Avram (I)

0
345

TREZIRE ȘI DORINȚĂ

Lech Lecha [Mergi mai departe]

28) De vreme ce Creatorul i-a văzut omului trezirea și dorința, El S-a descoperit imediat și i-a spus: “Du-te” să te cunoști și să te corectezi singur.

223) “Cine a ridicat pe cel de la răsărit” este Avraam, care a luat trezirea de la Creator numai de la răsărit, pentru că atunci când a văzut soarele apărând dimineața dinspre răsărit, el a luat o trezire pentru sine, care este Creatorul. El a spus despre soare: “Acesta este Împăratul care m-a creat” și el s-a închinat soarelui toată ziua. Seara, a văzut că soarele se așează și luna se ridică. El a spus despre Lună: “Omul trebuie să conducă închinarea pe care o aduce în toată ziua soarelui, din moment ce soarele s-a întunecat înaintea lunii și nu mai strălucește”. Astfel, el s-a închinat Lunii toată noaptea aceea.

224) Dimineața, el a văzut că luna s-a întunecat, iar răsăritul s-a luminat. El a spus: “Trebuie să existe un Împărat și un conducător peste toate acelea care determină asta”. Când Creatorul a văzut dorința lui Avraam, El a apărut înaintea lui și i-a vorbit, așa cum este scris: ” Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care, în neprihănirea Lui, îl cheamă să calce pe urmele Lui?”. Neprihănirea este Creatorul, care l-a chemat și i-a vorbit și a apărut înaintea lui.

ȘI AVRAM A LUAT-O PE SARAI

Lech Lecha [Mergi mai departe]

58) “Și Avram a luat-o pe Sarai, nevastă-sa”. Aceasta este o prelungire a lucrurilor bune pentru că omului i se interzice să-și ia soția în altă țară împotriva voinței ei. De asemenea, este scris “Ia pe Aaron”, adică ia leviții. Acesta este motivul pentru care “Avram a luat” este o prelungire a lucrurilor și el s-a alarmat de cât de rele erau căile poporului acelei generații. Acesta este motivul pentru care scrie: “Și Avram a luat-o pe Sarai, nevastă-sa”.

59) “Și pe Lot, fiul fratelui său”. De ce a considerat Avram că este potrivit să-l atașeze pe Lot? A fost așa pentru că a văzut în spiritul sfințenie că David a fost destinat să iasă din el.

“Și toate slugile pe care le câştigaseră în Haran” sunt bărbații convertiți și femeile care și-au corectat sufletele. Avram îi va converti pe bărbați, iar Sara va converti femeile și de aceea scrierea vorbește despre ei ca și cum ar fi făcut asta.

AVRAAM ȘI SARA PURIFICÂND POPORUL LUMII

VaYaera [Și Domnul a apărut]

106) Avraam și Sara au înființat Tevila pentru fiecare persoană – el pentru bărbați și ea pentru femei. Motivul pentru care Avraam s-a angajat în purificarea oamenilor este că era pur și a fost numit “pur”, după cum este scris: ” Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul”, iar Avraam este curatul care a ieșit din Terah, care era necurat.

107) De aceea, Avraam s-a angajat în Tevila, pentru a corecta gradul lui Avraam. Și gradul său este apă, Hasadim, pentru că a fost făcut să purifice pe toți oamenii din lume cu apă.

BEER ȘEBA

Noul ZoharToldot [Generațiile]

28) Avraam a numit acea fântână de apă, Malchut, Beer Șeba

31) Avraam a săpat-o. El a consacrat-o pentru că a învățat pe toți oamenii din lume să servească Creatorul. Și din moment ce a săpat-o, ea a dat apă vie care nu se sfârșește niciodată.

O ÎNCARNARE A LUI ADAM HARIȘON

BaHar [Pe multele Sinai]

69) Păcatul lui Adam a fost că a încălcat porunca Creatorului. Dar nu există porunci, cu excepția închinării la idoli. El a păcătuit cu închinarea la idoli, iar El l-a pus, ceea ce însemna că l-a încorporat, în sămânța lui Terah care a înfuriat pe Creator și a încălcat porunca închinării la idoli, pentru că Terah era idolatru. Și a ieșit din sămânța lui Avraam, care a fost o întrupare a lui Adam HaRișon. Avraam s-a pocăit și a desființat statutul idolatriei și toată mâncarea care a fost pusă înaintea idolilor. El a corectat ceea ce a păcătuit Adam și Terah și a spart păcatul și structura rea pe care a construit-o, structura Klipot pe care Adam a cauzat-o prin păcatul său și a încoronat Creatorul și Divinitatea Sa peste întreaga lume.

______________________________________

din cartea: Descifrând Zoharul

Apendicele 3