Corecție (IV)

0
286

PRIN CEEA CE SE PRESUPUNE A FI ÎN INIMA TA

VaYera [Domnul a apărut]

153) “Bărbatul ei este cunoscut la porţi” este Creatorul, care este cunoscut și atins de ceea ce își asumă fiecare în inima sa, în măsura în care cineva Îl poate atinge prin spiritul înțelepciunii. Astfel, în conformitate cu ceea ce presupune a fi în inima cuiva, El este cunoscut în inima sa. Acesta este motivul pentru care este scris: “cunoscut la porți”, în acele măsuri [în ebraică același cuvânt ca “porți”] pe care fiecare și le asumă în inima sa. Dar ar trebui să fie cunoscut în mod corespunzător că nu există nimeni care să-L poată atinge și cunoaște.

154) “Bărbatul ei este cunoscut la porți”. Ce sunt porțile? Este scris: “Ridicați-vă porți capetele”. Prin aceste porți, care sunt grade înalte, este cunoscut Creatorul. Dacă nu ar fi fost aceste porți, ei n-ar fi putut să ajungă în El.

CELE 248 ORGANE ALE SUFLETULUI

Șoftim [Judecători]

8) Fericit este cel care se ține de pomul vieții, ZA, cu trupul său și cu organele sale, care este o lumânare. Fiecare ramură este o lumânare a Mițva, din cele 248 Mițvot, care corespunde celor 248 de organe, o lumânare de Mițva pentru fiecare organ.

9) Când amândoi, pomul vieții și lumânarea de Mițva, adică ZA și Malchut, cuprind aceeași persoană, cuvintele: “Moise s-a uitat şi iată că rugul era tot un foc şi rugul nu se mistuia deloc”, devin realitate, referindu-se la om. Și SAM și șarpele și toți cei numiți, care sunt spini ce se prind spre trupul omului și ard, în timp ce ramurile tufișului, fructele și frunzele lui nu ard. Acesta este motivul pentru care Creatorul l-a arătat lui Moise.

CELE 365 TENDOANE ALE SUFLETULUI

Pkudei [Socoteli]

151) Explicarea corectării lui Yesod al lui Malhut, care a fost făcută prin influenţa lui ZA. Există 365 tendoane sub influenţa canalelor – albe, negre şi roşii, incluse unul în celălalt, şi care devin o singură culoare. Aceste tendoane sunt reticulate în șaptesprezece reţele şi fiecare reţea este numită „tendon”. Ele sunt unite una într-alta şi coboară la sfărşitul abisului, în Yesod care este în Malhut, numit „abis”. Dedesubt, două reţele stau într-o oglindă de fier şi alte două reţele într-o oglindă de cupru.

Tendoanele sunt iluminări ale Hohma în stânga lui Bina, care se estinde la Malhut. Se numesc tendoane deoarece sunt din Bina, fiindcă KHB sunt numite Moha, Aţamot, Ghidin.

UN ȚAP PENTRU AZAZEL

Emor [Spune]

236) “Aaron să arunce sorţii pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul şi un sorţ pentru Azazel”. Aceasta este o onoare pentru Azazel, pentru că ați văzut că un slujitor aruncă sorții în mod egal cu stăpânul său? De obicei, un slujitor primește ce îi dă stăpânul său, dar pentru că în acea zi Sam’el era gata să bârfească despre Israel, să-l împiedice să aibă ceva de spus, i se dă o parte în asta.

238) Și nu numai asta, de fiecare dată când calomnia este pregătită și i se dă permisiunea, trebuie să i se dea ceva de rezolvat și să lase pe Israel în pace.

MUSTRARE DIN IUBIRE

Ki Tazria [Când femeia naște]

72) De unde știm asta? Este scris: “Mai bine o mustrare pe faţă decât o prietenie ascunsă”, ceea ce înseamnă că mustrarea pe față este mai bună. Și dacă mustrarea este din dragoste, este ascunsă de oameni. În mod similar, cel care își mustră prietenul cu dragoste trebuie să-și ascundă cuvintele de oameni, astfel încât prietenul său să nu fie rușinat de ei. Și dacă cuvintele sale sunt dezvăluite în fața oamenilor, ele nu sunt cu dragoste.

73) Așa este și Creatorul. Când mustră o persoană, El îl mustră cu iubire în toate. În primul rând, El lovește în trupul său, din interior. Dacă se pocăiește, bine. Dacă nu, îl lovește sub haine. Iar acestea se numesc “chinuri de iubire”. Dacă se pocăiește, bine. Dacă nu, îl lovește deschis în fața lui, în fața tuturor, astfel încât oamenii să se uite la el și să știe că este un păcătos și nu este iubit de Stăpânul său.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3