Lumea Tikun (corectării)

0
381
Baal HaSulam

După spargerea lumii Nekudim, Lumina care a umplut Parțuf Gadlut de Nekudim a plecat spre Roș al Parțuf Nekudim. Reșimot care au rămas în Masach s-au ridicat la Roș al  Parțuf Nekudim și apoi la Roș de SAG. Nițoțin, părți ale Ohr Hozer (bucăți din Masach-ul spart), au căzut în Kelim sparte, care au pierdut Masach-ul și s-au întors la voința de a primi pentru a primi. Se consideră că au căzut la locul BYA, sub Parsa.

Diferența dintre Hizdakchut al Parțuf-ului prin Bituș de Ohr Pnimi și Ohr Makif și Hizdakchut al Parțuf prin fărâmițare este că, după ce se sfărâmă, Kelim trebuie mai întâi reparate și numai atunci se poate face Zivugim pe ele, pentru a purta noile Parțufim, adică pentru a le umple cu Lumină.

Intenția Roș a lumii Nekudim a fost aceea de a primi toată Lumina scopului Creației pentru a putea dărui, prin umplerea întregului Sof de Galgalta. Astfel, s-ar realiza umplerea completă a Malchut de Ein Sof. Prin urmare, atunci când distrugerea vaselor este corectată, ea face corecția tuturor vaselor de primire de a lucra pentru a dărui, iar Gmar Tikun (sfârșitul corecției) este atins.

Cu toate acestea, acest lucru nu va corecta întregul Malchut de Ein Sof, ci doar o parte din aceasta, Behinot Șoreș, Aleph, Bet și Gimel, cu excepția Behina Dalet. Behina Dalet este singura creatură. Behinot Șoreș, Aleph, Bet și Gimel provin din Hitkalelut din partea de sus a celor nouă din ea, din influența Creatorului asupra ei, în timp ce o „creatură” este o dorință care este complet detașată de Creator și se află în sine.

Numai Behina Dalet în Behina Dalet este o voință de a primi pentru a primi ceea ce simte independent. Prin urmare, numai ea își restrânge voința de a primi. După Țimțum, toate Parțufim și toate lumile se ridică pentru a umple dorințele Șoreș, Aleph, Bet și Gimel în Behina Dalet și nu Behina Dalet din Dalet.

Dar dacă ceea ce necesită corectare este Behina Dalet din Dalet, și nu Behinot Șoreș, Aleph, Bet și Gimel din Dalet, de ce sunt primite Luminile în aceste dorințe? Aceste dorințe nu sunt dorințele creaturii; ele sunt calitățile Creatorului, forțele Creatorului. Folosindu-le, El călăuzește creatura – Behina Dalet în Behina Dalet. Aceste forțe umple lumile spirituale, cu excepția sufletului lui Adam.

Behina Dalet însăși, sufletul lui Adam, nu se poate corecta cu adevărat în a primi pentru a dărui. Mai degrabă, chiar corecția creaturii este aceea de a examina toate calitățile sale față de toate calitățile Creatorului și, în toate cazurile, preferând să fie ca și Creatorul. Creatura nu folosește propria sa calitate – inima de piatră – ci doar cele nouă Superioare, 248 Behinot pe care le sortează și le ridică după spargere, spre unitate cu Creatorul.

Toate Zivugim efectuate după Țimțum Aleph sunt făcute pe aceste dorințe. Parțufim, lumile și tot ce se află în lume se nasc din aceste Zivugim și se răspândesc de sus în jos. Toate cele cinci lumi, cu cele cinci Parțufim din fiecare lume, devin o scară de grade de la Creator-Dăruitorul- la creatură -primitorul. Treptele scării sunt măsuri de echivalență a dorințelor între creatură și Creator.

Cascadele Parțufim și a lumilor de sus în jos construiesc gradele, care sunt ca niște acoperiri peste Lumina Ein Sof. Fiecare Parțuf acoperă Lumina și o ascunde de Parțufim sub acesta, în măsura în care primește pentru a dărui.

