Avram (III)

0
336

CARTEA CREAȚIEI

Noul ZoharYitro [Iethro]

309) Desigur, Iacov avea cartea lui Adam HaRișon, precum și cartea Enoh și Cartea Creației a patriarhului Avraam. Aceștia au comentat că în Masechet Avodah Zarah [Tratatul idolatriei] de Avraam, patriarhul a constituit 400 de capitole.

Din toate aceste cărți, Iacov patriarhul, omul întreg, care trăia în corturi, a învățat multă înțelepciune. Și frumusețea și liniile lui Iacov erau ca liniile lui Adam HaRișon.

AVRAAM, SARA, ISAC și REBECA

Lech Lecha [Mergi mai departe]

76) Creatorul implică Hochma superioară, în Avraam și Isaac. Avraam este Neșama către Neșama, lumina lui Haya. Neșama este Sara. Lot este șarpele, partenerul lui SAM. Spiritul sfințeniei este Isaac. Sfânta Nefeș este Rebeca, iar înclinația cea rea ​​este spiritul fiarei. În înțelepciunea lui, Solomon spune despre el: “Cine ştie dacă suflarea omului se suie în sus şi dacă suflarea dobitocului se coboară în jos, în pământ?” Spiritul fiarei este un Nefeș din partea înclinației rele.

77) Neșama către Neșama vine la om din Sfira Hochma, cu frică și cu înțelepciune. Neșama vine la om în Bina, după cum este scris: “Iată, frica de Domnul este înțelepciune”. Prin urmare, Neșama către Neșama vine numai prin frică și înțelepciune. Dar Neșama vine la o persoană prin pocăință, numită Bina, și se numește “Sara”. Ruach [spirit / vânt] se numește “voce” și se numește Daat și se extinde la un om care își ridică vocea în Tora. Ruach este, de asemenea, numită “Tora scrisă”. Faptele bune se extind din Nefeș al minții.

Neșama către Neșama și NRN se extind de la HBD:

  • Neșama către Neșama, Avraam, se întinde de la Sfira Hochma.
  • Neșama, Sara, se întinde de la Sfira Bina.
  • Ruach, Isaac, se întinde de la Sfira Daat; este dreapta a Daat.
  • Nefeș, Rebeca, se întinde de la Sfira de Daat, care este la stânga Daat.

78) În mod asemănător, Creatorul a creat corpul din patru elemente de bază: foc, vânt, țărână și apă, asemănătoare lui Neșama către Neșama, Neșama, Ruach și Nefeș. Neșama către Neșama este apa; Neșama este foc; Ruach este vânt; și Nefeș este țărână.

Apa este masculin, ca Neșama către Neșama, care vine de la Hochma. Aceasta este apa dulce a Kdușa, și opusă este apa care provoacă un blestem, care sunt înclinația rea, SAM.

Există un foc sfânt, femeie, ca Neșama care vine de la Bina. Spre deosebire de focul ciudat, despre care este scris: “să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş”, care este Nukva din partea înclinației rele, șarpele, Nukva din SAM.

Sfântul Ruach este masculin, ca și vântul care vine de la Sfira Daat. Opusul este un Ruach impur, înclinația rea. Se spune despre aceasta: “din rădăcina şarpelui va ieşi un basilic”, adică spiritul fiarei, care este numit “un basilisc”, care este un urmaș al șarpelui impurității, de la Bina impură.

Și există țărâna sfântă, ca Nefeș care vine de la stânga lui Daat. Spre deosebire de praful impur, Nefeș-ul fioros din partea înclinației rele.

79) Prin urmare, Neșama, care este pocăința, Bina, îl atacă pe șarpe ca să-l desființeze prin puterea de înrobire a penitenței, ducându-l la casele de adunare și seminarii.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3