întoarce în gaura marelui adânc”.

243) Rabi Șimon a șoptit o rugăciune. În timp ce se rugau, au auzit o voce spunând: “Condamnările au încetat; reveniți în locurile voastre. Eforturile sabotorilor au dispărut din lume, deoarece Rabi Șimon Bar-Yochai le-a anulat. Fericit ești tu, Rabi Șimon, că Stăpânul tău dorește mai mult pentru tine decât pentru toți oamenii din lume”. Este scris despre Moise: “Și Moise s-a rugat”, ceea ce înseamnă că el a fost bolnav (în ebraică, “rugat” poate însemna și “a fi bolnav”]. Dar tu, Rabi Șimon, condamni, și Creatorul păstrează; El condamnă și tu revoci.

244) Între timp, el a văzut că soarele strălucea și că negrul a fost îndepărtat. Rabi Șimon a spus: “Trebuie să fie așa pentru că lumea a fost parfumată”. El a intrat în casa lui și a interpretat: “Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui”. Care este “Fața Lui”? “Căci Domnul este drept, iubește dreptatea”, pentru că “cei neprihăniți privesc Fața Lui”, adică chipurile înalte ale poporului lumii, căci ei trebuie să ceară Creatorului milă pentru tot ce au nevoie.

245) Ce înseamnă că: “Cei neprihăniți privesc Fața Lui”? Acestea sunt zilele din vechime, Sfirot de Atik, ascunse de tot ce este ascuns, Keter. Iar zilele lumii sunt Sfirot de ZA, numite “Fața Lui”. Ele se văd reciproc într-un mod corect, ceea ce înseamnă că Panim ale lui ZA văd Panim ale lui Atik, iar Panim ale lui Atik văd Panim ale lui ZA într-un mod drept, fără să se întoarcă la dreapta sau la stânga.

246) Atunci când Creatorul urmărește lumea și vede că faptele oamenilor de jos sunt în poziție verticală, Atik, care este Keter, apare în ZA, Tiferet și toți acei Panim ai ZA privesc Panim ascunse ale lui Atik. Apoi, toți sunt binecuvântați pentru că se privesc unul pe altul într-un mod drept, pe linia de mijloc, care nu se sprijină nici spre dreapta, nici spre stânga. Este scris despre asta: “cei neprihăniți privesc Fața Lui”, ceea ce înseamnă că chipurile lui Atik și ZA se privesc unul pe altul într-un mod drept, pe linia de mijloc. Și atunci toți sunt binecuvântați și se adapă unul pe altul până când toate lumile sunt binecuvântate și toate lumile sunt la fel. În acel moment, se consideră că “Domnul va fi singurul Domn şi Numele Lui va fi singurul Nume”.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3