Putem compara Parțufim și lumile cu foile de ceapă: rotunde, înconjurându-se una pe alta și cu cât foaia este mai spre interior, cu atât mai mult este acoperită Lumina. Astfel, punctul de întuneric este la sfârșitul scării, în mijlocul tuturor acestor cercuri.

Pentru a permite libertate de acțiune creaturii și pentru ca ea să obțină o echivalență cu Creatorul și să se alipească de El din alegere liberă și, de asemenea, pentru a permite creaturii să se dezvolte și să se ridice de la starea ei la gradul de Creator, creatura trebuie să se nască în punctul de mijloc al tuturor lumilor, punctul de întuneric. De asemenea, posibilitatea de a-și corecta dorința trebuie să fie pregătită pentru aceasta, deși datorită slăbiciunii creaturii, corecția nu este instantanee, ci graduală.

În acest scop, a fost pregătită o scară a gradelor, cu cinci lumi, cinci Parțufim în fiecare lume și cinci Sfirot în fiecare Parțuf. În total, există 125 de grade de la starea inițială a creaturii până la finalizarea ei. Prin urmare, lumea are două roluri:

 1. De a ascunde treptat Lumina Ein Sof. Aceasta se face prin coborârea în cascadă a lumilor de sus în jos. De aceea, gradele de ascundere se numesc Olamot (lumi), de la cuvântul HaAlama (ascundere).
 2. Asigurarea creaturii (sufletelor) cu corecții cu care pot urca gradele lumilor de jos în sus. Fiecare grad pe care îl dobândește este un Parțuf, creat în timpul cascadei de sus în jos. Pentru a urca gradele spirituale, creatura trebuie să fie asistată de gradul pentru care aspiră. Când creatura este asistată de acel grad, ea folosește această forță auxiliară pentru a dobândi un Masach și pentru a ajunge la această etapă. Când creatura se ridică până la acest nivel, i se dă numele acelui grad.

Din aceasta, aflăm că toate lumile și ceea ce le umple sunt doar o scară pregătită de Creator pentru înălțarea omului. Când cineva urcă acele grade, toate sufletele se ridică împreună cu el, deoarece toate lumile și tot ceea ce umple aceste lumi este în noi. Prin urmare, altul decât persoana care a atins individual, creatura, este doar Creatorul!

În jurul nostru este doar Lumina simplă, Superioară, în odihnă completă. Aceasta înseamnă că intenția Creatorului este neschimbată și este aceeași în toate acțiunile Sale – de a fi în beneficiul omului. O persoană simte Creatorul numai în măsura echivalării calităților cu calitatea de dăruire a Creatorului:

 • Dacă propriile calități – dorințele, intențiile – contrazic cu totul pe cele ale Creatorului, omul nu simte Creatorul. Conform senzației, o persoană numește respectiva stare „această lume”.
 • Dacă cineva reușește să schimbe o anumită calitate și o face oarecum similară cu calitatea de dăruire a Creatorului, se consideră că acea persoană a trecut de la starea „acestei lumi” la starea „lumii spirituale”. Astfel, intră în primul grad al scării gradelor spre apropierea de Creator.

Toate schimbările sunt numai în interiorul omului, în vasele de primire. Ele depind de măsura de corectare a Masach-ului în el. Dar, altul decât omul, există numai Lumina Superioară, unde nu există schimbări. Prin obținerea unei părți a Luminii Superioare, ajunge să simtă o parte a Creatorului. Și, conform acestui sentiment, el numește senzația Creatorului, aceea de a fi: „Milostiv”, „Îndurător”, „Groaznic”, etc.

Întrega Tora sunt doar înregistrări ale senzațiilor unei persoane care atinge spiritualitatea, care se apropie de Creator. Rezultă că întreaga Tora este numele Creatorului. De aceea este scris că toată Tora este Numele Său Sfânt. O persoană care atinge Tora atinge o parte din Lumina Simplă. Gradele de realizare Luminii sunt numite de numele Sfirot (Parțufim, Lume) sau de Lumina pe care persoana o primește (NRNHY).

