Exil și răscumpărare (V)

0
306

ÎNTUNERICUL DINAINTEA RĂSCUMPĂRĂRII

Bereșit [Geneza]

308) Pe când se plimbau, au văzut că zorile au călcat și apoi lumina s-a ridicat. Rabi Hizkiya i-a spus lui Rabi Yosi: “Vino și îți voi arăta că așa este și răscumpărarea lui Israel: Când soarele răscumpărării strălucește pentru ei, vor veni peste ei necazuri după necazuri și întuneric după întuneric. Și când lumina Creatorului strălucește asupra lor, după cum se spune: ’Ieșirea Lui este la fel de sigură ca și zorile’, este scris: ’Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui’”.

309) În vremea aceea, războaiele se vor trezi în națiunea lumii împotriva națiunii și cetatea împotriva cetății – și multe necazuri se vor întoarce peste dușmanii lui Israel până când fețele lor nu vor mai fi întunecate ca pereții unui tuci. După aceea, răscumpărarea lor va apărea peste ei din vuietul presiunii și stresului lor.

BEIT LECHEM [BETHLEHEM]

VaYechi [Iacov a trăit]

87) Și de ce este acest loc sfânt numit “pâine”, deoarece scrierea spune că Efrata este Beit Lechem [Casa Pâinii]? Aceasta se datorează faptului că este din numele Creatorului, pentru că ei vor muri acolo luptând pentru numele Său: “Mâna pe tronul lui Koh [Yod-Hei]: Domnul va avea război împotriva lui Amalec”. Asta înseamnă că vor muri acolo pentru a completa numele Yod-Hei. Acest lucru se datorează faptului că numele nu este completat cu HaVaYaH până când amintirea lui Amalec nu este eliminată și de aceea războiul trebuie să completeze numele Yod-Hei cu Vav-Hei. Acesta este motivul pentru care numele este Lechem, din cuvântul Milchamah [război], deoarece el a luptat în exil pentru că a venit să completeze numele Creatorului.

CU ZOHARUL, VOM IEȘI DIN EXIL

Naso [Ia]

89) Așa se va face testarea lui Israel în ultimul exil, așa cum este scris: “Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi”, cei care sunt din partea binelui, trăind încercarea. “Dar cei răi vor face răul”, din partea răului și din versetul “Nici nu vor intra în țara lui Israel”, se va împlini în ei și îi va ucide.

Bina, pomul vieții. Pentru ei, Cartea Zohar a spus: “Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului”, din strălucirea lui Ima de Sus, numită “pocăință”. Acestea nu necesită testare și pentru că Israel este destinat să guste din pomul vieții, care este această carte a Zoharului, ei vor fi eliberați din exil cu milă prin ea.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3