Dragoste (II)

0
333

DRAGOSTEA ESTE ÎNTREAGA RECUNOȘTINȚĂ

VaEtchanan [Am implorat]

138) “Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău”. “Și să iubești” înseamnă că trebuie să te conectezi cu El cu o iubire sublimă, încât orice lucrare pe care trebui să o faci pentru Creator trebuie făcută cu dragoste, deoarece nu există nici o lucrare ca iubirea Creatorului. Aceste cuvinte, dragoste, sunt întreaga Tora, deoarece cele zece porunci din Tora sunt incluse aici.

139) Nu este nimic mai favorabil în ochii Creatorului decât cel care Îl iubește în mod corespunzător, după cum este scris: “Cu toată inima ta”. Ce înseamnă “Cu toată”? Ar fi trebuit să spună: “Cu toată inima ta”, precum și “Cu tot sufletul tău” și “Cu toată puterea ta”. Ce este “Cu toată inima ta”? Asta vine să includă atât inimile – una bună și una rea. “Cu tot sufletul tău” înseamnă cu două suflete – unul bun și unul rău. “Cu toată puterea ta” înseamnă dacă cineva vine în bogăție prin moștenire sau dacă a câștigat-o singur.

140) Cel care iubește pe Creator este încoronat de Hesed [milă] din toate părțile. El face prin Hesed totul și nu are nici o îngrijorare pentru propriul trup sau bogăție. De unde știm asta? De la Avraam, care nu avea mila în inima lui, în sufletul său, iar bogăția se datora iubirii sale pentru Stăpânul său.

141) “În inima sa” înseamnă că Avraam nu a avut grijă de voința sa pentru dragostea față de Stăpânul său. “În sufletul său” înseamnă că el nu are milă pentru fiul său și soția sa ca dragostea față de Stăpânul său. “Bogăția lui” înseamnă că el a stat la o răscruce de drumuri și a oferit mâncare întregii lumi. Acesta este motivul pentru care a fost încoronat cu o coroană a Sfirei Hesed, așa cum este scris: “Mila lui Avraam”.

Unul care este legat de dragostea Stăpânului său este răsplătit cu ea și, în plus, toate lumile sunt binecuvântate pentru el. Acesta este semnificația a ceea ce este scris: “Și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta”. Nu pronunță “Te va binecuvânta pe Tine”, ci “Îl vor binecuvânta pe Koh“, deoarece cei pioși, cei care au fost răsplătiți cu Sfira Hesed, vor binecuvânta Divinitatea, numită Koh. Astfel, chiar Divinitatea este binecuvântată din cauza lor.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3