Exil și răscumpărare (IV)

0
311

VOI GRĂBI ACESTE LUCRURI – LA VREMEA LOR

VaYera [Domnul a apărut]

454) Cât timp ar trebui să fim în exil, până când? Creatorul a făcut răscumpărarea complet dependentă de faptul dacă ei se pocăiesc. Astfel, ei vor fi răsplătiți sau nu cu răscumpărare prin faptul că se pocăiesc sau nu, așa cum este scris: “Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor”. Dacă merită, se vor pocăi, iar “Eu voi grăbi”. Dacă nu merită, ei nu se vor pocăi și va fi “la vremea lor”.

ALEGORia regelui și reginei

VaYkra [Domnul a chemat]

78) În toate exilurile lui Israel, El a stabilit un timp și un sfârșit al lor. Și din toate acestea, Israel se întoarce la Creator, iar fecioara lui Israel, Malchut, se întoarce la locul ei la timpul stabilit. Dar acum, în ultimul exil, nu este așa. Nu se va întoarce ca din celelalte exiluri. Acest verset ne învață: “A căzut şi nu se va mai scula fecioara lui Israel” și nu spune:” A căzut și nu o voi ridica din nou”.

79) Este ca un rege care era supărat pe regină și a expulzat-o din palatul ei pentru o anumită perioadă de timp. Când timpul a trecut, regina a revenit imediat și s-a întors în fața regelui. Așa a fost o dată, de două ori, de trei ori. Dar, ultima oară, a rămas departe de palatul regelui, regele expulzând-o din palatul său de mult timp. Regele a spus: “De data aceasta nu este la fel ca în alte dăți, când revenea înaintea mea. În schimb, eu și toată casa mea o să mergem să o căutăm”.

80) Când a ajuns la ea, a văzut că ea era culcată în praf. Cine a văzut gloria reginei din acea vreme și cererile regelui către ea? În cele din urmă, regele a ținut-o în brațe, a ridicat-o și a adus-o în palatul său. Și i-a jurat că nu se va mai despărți de ea niciodată și nu va fi niciodată departe de ea.

81) Este similar cu Creatorul: de fiecare dată când adunarea lui Israel era în exil, ea urma să vină și să se întoarcă înaintea Regelui. Dar acum, în acest exil, nu este așa. Mai degrabă, Creatorul o va ține de mână și o va ridica, o va liniști și o va aduce înapoi în palatul Său.

ÎN MĂSURA ASCUNDERII, GRADUL DE DEZVĂLUIRE

VaYera [Domnul a apărut]

453) Vav și totul apare în el, pentru că totul apare prin perfecțiunea lui Vav. Aceasta este pentru că în tot ceea ce este ascuns, El descoperă tot ceea ce este ascuns, iar cel care este descoperit nu va veni și nu va revela ceea ce este ascuns.

Omul este creat în ticăloșie și răutate, așa cum este scris: “omul s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic”. Și toate vasele din corpul nostru, adică simțurile și calitățile și în special gândul, servesc doar răutății și nimicniciei toată ziua. Iar pentru cel care este răsplătit cu aderarea la El, Creatorul nu mai creează alte instrumente în schimb, ca să fie vrednic și potrivit pentru primirea abundenței spirituale veșnice destinate lui. Mai degrabă, aceleași vase mici care până acum au fost folosite într-un mod murdar și neplăcut sunt inversate pentru a deveni vase de primire a plăcerii și blândeții veșnice.

În plus, fiecare Kli a cărui deficiențe fusese cele mai mari a devenit acum cel mai important. Cu alte cuvinte, măsura pe care o dezvăluie este cea mai mare. Este atat de mult încât, daca ar avea un Kli în corpul său care nu avea deficiențe, ar deveni aparent inutil, pentru că nu-l servește în nici un fel. Este ca un vas din lemn sau argilă: cu cât este mai mare deficiența, adică scobitura, cu atât este mai mare capacitatea și cu atât mai mare este importanța sa.

Și aceasta se aplică și în lumile superioare, deoarece nici o revelație nu este dezvăluită lumilor decât prin discernământ ascuns. Și pe măsura ascunderii dintr-un grad, la fel este măsura revelațiilor care sunt date lumii. Dacă nu există nici o ascundere, nu se poate da nimic.

Acesta este sensul lui Vav în numele, HaVaYaH. Este ZA, ale cărui Mochin sunt întotdeauna acoperite de Hasadim și sunt ascunse de iluminarea lui Hochma. Acesta este motivul pentru care va dezvălui răscumpărarea completă, așa cum este scris: “Vav va ridica Hei“. Acest lucru se întâmplă deoarece măsura ascunderii și a acoperirii din ea va determina măsura dezvăluirii sale în viitor. Iar partea inferioară a lui HaVaYaH, Nukva, unde apare Hasadim, și toate discernămintele de dezvăluire a Hochma în lumi vin numai de la ea. Și deoarece nu există nici o ascundere în ea, ea nu poate dezvălui ceea ce este ascuns, adică răscumpărarea. Și, deși există alte ascunderi în Nukva, ele sunt totuși insuficiente pentru această mare dezvăluire a răscumpărării complete, deoarece prin măsura acestei revelații trebuie să fie și măsura ascunderii.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3