Corecție (V)

0
278

UN AN – UN CICLU DE CORECȚIE

Emor [Spune]

193) Când acest Șofar se trezește și oamenii se căiesc din nelegiuirile lor, ei trebuie să tragă de jos sunetul unui Șofar și sunetul să se ridice. În acel moment, un alt Şofar se trezeşte de sus, adică Bina, Rachamim [îndurările] se trezesc, iar judecata Din […] pleacă …

De fiecare Roş HaŞana, lumea se întoarce la începutul ei, așa cum a fost în a patra zi a creației, când Malchut a fost diminuat. Acest lucru se datorează faptului că Malchut este numit “un an”, iar cele douăsprezece luni ale anului sunt ordinea corecțiilor sale de la începutul până la sfârșitul corecției. Dacă anul este complet și corecția nu este finalizată, ea ni se dă pentru a o corecta în anul următor și trebuie să începem de la început, așa cum era în a patra zi a creație. Și așa va fi în fiecare an până la sfârșitul corecției.

RUGĂCIUNEA SĂRACULUI

Yitro [Ietro]

414) “O Rugăciune a săracului, când este acoperit și își revarsă plângerea înaintea Domnului”. Toate rugăciunile lui Israel sunt rugăciuni, dar rugăciunea săracului este cea mai înaltă, deoarece se ridică până la tronul Regelui și Îl încoronează capul, iar Creatorul este lăudat într-adevăr în acea rugăciune. Din acest motiv, rugăciunea săracului este numită “o rugăciune”.

415) “Când este acoperit”. Această acoperire nu este o învelitoare de haine, pentru că el nu are haine. Mai degrabă, este scris aici “Când este acoperit” și în altă parte este scris: “Care este acoperit în foame”. Iar aici, “Când este acoperit” este în foame. “Și își revarsă plângerea înaintea Domnului” înseamnă că va striga înaintea Stăpânului său. Este convenabil pentru el înaintea Creatorului, deoarece lumea există în El atunci când nu există alți susținători ai lumii în lume. Vai de cel din cauza căruia acești săraci strigă înaintea Domnului său, căci cei săraci sunt cei mai apropiați de Rege, după cum este scris: “Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sunt milostiv”.

416) Cât despre restul oamenilor din lume, uneori îi aude, alteori nu, din moment ce locuința Creatorului este în acele Kelim [vase] sparte, așa cum este scris: “Și cei oprimați și cei deprimați”. Și este scris: “Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit”. “Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită”.

PORȚI DE LACRIMI

Pkudei [Socoteli]

489) Deasupra ușii palatului există o altă ușă, pe care Creatorul a săpat-o din Dinim (judecățile) din Miftacha [cheie], care este “o fântână pe care slujitorii au săpat-o”. Se deschide de trei ori pe zi, ceea ce înseamnă că trei linii se luminează în ea și nu se închide și se deschide pentru cei care se pocăiesc, care au vărsat lacrimi în rugăciunea lor înaintea Stăpânului lor.

Și toate porțile și ușile se apropie până când ei intră în acel tărâm, cu excepția acestor porți, numite “porți de lacrimi”. Sunt deschise și nu au nevoie de nici o permisiune, deoarece prima poartă este “Păcatul pândește la ușă”, și acolo este prezent Malchut de Man’ula [blocare], zece mii. În acest discernământ, pocăința nu ajută, pentru că este calitatea judecății. Totuși, Creatorul a săpat o a doua ușă deasupra ei, de la Miftacha [cheie], care este Malchut, care este atenuată în Bina, și acolo pocăința ajută.

490) Când această rugăciune în lacrimi se ridică prin aceste porți, vine Ofan [roată], care este un înger din Malchut. El este numit Ofan și are peste șase sute de animale mari, iar numele lui este Yerachmiel. El ia rugăciunea în lacrimi, rugăciunea intră și este sfințită mai sus, iar lacrimile rămân aici. Și sunt scrise într-o ușă pe care Creatorul a săpat-o.

Rugăciunea în lacrimi ridică MAN pentru corectarea cheii, pentru a ridica Malchut la Bina; prin urmare, rugăciunea este acceptată, iar lacrimile rămân sculptate pe ușă, unde provoacă atenuarea lui Malchut în Bina. Dema [sfâșiere] provine din cuvântul amestecare, pentru că amestecă și combină Malchut în Bina.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3