Stările Parțufim în Lumea ABYA

0
371
Baal HaSulam

Adam haRișon

Adam haRișon este o entitate separată de tot ce a precedat-o. El este singurul care a fost creat de Malchut de Ein Sof; prin urmare, el este singurul care merită titlul de „creatură”. Și el a fost generat de Malchut de Ațilut, care a crescut la AVI. Ea a procreat Parțuf Adam haRișon, la fel cum ea a procreat lumile BYA, și din acest motiv, Adam haRișon este întotdeauna în interiorul lumii BYA.

Când s-au născut lumile BYA, ele au stat de la AVI prin Chazeh al locului lumii Yețira. Când s-a născut Adam haRișon, el a fost în interiorul lor la nivelul tuturor celor trei lumi BYA, primind Lumina NRN de la BYA. Adam haRișon a primit Luminile suplimentare, NRN de Ațilut, deoarece BYA se afla în Ațilut.

Starea lumilor când s-a născut Adam haRișon se numește „în ajunul Șabatului”. Apoi, prin trezire de Sus, lumile au efectuat prima ascensiune, un grad mai mare de zece Sfirot – alături de Adam haRișon, deci Sium al Lumilor BYA, cu Adam haRișon în ele, s-a ridicat la Chazeh al locului lumii Beria.

În acea stare, Adam haRișon a vrut să primească toate Luminile pentru a dărui, ca în starea care a precedat spargerea vaselor din lumea Nekudim. Acolo, în Nekudim, Roș de AVI nu înțelegea că partea ZON nu avea Tikun Kavim (corectarea liniilor); prin urmare, ele au dat Lumina de Gadlut și ZON s-a spart.

Același lucru a avut loc aici și cu Adam haRișon: nu a existat nicio înțelegere că s-ar produce o rușine. Dar, după prima dată când a primit în mod greșit pentru a primi, a vrut să primească din nou, de data aceasta în mod deliberat. Nu se mai putea opri să se bucure.

Drept rezultat, Klipot care s-au născut din această spargere, doresc să primească pentru a primi. De asemenea, lumile BYA au coborât sub Parsa, spre starea lor constantă, de la Parsa la Sium general. Se numește „starea constantă”, deoarece lumile BYA nu pot fi într-o stare inferioară acesteia. Dar ele nu sunt fixate „permanent” în acel loc; ele se pot ridica și coborî în locul lor constant.

În afară de declinul lumilor BYA către locul lor constant, s-a născut un rezultat al sfărâmării Parțuf Adam haRișon, BYA impure. Acestea sunt trei lumi care conțin deficiențele din BYA și stau în opoziție cu BYA. Prin urmare, BYA, care sunt curate de dorințele de a primi pentru a primi, sunt numite „BYA pure”, iar deficiențele lor corespunzătoare sunt numite „BYA impure”.

Cele trei lumi impure sunt numite:

 • Eș Mitlakachat (incendiul aprins) – care corespunde lumii Beria.
 • Anan Gadol (nor mare) – care corespunde lumii Yețira.
 • Ruach Se’ara (vânt furtunos) – care corespunde lumii Asya.

După păcat, Parțuf Adam haRișon a fost spart în 600.000 de bucăți. Spargerea a continuat mai adânc în bucățile sparte (în Tora se menționează spărturi suplimentare ca „uciderea lui Abel”, „generația potopului,” „generația Babilonului”, etc.).

În cele din urmă, toate bucățile din Parțuf rămăseseră numai în dorința lor de a primi pentru a primi, cu scânteia Luminii care era în ea. Aceste bucăți, dorințele cu scânteile din ele, îmbracă oamenii în lumea noastră și îi determină să se trezească spre spiritualitate, spre Lumină, Creator. Astfel, suntem făcuți să ajungem într-un grup de oameni care studiază Cabala, învățând metoda prin care să atingem scopul.

Există încă o altă Klipa (singular pentru Klipot): Klipa Noga. Acestea sunt dorințe amestecate de bine și rău. „Mixte” înseamnă că primesc Lumină în partea bună și o transferă către partea lor rea. Tikun a întregii realități se concentrează pe Tikun a Klipa Noga – detașând-o de cele trei Klipot impure (Ruach Se’ara, Anan Gadol și Eș Mitlakachat), la care este legată în partea ei rea și alătură părțile sale bune la Kdușa, la Ațilut.

Ascensiunea Lumilor

Locul real al lumilor este cel al celei de-a doua stări, înainte de păcat:

 • ZA în locul AA;
 • Malchut în locul AVI;
 • Beria în locul YEȘSUT;
 • Yețira în locul ZA.
 • Primele patru Sfirot din lumea Asya, în locul primelor patru Sfirot ale Nukva de Ațilut, îmbrăcămintea TNHYM a lumii Yețira;
 • Ultimele șase Sfirot din lumea Asya, în locul celor șase Sfirot din lumea Beria, sub Parsa;
 • Primele șase Sfirot din locul lumii Beria, adică locul de la Parsa la Chazeh al locului lumii Beria, se numesc „periferiile orașului”, deoarece aparțin lumii Ațilut, care se numește „Un oraș”. De asemenea, Parsa este numită „zidul orașului”.
 • Există douăzeci și patru de Sfirot din Chazeh al locului lumii Beria prin Sium general. Acesta este un gol care este lipsit de Lumină.
 • Cele șaisprezece Sfirot de la Parsa la Chazeh de Yețira sunt numite „Zona Șabat”. Acesta conține „marginile orașului”, plus zece Sfirot de la Chazeh de Beria la Chazeh de Yețira. Fiecare zece Sfirot sunt numite 2000 Amma (aproximativ ¾ de yard). Prin urmare, întregul loc al lumii BYA este numit 6.000 Amma sau 6.000 de ani din viața lumii.
 • Cele paisprezece Sfirot de la Chazeh de Yețira prin Sium general sunt numite „secțiunea coajă”. Aici au fost Klipot înainte de păcatul lui Adam haRișon. Dar, după păcat, au devenit cele patru lumi ABYA impure.

Textul face parte din: Cuvânt înainte la Prefață la Înțelepciunea Cabalei