Pe lângă om, există numai Creatorul. Prin urmare, tot ceea ce fiecare dintre noi simte, gândește și vrea vine la noi de la Creator. Ceea ce simte fiecare persoană din lume este doar Creatorul.

Când creatura urcă din punctul cel mai de jos, de la care începe să se apropie de Creator (punctul acestei lumi), până atinge o echivalență completă a formei cu Creatorul (Gmar Tikun), se traversează 620 grade, numite „613 Mițvot al Torei” și „Șapte Mițvot ale marilor înțelepți”.

Un Zivug cu Lumina Superioară în Masach este numit Mițva. Lumina pe care o primește individul în Kli este numită Ohr Pnimi (Lumină interioară) sau Ohr Taamim (Lumina aromei) sau „Tora”. De aceea, cabaliștii spun tuturor: „gustați și vedeți că Domnul este bun“.

Creatura, Behina Dalet din Behina Dalet, își corectează voința de a primi astfel încât ea să primească pentru a dărui. Tikun (corecția) nu este pe dorința de a primi, ci pe modul în care este folosită – cu scopul de a dărui. Tikun, plasează scopul de a dărui, care se face pe porțiuni mici ale dorinței creaturii, de la cea mai mică parte la cea mai mare, și nu pe toate. Prin aceasta, creatura se ridică de la grad la grad pe scara gradelor. Lumile sunt grade în care omul urcă de jos în sus.

Tikun al voinței de a primi, de a primi numai pentru a dărui, este un Tikun foarte dificil, deoarece este opus intenției. Este opus naturii creaturii. Astfel, Creatorul a împărțit întreaga cale în 613 grade mici și a divizat creatura însăși în 600.000 de bucăți mici, numite „suflete”. Când toate sufletele se unesc, ele sunt numite „sufletul comun” sau Adam haRișon (primul om).

Însă lucrarea de corecție începe chiar înainte de asta, într-o stare inferioară, numită „lumea noastră”, unde toate părțile creației există într-o realitate în care nu există nici un Creator și nicio spiritualitate. Nici măcar nu simt că le lipsește senzația de absență a cunoașterii Creatorului. Toată lumea se naște în acest grad, care este doar voința de a primi plăcerile pe care le avem la dispoziția celor cinci simțuri.

Întreaga lume este condusă de poruncile Creatorului. Această conducere se numește „natură”, deoarece dorința de a primi plăcere în fiecare dintre stări – minerală, vegetativă, animată și vorbitoare – determină în mod necesar fiecare reacție. Este așa, pentru că legea este că fiecare creatură alege întotdeauna cea mai mare plăcere și să scape de suferință.

În fiecare generație, există oameni în care Creatorul „plantează” un punct în inimă – dorința de a simți Creatorul. O astfel de persoană începe să caute împlinirea pentru această nouă dorință din ea, fără să știe că este o dorință pentru Creator și că poate fi umplută numai cu Lumina Superioară.

Parțufim care au apărut după spargere sunt numite „lumea Tikun”. Tot ceea ce se întâmplă trebuie să apară în Creație și este necesar pentru dezvoltarea creaturii, astfel încât să poată obține perfecțiunea acțiunilor Creatorului și să se bucure de ceea ce a pregătit Creatorul pentru ea.

Prin urmare, ambele spargeri, cea din lumea Nekudim, numită „spargerea în lumi”, cât și spargerea din Adam haRișon, numită „spargerea în suflete”, au fost preordonate. În spargerea lumii Nekudim, vasele de primire s-au amestecat cu vase de dăruire. Părțile sparte sunt într-un amestec în care fiecare dintre ele este inclusă în toate celelalte. Astfel, fiecare dintre cele 320 de bucăți (dorințe) conține toate celelalte în interiorul ei. Ca rezultat, 1) vasele de primire vor fi corectate datorită amestecării cu vasele de dăruire și 2) Luminile NRNHY vor apărea în fiecare dorință (în loc de Lumina Nefeș, care a fost acolo anterior).

