Mulțime amestecată (II)

0
300

ANIMAL ȘI OM

Naso [Ia!]

95) … Deoarece mulțimea amestecată este cea ignorantă, care este întuneric. Și nu se cheamă “Israel”, ci sclavi care sunt vânduți lui Israel pentru că sunt ca niște animale.

96) Și Israel este numit “om”. Dar cum știm că în Israel există animale și oameni? Este scris: “’Voi sunteţi oile Mele, oile păşunii Mele, voi oameni şi Eu sunt Dumnezeul vostru”. “Voi sunteți oile Mele” sunt cei ignoranți care sunt buni din partea binelui. “voi oameni” sunt ucenicii celor înțelepți.

97) Acest text se implică și pentru că este scris: “Dacă poporul Meu a ascultat pe Mine, Israel”. De ce spune “Israel”, după ce spune “poporul meu”? Pentru faptul că “poporul Meu” este ignorant, iar Israel este ucenicul înțelepților. Și despre ei se spune: “Copiii lui Israel au ieșit cu îndrăzneală”.

98) Cum Creatorul i-a împărțit la Muntele Sinai, El îi va împărți în ultima răscumpărare. Este așa pentru că se spune despre Israel: “Copiii lui Israel au ieşit înarmaţi din ţara Egiptului”. “Înarmați”, din partea pomului vieții, ZA, care sunt cincizeci de ani [de arme spirituale în ebraică], ani de Yovel [aniversarea a cincizeci de ani], Bina, ceea ce ZA primește de la Bina. Se spune despre ei: “Ei vor înainta spre munte”. Și printre ei era “Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel”. De asemenea, li s-a spus: “Cum v-am purtat pe aripi de vultur”, care sunt norii de slavă, “Și v-am adus aici la Mine”, “Și copiii lui Israel au ieșit cu îndrăzneală”. Astfel, El va aduce ucenicii celor înțelepți cu toată slava aceasta.

99) După cum s-a spus despre cei ignoranți din partea binelui: “Și s-au așezat la poalele muntelui”, ei vor fi în ultima răscumpărare – sub ucenicii înțelepților, ca slujitorul care merge prin picioarele calului stăpânului său. La poalele muntelui li s-a spus: “Dacă acceptați legea, bine. Dacă nu, aici va fi locul tău de înmormântare”. În mod asemănător, lor li se va spune în ultima răscumpărare: “Dacă luați asupra voastră un ucenic al celor înțelepți la sfârșitul exilului, ca un om care călărește un cal și servitorul său îl slujește, bine. Dacă nu, acolo – în exil – va fi înmormântarea voastră”.

IDOLATRIE

Ki Tețe [Când pleci]

39) Acești servitori străini sunt din partea poțiunii morții, pentru că sunt opuși Divinității, Nukva lui Sam’el, când slujnica a devenit regină, moștenind-o pe stăpână. Sam’el – care este un alt dumnezeu – și Nukva lui, au fost slujitori ai Creatorului și apoi s-au făcut singuri evlavioși. Creatorul îi va îndepărta de pe lume și va șterge orice urmă a lor.

40) Dacă oamenii i-au făcut evlavioși și nu ei din propria voință, atunci de ce au fost pedepsiți cu îndepărtarea lor din lume? Dar când generația potopului și generația lui Babel au făcut farmece prin ei, le-a oferit tămâie și li s-au închinat, prin acea putere, că le-au oferit tămâie și li s-au închinat, s-au coborât la ei și le-au împlinit dorința. Și vor vorbi în acele forme pe care le-au născocit, devenind astfel o închinare evlavioasă și idolatrie. Iată de ce Creatorul este gata să-i îndepărteze și să-i alunge din lume, ceea ce înseamnă statutele la care s-au închinat și de unde au absorbit spirite și chipuri.

41) Și când există mulțimi amestecate în lume, Sam’el și Nukva coboară prin aceste chipuri pentru a se materializa în ele. De aceea, Creatorul îi va îndepărta din lume, după cum este scris: “Și voi stârpi din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii mincinoşi şi duhul necurat”. Și trebuie să spui că nu există idolatrie în timpul ultimului exil, deoarece oamenii nu fac farmeci prin ei. Cei care fac farmece acolo, în mulțimea amestecată, mânie Creatorul și Divinitatea Sa, și pe Israel dintre ei. Iar mulțimea amestecată reușește să păstreze ceea ce este scris: “Dar răsplăteşte îndată pe cei ce-L urăsc şi-i pierde; nu dă nicio păsuire celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată”.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3