Exodul din Egipt (II)

0
294

TRAVERSAREA MĂRII ROȘII ȘI CĂPRIOARA CARE TREBUIE SĂ NASCĂ

BeȘalach [Când Faraon a trimis]

178) Când Israel a tăbărât la mare, au văzut mai multe mulțimi, câțiva soldați și mai multe tabere deasupra și dedesubt care s-au adunat asupra lui Israel. În situația lor, Israel a început să se roage.

179) În acel moment, Israel a văzut adversitate din toate părțile. Marea cu valurile ei le stătea înainte, în spatele lor erau toți asupritorii, toate taberele Egiptului, și deasupra lor erau mai mulți calomniatori. Au început să strige către Creator.

182) Există o căprioară în țară și Creatorul face multe pentru ea. Când strigă, Creatorul aude plânsul ei și acceptă vocea ei. Și când lumea are nevoie de milă pentru apă, ea scoate un sunet și Creatorul aude vocea ei, iar apoi Creatorul are milă față de lume, așa cum este scris: “Cum doreşte un cerb izvoarele de apă”.

183) Când are nevoie să nască, ea este blocată din toate părțile. Își bagă capul între genunchi și strigă cu voce tare. Apoi, Creatorul are milă de ea și îi trimite un șarpe care să-i muște pudendum-ul și să o deschidă rupând acel loc în ea și naște imediat. În această privință, nu întrebați și nu probați Creatorul.

PORUNCA DE A SPUNE POVESTEA EXODULUI DIN EGIPT

Bo [Vino la Faraon]

179) Porunca ce urmează este aceea de a vorbi în lauda exodului din Egipt, care este obligatorie pentru fiecare pentru totdeauna. Fiecare om care povestește despre exodul din Egipt și se bucură de acea poveste se va bucura cu Divinitatea (care este bucuria totală) în lumea următoare. Acesta este un om care este încântat de stăpânul său, iar Creatorul este încântat de această poveste a lui.

180) Când Creatorul își aduce împreună însoțitorii și le spune: “mergeți și ascultați povestea slavei Mele, pe care copiii mei o spun, și se bucură în răscumpărarea Mea”, toți vin și se adună și se unesc cu Israel și ascultă povestea slavei, căci sunt mulțumiți de bucuria răscumpărării de la stăpânul lor și vin să mulțumească Creatorului pentru aceste minuni și fapte mărețe și Îi mulțumesc pentru națiunea sfântă pe care El o are pe pământ. Și sunt fericiți de bucuria răscumpărării Domnului lor.

181) Apoi tot mai multă putere și forță i se adaugă de sus. Și cu această poveste, Israel dă putere Stăpânului lor, ca un împărat care primește forță și putere mai mare când puterea lui este lăudată și i se mulțumește și toți se tem de el și onoarea sa se ridică deasupra tuturor. Din acest motiv, trebuie spusă această poveste și laudă. În mod similar, omul trebuie să vorbească întotdeauna înaintea Creatorului și să facă public miracolul și toate minunile pe care El le-a făcut.

182) Dar de ce trebuie să vorbim despre miracole? La urma urmei, Creatorul știe totul – ce a fost înainte și ce va veni după. De ce evocarea înaintea Lui a ceea ce El a făcut și a știut? Într-adevăr, omul trebuie să facă cunoscut miracolul și să vorbească înaintea Lui despre toate lucrurile pe care El le-a făcut, pentru că aceste cuvinte se ridică și întreaga casă de sus le adună și le vede și mulțumește Creatorului și onoarea Lui se ridică în ochii tuturor de sus și de jos.

RĂSCUMPĂRAREA DESTINATĂ

Ki Tazria [Când femeia naște]

186) “’Îţi voi arăta lucruri minunate’, zice Domnul, ’ca în ziua când ai ieşit din ţara Egiptului’”. Creatorul este destinat să arate răscumpărarea fiilor Săi, cum a fost în zilele când Creatorul a trimis să-l scoată pe Israel din Egipt. El a arătat acele urgii asupra egiptenilor și i-a lovit pentru Israel.

Care este diferența dintre răscumpărarea de la sfârșitul zilelor și răscumpărarea din Egipt? Răscumpărarea din Egipt a fost de sub un singur împărat și o împărăție, în timp ce aici este din toți împărații lumii. În acel moment, Creatorul va fi onorat în toată lumea și toată lumea va cunoaște domnia Creatorului și toată lumea va fi lovită cu lovituri de sus, de două ori pentru una, deoarece toți vor refuza să lase pe Israel să plece.

187) Apoi va apărea domnia Creatorului, așa cum este scris: “Și Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul”. Și apoi națiunile se vor oferi voluntar să-l aducă pe Israel la Creator, după cum este scris: “Și vor aduce pe toţi fraţii voştri din mijlocul tuturor neamurilor”. Apoi patriarhii vor fi înviorați cu bucurie pentru a vedea răscumpărarea fiilor lor ca la început, după cum este scris: “’Îţi voi arăta lucruri minunate’, zice Domnul, ’ca în ziua când ai ieşit din ţara Egiptului’”.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3