Fără amestecul obținut prin spargere, vasele de primire nu ar avea cum să primească Lumina, deoarece Parsa le-ar separa de locul în care Lumina Superioară ar putea începe să se răspândească. Dar acum, după spargere, ele pot fi ridicate la Ațilut (ridicarea AHP) și să fie umplute acolo.

Spargerea din lumea Nekudim este numită „spargerea lumilor”, deoarece Malchut de Ein Sof cuprinde cinci părți. Patru dintre acestea creează lumile și tot ce există în ele, pe măsură ce se răspândesc de sus în jos. Ele conțin întreaga Creație, alături de om, care a fost creat de Behina Dalet în Dalet, din ultima parte a Malchut – voința reală, independentă de a primi, complet desprinsă de dorința Creatorului de a dărui.

Prin urmare, numai omul este intenția și scopul Creației. În afară de el, restul părților Creației nu sunt independente. Acestea aparțin dorinței Creatorului, deoarece Creatorul determină comportamentul lor, ca fiind mineral, vegetativ și animat, existent în lumea noastră.

În lumea noastră, dorința omului nu este esențial diferită de cea a animalelor. Numai o persoană în care a apărut dorința Creatorului (o parte a dorinței lui Adam haRișon) este numită „Adam” (omul). O persoană cu o astfel de dorință o poate corecta prin dobândirea unui Masach și realizarea dorinței de a dărui. Și dacă nu apare o astfel de dorință, nu are nimic de corectat și o astfel de persoană nu are nici o înclinație să se apropie de Creator.

Întreaga realitate în această lume este împărțită în cele patru părți ale creației: minerală, vegetativă, animată și vorbitoare, în funcție de măsura voinței de a primi și, prin urmare, de măsura puterilor benefice și a celor dăunătoare.

O persoană din această lume trebuie să treacă prin patru etape de dezvoltare: minerală, vegetativă, animată și vorbitoare, ca să dezvolte și să intensifice dorința de a primi în el, până când Creatorul „plantează” punctul din el, adică dorința Creatorului, de a atinge obiectivul. Din acest motiv, timp de milenii, omenirea a fost pulverizată sub presiunea naturii – evoluția voinței de a primi de la gradul „mineral” până la gradul de „vorbitor”. Aceasta este evoluția generațiilor pe care le cunoaștem.

Întreaga umanitate și fiecare suflet – din generație în generație – suferă patru etape de dezvoltare a voinței de a primi:

 1. Plebeu: „mineral” în specia umană. Printr-o înclinație spre bogăție, se dezvoltă în gradul de „bogat”.
 2. Bogat: „vegetativ” din specia umană. Printr-o înclinație spre onoare (putere), se dezvoltă în gradul de „puternic”.
 3. Puternic: „animat” în specia umană. Prin intermediul unei înclinații spre cunoaștere, se dezvoltă în gradul de „informat”.
 4. Informat: „Vorbitor” din specia umană. În vorbitorul din om, dorința este nu este limitată de timp sau de loc. O persoană este invidioasă pe oamenii care au trăit în generațiile anterioare, pentru lucruri de care nu are nevoie, dar pe care alții le au, iar ea nu. Prin urmare, își poate mări voința de a primi, deoarece vrea ceea ce vede la ceilalți. Astfel, își poate spori voința de a primi neîngrădit, ceea ce face ca acesta să fie un candidat potrivit pentru atingerea scopului Creației.
 5. Când Creatorul plantează un punct în inimă în acest „vorbitor”, acesta începe să se trezească spre țintă și caută rădăcina sufletului.

Ordinea corecțiilor de mai sus este următoarea:

 • Primirea pentru a primi – există în lumea noastră.
 • A dărui pentru a primi – există în lumea noastră.
 • A dărui pentru a dărui – există în lumea BYA.
 • A primi pentru a dărui – există în lumea Ațilut.

Întregul sistem de Creație atinge Gmar Tikun numai prin lumea Ațilut. Acesta este motivul pentru care lumea Ațilut este numită „lumea Tikun” (lumea corecției).

Textul face parte din: Cuvânt înainte la Prefață la Înțelepciunea Cabalei