Reșimot

0
611
Baal HaSulam

Pentru a efectua operațiunea corectă, Kli trebuie să știe ce vrea, cum să obțină ceea ce dorește și să aibă puterea de a obține ceea ce dorește.

Pe lângă Creator, există o singură Creație: voința de a primi plăcere. Prin urmare, întreaga realitate conține doar Lumină și Kli, plăcere și dorință, Hitlabșut (îmbrăcăminte) și Aviut (asprime / grosime a dorinței de a primi).

În fiecare act spiritual, după plecarea Luminii de la Kli, adică după trecerea de la o stare în care Kli este umplut de Lumină într-o stare în care Kli este gol, ea lasă în urma sa două „amintiri” ale stării anterioare. Ele sunt numite Reșimo de Hitlabșut (amintirea îmbrăcăminții) – un Reșimo al Luminii care a fost în Kli și a plecat și Reșimo de Aviut (amintirea dorinței de a primi) – un Reșimo al Kli pe Masach care rămâne a fi folosit.

Aceste două Reșimot (plural pentru Reșimo) sunt considerate un Reșimo. Dacă nu mai rămâne nici un Reșimo, Kli-ul nu știe ce vrea sau cum să obțină ceea ce dorește. Întregul proces în cascadă al realității de la inițierea sa în Malchut de Ein Sof, până sfârșitul său în această lume, sunt stări diferite ale Malchut de Ein Sof. Se supune acestei secvențe de stări cu ajutorul Luminii care o înconjoară, care evocă Reșimot care rămân în ea după fiecare stare.

Starea în care Behina Dalet este plină de Lumină se numește Malchut de Ein Sof. După ce Behina Dalet s-a experimentat pe sine ca „primitor”, ea a decis să limiteze primirea Luminii. Lumina a plecat și o Reșimo a Luminii care era în ea a rămas în Malchut. Chiar și după Țimțum, Lumina a ajuns să umple Malchut, dar ea a calculat și a decis să primească numai ceea ce ar putea primi cu scopul de a oferi Creatorului.

Datele necesare pentru acest calcul sunt (a) Reșimo de Hitlabșut al Luminii în starea anterioară și (b) dorința de a primi pentru a dărui. Odată ce Malchut calculează aceste Reșimot în Roș, ea primește ceea ce ea a decis să primească în Guf. Și când Kli completează o parte din Lumina pe care a decis să o primească, Ohr Makif sparge Masach-ul și o forțează să se întoarcă la Peh. Astfel, Parțuf este golită de umplerea sa.

Atunci când Masach-ul se ridică de la Tabur de Galgalta la Peh, Ohr Pnimi iese din Galgalta și părăsește Masach al Guf cu un Reșimo de Lumină pe care îl avea, numit Reșimo de Hitlabșut. Dar Reșimo al puterii Masach-ului care a primit Lumina nu rămâne, deoarece Masach a decis să nu mai primească Lumina și s-a descalificat de la a lucra cu puterea sa. Prin urmare, Reșimo a Masach dispare.

Masach-ul s-a ridicat de la Tabur înapoi la Peh. Prin urmare, simte Lumina Superioară din Roș, care presează cu o cerere de a fi primită. Drept urmare, dorința de a primi Lumina pentru a dărui este reluată în Malchut. Acesta este începutul nașterii unui nou Parțuf asupra restului de Reșimot din starea anterioară.

Rezumat: Un Reșimo al Luminii este o parte a Luminii, pe care o lasă Lumina după plecarea ei. Este nucleul, rădăcina nașterii următorului Parțuf. Reșimo al Masach este pierdut, iar Zivug se face pe un nou Reșimo.

Reșimot pe care Parțufim apar

Lume /Parțuf Nume Reșimo de Hitlabșut Reșimo de Aviut
Lumea Adam Kadmon:
Parțuf Keter Galgalta Dalet Dalet
Parțuf Hochma AB Dalet Gimel
Parțuf Bina SAG Gimel Bet
Parțuf ZA MA Bet Aleph
Parțuf Malchut BON Aleph Șoreș
Parțuf Nekudot de SAG:
Parțuf Nekudot de SAG Bet Bet
Lumea Nekudim:
Parțuf Katnut Bet Aleph
Parțuf Gadlut Dalet Gimel
Lumea Ațilut:
Parțuf Keter Atik Dalet Dalet
Parțuf Hochma AA Dalet Gimel
Parțuf Bina AVI Gimel Bet
Parțuf ZA ZA Bet Aleph
Parțuf Malchut Nukva Aleph Șoreș
Lumea Beria:
Parțuf Keter Atik Dalet Dalet
Parțuf Hochma AA Dalet Gimel
Parțuf Bina AVI Gimel Bet
Parțuf ZA ZA Bet Aleph
Parțuf Malchut Nukva Aleph Șoreș
Lumea Yețira:
Parțuf Keter Atik Dalet Dalet
Parțuf Hochma AA Dalet Gimel
Parțuf Bina AVI Gimel Bet
Parțuf ZA ZA Bet Aleph
Parțuf Malchut Nukva Aleph Șoreș
Lumea Asya:
Parțuf Keter Atik Dalet Dalet
Parțuf Hochma AA Dalet Gimel
Parțuf Bina AVI Gimel Bet
Parțuf ZA ZA Bet Aleph
Parțuf Malchut Nukva Aleph Șoreș

Reșimot ale Aviut de Masach a Lumilor

Lumea Keter lumea Adam Kadmon Aviut Dalet
Lumea  Hochma lumea  Ațilut Aviut Gimel
Lumea  Bina lumea  Beria Aviut Bet
Lumea  ZA lumea  Yețira Aviut Aleph
Lumea  Malchut lumea  Asya Aviut Șoreș

Reșimo este lăsată în Masach, acesta este capătul lumii Asya. Malchut din lumea Ațilut naște un alt Parțuf, numit Adam haRișon, care se sfărâmă în bucăți care cad în josul lumii Asya, într-un loc numit „această lume”.

Cea mai mică Reșimo din cel mai mic Kli spart este numit „punctul din inimă”. Aceasta este ceea ce o persoană simte ca o dorință de spiritualitate atunci când este trezită de Sus. Aceste Reșimot se îmbrăcă în anumiți oameni din lumea noastră și nu se odihnește până când nu-i corectează cu un Masach și îi umple cu Lumină.

Dacă o persoană simte această Reșimo, el sau ea merită să obțină spiritualitatea, să experimenteze Lumea Superioară și să cunoască întreaga realitate. Orientarea pentru atingerea ei se găsește în cărțile de Cabala. Fiecare generație are propriile sale cărți de Cabala, scrise pentru acea generație, pentru un anumit fel de suflete care coboară în ea.

Cărțile care vor conduce generația noastră în spiritualitate sunt cărțile lui Rav Yehuda Așlag (Baal HaSulam) și Rav Baruch Așlag (Rabaș). Pe lângă studierea în acestor cărți, există încă două condiții necesare pentru învățarea corectă: studierea într-un grup, al cărui scop este atingerea scopului Creației, condus de un învățător cabalist (Rav).

În cascada realității de sus în jos, a fost formată o scară a gradelor, pe care o persoană urcă înapoi. Unul care atinge un anumit grad descoperă în el Reșimot dintr-un grad superior și poate continua să urce. Reșimot de la grade superioare apar și la oamenii din lumea noastră. Acestea sunt Reșimot de la cel mai apropiat grad spiritual față de acea persoană. Lucrând cu aceste Reșimot, o persoană iese din lumea noastră și intră în lumea spirituală.

Textul face parte din: Cuvânt înainte la Prefață la Înțelepciunea Cabalei