Dragoste și prieteni (II)

0
330

LOCUIND ÎNTR-UN LOC AL OAMENILOR DE ACȚIUNE

Bo [Vino la Faraon]

138) Din acest motiv, omul trebuie să locuiască întotdeauna numai într-un loc în care locuiesc oamenii de acțiune, de vreme ce vai de cel care locuiește printre cei răi, fiindcă el este prins pentru fărădelegile lor. Și dacă cineva locuiește printre cei neprihăniți, este răsplătit pentru meritul lor.

DESPĂRȚIREA DE RĂU

VaEra [Și Eu am apărut]

176) Când prietenii sunt pe drum, ar trebui să meargă cu o singură inimă. Dacă există oameni răi care se plimba printre ei sau oameni care nu sunt din palatul Regelui, ei ar trebui să-i îndepărteze, după cum este scris: “Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh”, însemnând că el s-a despărțit de spioni, după cum este scris: “S-au suit pe la miazăzi şi au mers până la Hebron”. Ar fi trebuit să spună “au venit” la plural. Dar pentru că s-a despărțit de spioni și a venit la Hebron doar pentru a vizita mormintele părinților, scrie “a venit” la singular.

FĂCÂND O GAURĂ ÎN BARCĂ

Naso [Ia]

18) Oricine se alipește de Creator și păzește poruncile Torei, susține aparent lumile – lumea de sus și lumea de jos, după cum este scris: “și să le împliniţi”.

19) Și oricine încalcă poruncile Torei, aparent necinstește ce este sus, jos, se necinsște pe sine și toate lumile. Există o alegorie despre marinarii care navigau într-o barcă. Un nebun se ridică între ei și dorește să găurească barca. Prietenul său îi spune: “De ce găurești barca?” El răspunde: “Ce-ți pasă? Găuresc sub mine!” El a răspuns:” Dar ne vom îneca amândoi împreună cu barca!”

PRIETENII CARE SE ANGAJEAZĂ ÎN TORA SUNT PROTEJAȚI

VaEtchanan [Am implorat]

32) În toate acțiunile omului, el ar trebui să îl vadă pe Creator înaintea lui. Oricine se plimba de-a lungul drumului și se teme de tâlhari, ar trebui să vizeze trei lucruri – un dar, o rugăciune și un război – la fel cum a făcut Iacov când s-a temut de Esau. Cu toate acestea, cea mai importantă dintre ele este rugăciunea. Dar chiar dacă rugăciunea este cea mai importantă, doi sau trei prieteni care se angajează în cuvintele Torei sunt cu mult mai importanți, deoarece nu se tem de hoți, deoarece Divinitatea este legată de ei, pentru că sunt angajați în Tora.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3