Introducere partea I

0
449
Cabala_pentru_studenti

Introducere la Prefața Înțelepciunii Cabala – I

1) Toate lumile, de Sus și de jos, sunt în interiorul omului, iar întreaga realitate a fost creată numai pentru om. Asta este scris în Cartea Zohar. Atunci, de ce ne simțim diferit? Simțim că suntem în realitate, nu că realitatea este în noi. Mai mult, de ce nu este această lume suficientă pentru noi? De ce avem nevoie de Lumea Superioară?

2) Motivul creării realității este dorința Creatorului de a fi beneficiul creațiilor Sale. Prin urmare, Creatorul a creat creatura cu o natură de a dori să se bucure de ceea ce Creatorul dorește să-i dea pe față. Creatorul este mai presus de timp și loc; Gândul său operează ca actul însuși.

Prin urmare, când El a dorit și a contemplat crearea creațiilor, pentru a le umple cu bunătăți, creaturile au fost imediat create, pline de toate plăcerile pe care le-au primit de la Creator. Cu toate acestea, noi nu simțim această stare, deoarece este doar rădăcina noastră, pe care trebuie să o realizăm, în conformitate cu proiectarea creației.

În crearea acestei secvențe a lumilor din lumea Ein Sof până la această lume, Creatorul a îndepărtat creatura de la Sine în cea mai joasă stare. Este important să înțelegem de ce a făcut acest lucru. Acest act indică imperfecțiune în acțiunile Sale?

Ari răspunde la această întrebare în cartea Arborele vieții: „pentru a descoperi perfecțiunea faptelor Sale”, astfel încât creaturile s-ar desăvârși și ar obține gradul Creatorului, care este singura adevărată perfecțiune. Pentru a le ajuta, Creatorul a creat scara lumilor. Sufletele coboară pe scara asta până la cel mai de jos grad, unde se îmbracă în trupurile corporale ale acestei lumi. Apoi, prin studiul Cabalei, sufletele încep să se ridice și să urce pe scara aceea, pe care au coborât, până când se vor întoarce la Creator.

3) Sufletul este format din Lumină și Kli. Lumina sufletului vine de la Creator, de la Ațmuto (Esența Sa). Prin această Lumină, Kli (vasul) sufletului a fost creat, fiind dorința de a primi Lumina, de a se bucura de Lumină. Prin urmare, Kli se potrivește perfect Luminii care vine să îl umple.

Lumina este o parte a Creatorului. Sufletul este Kli real. Prin urmare, numai Kli este considerat o creație. A fost creat din absență, adică nu a existat nici o dorință înainte ca El să decidă să-l creeze. Și pentru că El a dorit să dea plăcerea perfectă acestui Kli, așa cum se întâmplă cu El, a creat acest Kli – voința de a primi – enorm, în funcție de măsura Luminii (plăcerii) pe care voia El să o dea.

4) Creația înseamnă inițiere, ceva nou care nu a existat anterior, iar această inițiere se numește „existență din absență”. Dar Creatorul fiind complet, cum ar putea ceva să nu fie inclus în El? Din ceea ce s-a spus deja, este clar că înainte de creație nu a existat voință de a primi în Creator, deoarece Creatorul este deplin și dorește doar să dăruiască. Prin urmare, ceea ce nu este în El și ar trebui creat este doar dorința de a primi plăcerea de la El.

Voința de a primi este întreaga realitate. Prin urmare, singura diferență dintre elementele realității este măsura dorinței de a primi din fiecare element, iar două elemente nu conțin aceeași dorință.

5) Nu există corpuri fizice în spiritualitate. Lumea spirituală este o lume a dorințelor, forțe „crude”, lipsite de haine materiale de orice fel. Prin urmare, toate cuvintele folosite în înțelepciunea Cabalei sunt, de fapt, denumiri ale dorinței de a se bucura, sau impresiile creaturii despre împlinirea Luminii din interiorul ei.

Creatorul este dorința de a dărui, iar creatura este dorința de a se bucura de darul Creatorului. Dacă această creatură se bucură doar pentru că El se bucură de primirea sa, un astfel de act este considerat dăruire, conform intenției sale, și nu ca un act de primire. Aceasta este privită ca dorința Creatorului și dorința creaturii de a fi egale, fără ca nimic să le separe.

Astfel, urmând legea spirituală a echivalenței formei, ca rezultat al egalizării calităților (dorințelor), ele devin una. În această stare, nu sunt două dorințe identice, ci sunt literal una. Această stare spirituală este numită „echivalența formei” sau Dvekut (adeziunea).

Cu toate acestea, dacă nu au aceeași dorință, aceeași intenție, ei nu au același scop și sunt separați. Pentru că au calități (dorințe) diferite, ele sunt două, și nu una. În spiritualitate, acea stare este numită „disparitate de formă”.

Măsura de echivalență a formei dintre Creator și creatură determină modul în care apropierea și măsura disparității formei determină distanța dintre ele. La început, dorința Creatorului de a dărui și dorința creaturii de a primi sunt egale, deoarece dorința creaturii de a primi este născută din dorința Creatorului de a dărui. De aici:.

  • Dacă toate dorințele (intențiile) sunt aceleași, ele sunt una;
  • Dacă toate dorințele (intențiile) sunt opuse, ele se situează depărtate la două extreme;
  • Dacă, din toate dorințele (intențiile), unele au doar o singură dorință comună, atunci se ating una de cealaltă prin acea dorință comună;
  • Dacă unele dorințe (intenții) sunt similare, ele sunt la fel de depărtate sau apropiate de măsura lor de echivalență a formei sau a disparității formei.

6) Nu avem nici un rezultat în Creatorul Însuși, în Ațmuto, din moment ce ajungem doar la senzația de Lumină din Kli, umplerea dorinței noastre. Și ceea ce nu ajungem, nu putem apela prin nici un nume, deoarece atribuim nume după impresiile noastre despre umplere. Prin urmare, nu putem spune un singur cuvânt sau nu putem atribui niciun nume lui Ațmuto. Toate numele și denumirile noastre, cu privire la Creator, sunt doar reflectări a ceea ce simțim față de El.

Îl putem simți pe El și acțiunile Sale numai prin măsura echivalenței formei (dorință, intenție) cu El. Prin urmare, în măsura în care suntem asemănători cu Creatorul, simțim dorințele și acțiunile Lui și numim în consecință Creatorul. Când Îl simțim, putem să-L numim în funcție de ceea ce simțim despre El. Aceasta se numește „Prin acțiunile Tale, noi Te cunoaștem”.

 

Textul face parte din: Cuvânt înainte la Prefață la Înțelepciunea Cabalei