Linia de mijloc (I)

0
382

MAASE MERKAVA [ACTUL DE ASAMBLARE]

Pkudei [Socoteli]

777) Unul care se asamblează în felul său și știe cum să conecteze ceea ce este conectat, un palat în palatul său, un grad în gradul său, are o pondere în lumea următoare. Aceasta este totalitatea tuturor lucrurilor. Și când stânga este completă cu dreapta, bărbatul în femeie, precum și palatele, toate devin o faptă, un fel la fel. Ceea ce rezultă din acea perfecțiune se numește Maase Merkava (actul de asamblare). Cuvântul Merkava provine din cuvintele Markiv [asamblare] și Murkav [asamblat].

LUMINA CARE APARE DIN ÎNTUNERIC

Tețaveh [Porunca]

145) Creatorul “descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina”. El dezvăluie toate secretele profunde și superioare. Linia de mijloc dezvăluie adâncimile din cele două linii ale Bina. Le dezvăluie pentru că știe ce este în întunericul stângii, unde lumina Hochma se scufundă pentru absența Hasadim. Și dacă nu era întunericul, lumina nu apărea mai târziu pe linia de mijloc.

PÂINE ȘI VIN

VaEra [Și Eu am apărut]

138) “Du-te dar de mănâncă-ţi pâinea cu bucurie şi bea-ţi cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum”. Ce a văzut Solomon de a spus acest verset?

139) Toate cuvintele lui erau cu înțelepciune. “Du-te dar de mănâncă-ţi pâinea cu bucurie” înseamnă că atunci când o persoană merge în căile Lui, Creatorul îl apropie și îi dă pace și liniște. Atunci pâinea pe care un om o mănâncă și vinul pe care îl bea sunt cu bucurie în inimă, de vreme ce Creatorul îi dorește faptele.

140) Unde este înțelepciunea din acest verset?

141) Solomon a avertizat oamenii să încoroneze adunarea lui Israel, Malchut, cu bucurie pe partea dreaptă, adică cu lumina Hasadim, care este pâinea. Pentru că pâinea implică lumina Hasadim. După aceea va fi încoronat cu vin, stânga, iluminarea Hochma în stânga Binei, astfel încât credința tuturor, adică Malchut, să fie în bucuria completă pe dreapta și pe stânga. Și când se află între ei, toate binecuvântările vor fi în lume, deoarece aceasta este perfecțiunea completă a lui Malchut, că iluminarea stângii, Hochma, se va îmbrăca în lumina Hasadim în dreapta, moment în care ambele strălucesc în ea, care sunt pâinea și vinul. Și acesta este sensul pentru Creatorul care dorește acțiunile oamenilor.

IMPORTANȚA SĂRII

VaYechi [Iacov a trăit]

666) “Să nu laşi să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău”. De ce este sarea atât de importantă? Pentru că ea curăță, aromează amar și dă gust. Sarea judecăților din Masach de Hirik, pe care se ridică linia de mijloc, care unește dreapta cu stânga – purificările și parfumurile judecăților din stânga care sunt amare, cu Hasadim din dreapta. Dacă nu ar exista sare, linia de mijloc nu s-ar fi extins și lumea nu ar fi putut să tolereze amărăciunea, așa cum este scris: “Căci, atunci când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea“. Legea lui Tiferet – linia de mijloc de la Chazeh în sus- este hotărâtă ca judecățile din Masach din el să fie numite “sare”. Justiția sunt judecățile dure din Malchut și atunci când legea, care este sare, este pe pământ, ceea ce este Nukva, atunci ei “învață dreptatea” și pot tolera amărăciunea dreptății. De asemenea, este scris: “Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie”, unde neprihănirea este completă prin dreptate, prin sare.

667) Sarea este un legământ, Yesod, linia de mijloc, de la Chazeh în jos, pe care persistă lumea (Nukva). Este scris: “Dacă n-am făcut legământul Meu cu ziua şi cu noaptea, dacă n-am aşezat legile cerurilor şi ale pământului”. Din acest motiv, pentru că linia de mijloc, care este Yesod, apare pe ea, sarea este numită “legământul Dumnezeului tău”. Yesod este numit “legământ” și îl numim Marea cea Sărată, cunoscută sub numele de Marea Moartă, care se numește mare, numită Nukva, după sarea care o înmiresmează.

668) “Căci Domnul este drept, El iubește neprihănirea”. Aceasta este sarea, care este Yesod, pe mare, care este Malchut. Dreptul este Yesod; neprihănirea este Malchut. Iar cel care îi separă aduce moartea asupra lui. De aceea este scris: “Să nu laşi să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea”, așa că nu veți separa Yesod, care este sarea, de ofranda, care este Nukva. Una nu merge fără cealaltă.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3