Bărbat și femeie (I)

0
325

O LUMÂNARE ESTE O MIȚVA ȘI TORA ESTE LUMINA

Truma [Donația]

729) O lumânare este un Mițva [corecție / faptă bună]. O lumânare este o Mițva cu care femeile sunt răsplătite. Este o lumânare de Șabat. Deși femeile nu sunt recompensate cu Tora, deoarece bărbații sunt răsplătiți cu Tora, ei luminează pentru acea lumânare, pe care femeile o corectează cu această Mițva. Femeile cu corectarea acestei lumânări, bărbații cu Tora, ei aprinzând şi iluminând această lumânare, care este o corectare a unei Mițva la care femeile sunt obligate.

O FEMEIE ESTE FOCUL DOMNULUI

Bereșit [Geneza]

218) “Omul a zis: ’Acesta este acum os din oaselor mele și carne din carnea mea; ea va fi numită Femeie’”. Înțelesul este că, este ea și nu este nimeni alta ca ea; ea este cinstea casei. În comparație cu ea, toate femeile sunt ca o maimuță în comparație cu un bărbat, iar ea va fi numită “femeie”, aceasta și nu alta.

Numele Ișa [femeie] implică Eșa [focul Domnului], adică în totalitate iluminarea stângii, numită [Alef-Șin, dar și “foc”], care este legat de litera Hei, care este Nukva. Acesta este sensul lăudării sale: “Ea va fi numită‚’Femeie’”.” Din cauza iluminării lui Hochma care strălucește în ea după ce a fost inclusă în Hasadim al soțului ei, i s-a dat numele de “femeie”, care este iluminarea lui Hochma, care se numește [foc], așa cum este scris: “Și lumina Domnului va deveni foc”. Și numele Ișa (אשה) se datorează faptului că (אש ) este conectat de Hei  (ה)

SOȚIA LUI ESTE SPIRITUL CASEI

Bereșit [Geneza]

231) Soția lui este spiritul casei, deoarece Divinitatea nu se îndepărtează de casa lui, prin meritul soției sale. Așa cum am aflat că este scris: “Și Isaac a adus-o în cortul mamei sale, Sara”. Lumânarea s-a reaprins, așa cum era la vremea lui Sara, mama sa, de vreme ce Divinitatea a venit datorită lui Rebeca. Astfel, Divinitatea se află în casă prin meritul soției sale.

232) Ima superioară, Bina, este cu bărbatul, Zeir Anpin, numai atunci când casa este corectată și bărbat și femeie, ZON, sunt conectați. În acel moment, Ima superioară acordă binecuvântări pentru a binecuvânta ZON. În mod similar, Ima de jos, Divinitatea, este cu bărbatul, adică cu un om de jos, numai atunci când casa este corectată și bărbatul vine la Nukva și se unește. În acel moment, Ima de jos, Divinitatea, îi dă binecuvântare pentru a fi binecuvântați.

TABĂRA LUI ISRAEL

VaYikahel [S-au adunat]

35) Este scris: ” Tot aşa este şi calea femeii preacurve”. Dar, “aşa este şi calea femeii preacurve”, este îngerul morții. “Ea mănâncă şi se şterge la gură”, pentru că, arde lumea cu flăcările (gurii) ei şi omoară oamenii înainte să le vină vremea. Și ea spune: “N-am făcut rău”, căci el a căutat judecată pentru ei și ei au fost prinși în nelegiuirea lor și au murit printr-o judecată dreaptă.

36) După ce Israel a făcut vițelul și toate acele mulțimi au murit, îngerul morții a fost printre femeile din tabăra lui Israel. După ce Moise a văzut că îngerul morții este printre femei și tabăra lui Israel era printre ele, el a adunat pe toți oamenii separat, după cum este scris: “Moise a adunat toată adunarea copiilor lui Israel”. Aceștia erau oamenii pe care îi adunase și îi separase de ei înșiși.

37) Iar îngerul morții nu a fost separat de femei până când nu a fost construit Templul.

SABIA ÎNVĂPĂIATĂ CARE SE ÎNVÂRTE

VaYikra [Domnul a chemat]

325) În ziua când s-a născut Adam, li s-a poruncit despre pomul cunoașterii, iar au călcat porunca Stăpânului lor. Și din moment ce femeia a păcătuit întâi și șarpele a venit peste ea, după cum este scris: “Și va domni peste tine”, de acum încolo, ori de câte ori oamenii se fac vinovați în fața Creatorului, femeile din partea Din [judecății ] rele vor domni peste ei, după cum este scris: “Poporul meu este asuprit de nişte copii şi-l stăpânesc nişte femei”.

326) Și aceste femei sunt numite “Sabia învăpăiată care se învârte”. Cu toate acestea, nu este vorba despre sabia care se învârte. Mai degrabă, ele sunt o flacără a sabiei, numită “o sabie … care va executa răzbunarea legământului”, “sabia Domnului este plină de sânge”. Iar sabia aceasta care se învârte în orice direcție este uneori bărbați și alteori femei.

327) … Când profetul lui Israel a văzut că Israel își răsucesc căile și fac fărădelege înaintea Stăpânului lor, el a spus: ” Femei delăsătoare, de ce tăceţi? De ce staţi şi nu treziţi în lume? Ridicaţi-vă şi stăpâniţi peste bărbaţi”.

DEBORA ȘI ANA

VaYikra [Domnul a chemat]

329) În lume erau două femei și ele au lăudat pe Creator cât toți oamenii din lume. Acelea sunt Debora și Ana. Ana a spus: “Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu decât Tine” și toate scrierile care urmează. Ea a deschis ușa credinței în lume.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3