Israel și Națiunile lumii (V)

0
321

CINE CRUŢĂ NUIAUA URĂŞTE PE FIUL SĂU

Șemot [Exodul]

304) Este scris: “Cine cruţă nuiaua urăşte pe fiul său”. De asemenea, este scris: “Te-am iubit, zice Domnul” și este scris: “am urât pe Esau”. “Am urât” este așa cum este scris: “Cine cruță nuiaua urăște pe fiul său”. L-am urât, de aceea l-am cruțat.

ALEGORIA DESPRE REGINĂ ȘI SERVITOARE

BeȘalach [Când Faraon a trimis]

151) Dar este respectabil pentru Rege, ZA, că regina, Malchut, va merge și va face război și va merge într-o misiune? Dar, ca un rege care se împreună cu regina superioară, regele i-a văzut meritul, că ea este mai presus de toate celelalte regine din lume. El a spus: “Toate sunt considerate servitoare în comparație cu această regină a mea; ea este mai presus de toate. Ce trebuie să fac pentru ea? Toată casa mea va fi în mâinile ei”.

Regele a dat un anunț: De acum înainte, toate cuvintele regelui vor fi transmise prin regină. Regele i-a așezat toate armele sale în mâinile ei, toți războinicii, toate nestematele regelui și toate comorile lui. El a spus: “De acum înainte, oricine dorește să vorbească cu Mine, nu va putea să vorbească cu Mine înainte să notifice regina”.

152) Astfel, pentru afecțiunea și dragostea Creatorului față de adunarea lui Israel, Malchut, El a pus totul în posesia sa. El a spus: “Orice altceva este considerat față de ea ca nimic”. El a spus: “Șaizeci sunt Malchut, una este porumbița Mea, neprihănita Mea. Ce trebuie să fac pentru ea? Într-adevăr, toată casa mea va fi în mâinile ei”. Regele a dat un anunț: de acum înainte, toate cuvintele regelui vor fi transmise prin regină. El a pus toate armele sale în mâinile ei, după cum este scris: “Iată, este pataşca lui Solomon, cu şaizeci de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel. Toţi sunt înarmaţi cu săbii şi toţi sunt deprinşi la luptă”.

NU TE TEME DE NIMIC, VIERMELE LUI IACOV

VaYșlach [Iacov a trimis]

250) Creatorul a așezat toate națiunile închinătoare la idoli din lume sub miniștri numiți și toți își urmează dumnezeii lor. Toți varsă sânge și fac război, fură, comit adulter, se amestecă între toți cei care acționează pentru a face rău și întotdeauna crește puterea lor de a face rău.

251) Israel nu are tăria și puterea de a-i învinge, cu excepția gurii lor, cu rugăciune, ca un vierme, a cărui forță și putere stă numai în gura lui. Dar cu gura, el rupe totul, și de aceea Israel este numit “un vierme”.

252) “Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov”. Nici o altă creatură în lume nu este ca un vierme de mătase, din care provin toate hainele de onoare, îmbrăcăminte a regilor. Și după țesut, el însămânțează și moare. După aceea, din această sămânță, reînvie ca înainte și trăiește din nou. Acesta este Israel. Ca și viermii, chiar și atunci când mor, ei se întorc și trăiesc în lume ca și mai înainte.

253) Se spune, de asemenea, “cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel”. Materialul este acel lut; chiar dacă se rupe, este corectat și poate fi corectat să fie ca înainte. Acesta este Israel: chiar dacă mor, ei revin.

254) Israel este pomul vieții, ZA. Și deoarece copiii lui Israel s-au legat de pomul vieții, ei vor avea viață și vor învia din țărână și vor trăi în lume și vor deveni un popor care slujește Creatorul.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3