Exil și răscumpărare (III)

0
302

VOI AŞEZA LOCAŞUL MEU ÎN MIJLOCUL VOSTRU

BeHukotai [În legile Mele]

30) “Și voi pune Locașul Meu în mijlocul vostru”. Tabernacolul meu este Divinitatea, zălogul meu, Divinitatea, a fost ipotecat de nelegiuirile lui Israel pentru că ea merge în exil cu ei. Există o alegorie despre un bărbat care îl iubea pe prietenul său. El i-a spus acestuia: “Desigur, din cauza iubirii sublime pe care o am pentru tine, doresc să locuiesc cu tine”. Prietenul său a răspuns: “Cum voi ști că vei locui cu mine?”. El a mers și a luat toate lucrurile bune din casa sa și le-a adus la acesta și a spus: “Zălogul meu este cu tine, așa că nu mă voi despărți niciodată de tine“.

31) Așa este și cu Creatorul. El a dorit să locuiască cu Israel. El și-a luat comoara, Divinitatea, și a coborât-o în Israel. El le-a spus: “Israel, aici este zălogul meu cu tine, așa că Eu nu mă voi despărți de tine”. Și deși Creatorul a fost îndepărtat de noi, El a lăsat zălogul în mâinile noastre pentru că Divinitatea este cu noi în exil și ne păstrăm comoara. Iar când Îi cere zălogul, El va veni să locuiască cu noi. De aceea este scris: “Și voi pune Locașul Meu în mjlocul vostru”. “Îți voi da un zălog, așa că voi locui cu tine”. Și chiar dacă Israel este în exil acum, zălogul Creatorului este cu ei și nu i-a părăsit niciodată.

32) “Și sufletul Meu nu vă va urî”. Acest lucru este similar cu un om care îl iubește pe prietenul său și dorește să locuiască cu el. Ce a facut el? El și-a luat patul și l-a adus în casa acestuia. El a spus: “Iată, patul meu este în casa ta, așa că nu mă voi depărta de tine, de patul tău și de vasele tale”. Astfel a spus Creatorul: “Și Voi aşeza Locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul Meu nu vă va urî”. Astfel, patul meu, Divinitatea, este în casa voastră. “Și din moment ce patul Meu este cu voi, știți că nu vă voi părăsi niciodată”. Și pentru acest motiv, “sufletul meu nu vă va urî”, nu mă voi despărți de voi.

33) “Voi umbla în mijlocul vostru și Eu voi fi Dumnezeul vostru”. Din moment ce zălogul meu este cu voi, trebuie să știți sigur că merg cu voi, după cum este scris: “Căci Domnul, Dumnezeul tău, merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea în mână pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă”.

DURATA EXILULUI

Ki Tisa [Când iei]

21) Vedem, și așa cei puternici din lume, adică națiunile, că exilul continuă și Fiul lui David nu a venit. Așa este, dar ce face ca Israel să sufere acest exil? Sunt toate promisiunile pe care le-a facut Creatorul. Ei intră în sinagogi și seminarii și văd tot confortul în cărțile sfinte și în inima lor sunt bucuroși să sufere tot ce vine asupra lor. Dacă nu ar fi fost pentru asta, nu ar fi putut rezista.

22) Totul depinde de pocăință. Dar ei nu se pot trezi la pocăință împreună pentru că este scris: “Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta”. De asemenea, este scris: “Dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul”. De asemenea, este scris: “Şi tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui”. Și atunci, “Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău”. Și înainte ca toate aceste lucruri să se împlinească, ei nu pot fi treziți pentru pocăință.

23) Cum ai sigilat Tu toate potecile și căile de copiii exilului și nu ai lăsat nici o posibilitate ca ei să vorbească, căci ei nu au îngropat în răscumparare fiecare generație, nu au suferit exilul, nu au căutat recompensa, s-au depărtat de Tora și s-au amestecat cu restul națiunilor.

24) “Cum se zvârcoleşte o femeie însărcinată gata să nască şi cum strigă ea în mijlocul durerilor ei”, deoarece natura unei femei însărcinate este de a aștepta nouă luni întregi. Dar sunt destul de puține în lume care trec cu una sau două zile de luna a noua, în timp ce toate durerile și chinurile femeii însărcinate sunt în a noua. Prin urmare, chiar dacă ea a trecut cu o singură zi în luna a noua, se consideră că toată luna a noua a trecut pentru ea. La fel și Israel: deoarece au gustat gustul exilului, dacă se pocăiesc, este considerat pentru ei ca și cum ar fi experimentat toate necazurile scrise în Tora, mai ales că au experimentat mai multe chinuri de la începutul exilului.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3